SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Naam: DeLimes

Website: https://www.delimes.nl

Contact: https://www.delimes.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4 , 8, 9, 11, 16, 17

DeLimes is een organisatie-adviesbureau uit Zwammerdam dat het Rijnlandse managementmodel uitdraagt.

De Rijnlandse principes stellen de professional, de vakman centraal. Wie het weet mag het zeggen. Hoe ingewikkeld kan het zijn?

Die Rijnlandse principes zijn nooit weg geweest. Zo deden we het toch altijd al? Klopt. Er zou nauwelijks nog een organisatie bestaan zonder. Vakmensen zijn wat dat betreft onbewust bekwaam. Ze zouden echter zo veel beter doen als ze bij het volledige kennisrepertoire zouden kunnen. En als ze er echt over zouden gaan.

Daar willen we die vakmensen bij helpen.

En dan al die mensen in management-functies. En die mensen in stafdiensten die de dienst willen uitmaken. Bang zijn ze. Bang als het niet goed gaat als zij hun werk niet goed doen. Maar ergens weten ze ook wel; dit klopt niet. Ze zouden wel anders willen, als ze wisten hoe.

Ook hen willen we helpen. Helpen te laten schitteren.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Parktheater – Gilde Plus

Website: www.gildeplus.nl

Website: https://www.parktheater.nl/nl/programma/themas/82/Gilde_Plus/

Contact www.gildeplus.nl/contact

SDG’s: 1-17

 

Gilde Plus is een leer- en werkcommunity voor ondernemers, professionals en werkzoekenden. Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten. Dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden.

​Net als in de gilden staat vakmanschap centraal. Nieuw is dat Gilde Plus zich niet beperkt tot een enkel vak of ambacht, maar verschillende disciplines samenbrengt. Elkaars kennis en ervaring delen geeft kruisbestuiving, waardoor de leden op nieuwe ideeën komen en samen projecten uitwerken en aanpakken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

Gilde Plus is een gebalanceerde mix van werkzoekenden, starters, ervaren professionals en ondernemers. Zij werken aan werk, aan concrete opdrachten. Daarnaast ontwikkelen ze elkaars expertise. Gilde Plus richt zich op werk in de volle breedte. We beginnen met het in kaart brengen van elkaars kracht (expertise, kennis, kunde, netwerken, ervaringen en vooral ook passie).

In gilden leerden meesters hun gezellen het vak. Dat principe is ook terug te vinden in Gilde Plus. Een beginnend webdesigner leert bijvoorbeeld van een ervaren boekhouder hoe zijn administratie op orde te brengen. Maar bij Gilde Plus kan het leren ook andersom zijn: een whizzkid maakt een ervaren horecaondernemer wegwijs in de ICT.

Gilde Plus zorgt voor meer betaald werk voor werkzoekenden en voor een professionele en betaalbare werkomgeving waar ondernemers daadwerkelijk ontmoeten. Kortom: een broedplaats voor sociale innovatie en nieuwe concepten.

Het Parktheater Eindhoven heeft voortdurende aandacht voor innovatie, experimenten en zoekt continu naar betekenis in de raakbare samenleving: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Met Gilde Plus borduurt het Parktheater Eindhoven voort op het concept en de community van Net(Anders)Werken met werkplekken en workshops voor flexwerkers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: De wakkere grootmoeders

Website: www.wakkeregrootmoeders.nl

Contact: https://wakkeregrootmoeders.nl/?page_id=69

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17

 

De wakkere grootmoeders zijn Nel, Elly, Loes, Sandra, Annelies en Anka.

Hun wakker-makers raken meerdere aspecten van het menselijk zijn; lichaam-geest en ziel. Ze zijn bedoeld voor ieder die dit aanspreekt: vrouwen of mannen, jong en oud en iedere afkomst. Om de rijkdom van de diversiteit te ervaren.

Er zijn diepgaande cursussen en workshops over:

 • Hoe ga je om met jezelf en de uitdagingen van het leven vanuit het licht dat je in wezen bent.
 • Samen weven we de toekomst
 • Wakker maken van het spiritueel bewustzijn in jezelf en hoe je die in kan zetten.
 • Rituelen bij overgangsfases: Iedere fase geeft de mogelijkheid om van Lot tot Bestemming te komen.
 • Het vraagt moed om te blijven luisteren en handelen naar jouw eigen wijsheid, vooral wanneer het schuurt.
 • De kracht en (levens)wijsheid van de ouderen in het werk
 • Dialoog sessies op het werk hoe de levenswijsheid van de oudere werknemer blijvend actief ingezet kan worden.
 • Meedenk sessies met werkgevers hoe leeftijdsbestendig personeelsbeleid vorm gegeven worden.
 • Bezield ouder worden, zinvol en vervuld het leven blijven leven.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Richter Education

Website: https://www.richter.education

Contact: info@richter.education

SDG’s: 3, 4, 5, 9, 11

 

Stichting Richter Education wil met Leergebied® op kleine schaal stappen zetten in het verbinden van mensen om samen te werken aan een betere toekomst, zoals vastgelegd in de SDG’s.

Teams van vijf personen (bij voorkeur zonder inkomen uit werk) nemen deel aan begeleide Design Thinking workshops. Het team bedenkt een creatieve oplossing voor een vraagstuk uit de wijk of uit de gemeente die het algemeen belang dient. De oplossingen worden gedeeld op de website van de Global Goals Community, zodat anderen die oplossingen ook kunnen gebruiken.

De deelnemers zelf ontwikkelen in de workshop vaardigheden waarmee ze voor zichzelf hun eigen belemmeringen om leren zetten in kansen. De Stichting wil zo mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten.

Zo willen ze jong en oud kansen bieden om betekenisvol mee te doen, hun talenten en kennis in te zetten, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Ze verbinden mensen om samen te werken aan een verbetering van de leefbaarheid in hun eigen gemeente. Hun missie is Verbinding voor Leefbaarheid.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: 040 energie

Website: https://040energie.nl

Contact: https://040energie.nl/contact/

SDG’s: 7, 9, 11, 15, 17

040energie is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk met 1600 leden. Vrijwilligers helpen hun straat-, buurt- en stadsgenoten om energie te besparen en om zelf lokaal betaalbare duurzame energie op te wekken.

Wil je inzicht krijgen in energiebesparende oplossingen voor jouw woning? Vragen over energie besparen, meer comfort, zonnepanelen, isolatie of warmtepompen?

Bij 040energie krijg je betrouwbaar en onafhankelijk informatie, advies en hulp.

Binnen de vereniging hebben we enthousiaste en kundige vrijwilligers en beschikken we over professionele apparatuur om scans te kunnen uitvoeren. Daarnaast werken we samen met gecertificeerde adviseurs.

Waar kunnen we jou mee helpen? We geven energieadvies, advies over zonnepanelen of warmtepompen,. Met een warmtebeeldcamera kunnen we de warmtelekken in een woning in beeld brengen. Daarna krijg je advies hoe je het warmteverlies kunt verminderen. Bij grotere energiebesparende maatregelen, is het verstandig om je huis uitgebreid te laten inspecteren door een erkende adviseur. Je ontvangt een rapport en stappenplan.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Wereldwinkel Eindhoven

Website: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl

Contact: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl/formulier.php?nav=33

SDG’s: 1 tm 17

Vrijwilligersoorganisatie Wereldwinkel Eindhoven is onderdeel van Stichting Fair Trade Eindhoven die ook actie voert tegen verspilling onder de noemer “No Waste”.

De activiteiten van de Stichting Fair Trade zijn gericht op mondiale bewustwording:

 • Exploitatie wereldwinkel
 • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers wereldwinkel;
 • Promotie Fair Trade Food;
 • Publiciteit en verdieping Global Goals;
 • Activiteiten tegen verspilling;
 • Hergebruik textiel;
 • Bevorderen transparantie van de keten van fair trade producten ;
 • Ondersteunen organisaties die zoch actief inzetten voor de Global Goals;
 • Educatie rondom bovenstaande onderwerpen;
 • Promotie Fair Trade en bijdragen aan Fair Trade Gemeente Eindhoven.

Voor producten die je koopt in de wereldwinkel Eindhoven ontvangen koffie- en cacaoboeren, handwevers en zilversmeden een goede prijs. Dankzij jouw aankoop in de wereldwinkel kunnen producenten hun kinderen onderwijs geven, zelf voedsel verbouwen of een apotheek inrichten.

In het kader van ‘No Waste’ organiseert Stichting Fair Trade workshops om textiel te hergebruiken om het overmatige gebruik van textielvezels in de westerse wereld te beperken. Alleen al in Nederland gebruiken we jaarlijks 400 miljoen kilo textiel. Dit geeft een enorme belasting op het milieu terwijl we weten dat de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in de arme landen nog heel veel te wensen over laat. Vanuit het oogmerk van de Global Goals zijn de aanbevelingen: Langer gebruiken, hergebruiken en bewuster kopen (biologisch en fair trade).

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Cultuur-Inclusief

Website: https://www.cultuur-inclusief.nl

Contact: info@cultuur-inclusief.nl

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 17

Er is een tweedeling in Eindhoven, waardoor een grote groep Eindhovenaren niet in staat is te genieten van het brede cultuuraanbod in de stad.

Het doel van Cultuur Inclusief is het voor mensen uit de regio Eindhoven met een kleine portemonnee mogelijk maken te genieten van kunst en cultuur. Ze bieden waardebonnen aan om vier keer per jaar naar een zelfgekozen voorstelling te gaan tegen een sterk gereduceerd tarief.

Ook geven ze de mogelijkheid om te participeren in de stichting om deelnemers te stimuleren om actief te worden in de cultuursector. Door bijvoorbeeld vrijwilliger bij ons te worden of zelf eigen producties en theatervoorstellingen te maken.

Partners van Cultuur-Inclusief zijn Parktheater, Muziekgebouw Eindhoven, Dynamo, het Van Abbemuseum en Bibliotheek Eindhoven.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Hartveilig

Website: www.eindhovenhartveilig.nl

Contakt: https://www.eindhovenhartveilig.nl/contact

SDG’s: 3, 9, 10, 11, 15

Stichting Eindhoven Hartveilig (EHV) is een burgerinitiatief dat Eindhoven op wijkniveau hartveilig wil maken. Ze organiseren reanimatieketens die de overlevingskans van personen met een acute hartstilstand vergroten. De 2900 burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij het alarmeringssysteem HartslagNu zorgen ervoor dat reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten plaats kan vinden.

De wijken houden zelf de regie. EHV zorgt voor voorlichting over reanimeren en defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED). EHV zorgt voor organisatorisch en technisch advies aan de werkgroepen in de wijken en de contacten met onder andere de hulpdiensten, de hartstichting en de gemeente.

Ook wil EHV graag dat de AED’s buiten gebouwen worden opgehangen om ervoor te zorgen dat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn. Zo is de AED van het Stadskantoor enige tijd geleden naar buiten verhuisd

 

kaart: De aangegeven wijken doen al mee, de rest moet nog!

 

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadsakkers Eindhoven

Website: www.stadsakkerseindhoven.nl

Contakt: www.stadsakkerseindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

In Eindhoven zijn momenteel ongeveer 450 gezinnen, (dus meer dan duizend personen) voor hun dagelijkse maaltijden afhankelijk van de Voedselbank. Daarom is het doel van Stadsakkers Eindhoven groenten kweken voor de cliënten van de Eindhovense Voedselbank. Zo simpel kan een doel zijn!

Wekelijks zijn een heleboel vrijwilligers op de akkers enthousiast aan het werk om een gevarieerd pakket aan verse groenten te kunnen leveren aan de Voedselbank.

Sommige groenten, zoals postelein of spinazie, kunnen al vroeg in het jaar geoogst worden. Maar in de zomer zijn er eigenlijk bijna de hele tijd groenten klaar om gegeten te worden zoals sla, sperzieboontjes, worteltjes en bietjes.

Als al die groenten geoogst zijn, moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk klaargemaakt en gegeten worden, want verse groenten zijn het lekkerst.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stadstuin Duurzame Kost

Website: www.duurzamekost.nl

Contakt: www.duurzamekost.nl/contact

SDG’s: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Duurzame Kost gelooft in een maatschappij waar meedoen en gezondheid voor iedereen hand in hand gaan. Door mensen die willen de kans te geven samen gezond voedsel te telen dragen ze bij aan het dichtbij beschikbaar maken van gezond voedsel.

Duurzame Kost produceert en distribueert op duurzame wijze groente, fruit en vis. Hierbij werken ze met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun groenten, fruit en vis telen ze zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmatige meststoffen en medicatie.

Duurzame Kost is een ook zorgboerderij. Duurzame Kost speelt in op wat iemand kan en wil leren. Dit doen we samen in een leuk team. Wij bieden dagbesteding, sociale activering en arbeidstraining.

De groente en de vis gaan naar lokale afnemers zoals horecazaken en restaurants. Maar mensen van Duurzame Kost verkopen tegenwoordig op vrijdag ook forel in de Vershal in Veem.

De ‘boerderij’ is te vinden op de vijfde verdieping van het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven. De zon wordt nagebootst met ledlampen, de wind met ventilatoren en het water komt gewoon uit de kraan.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Fitcoins

Website: www.itsmylife24.nl

Contakt: www.itsmylife24.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17

 

Bewegen is een krachtig middel om de gezondheid te bevorderen. Het is de missie van Itsmylife dat in 2025 minstens 1 miljoen Nederlanders via hun beweeg-app aantoonbaar dagelijks 1 kilometer meer zijn gaan lopen. Volgens hen is het It’s My Life-platform hier bij uitstek geschikt voor.

Het Fitcoins® programma is in het leven geroepen om mensen bewust te maken dat bewegen goed is. Bewegen schiet er steeds vaker bij in nu we meer thuiswerken en voor veel sporten beperkende maatregelen gelden. Onder het motto ‘Wandelen werkt!’ worden mensen gestimuleerd om ook tijdens de werkdag actief te bewegen en daarmee Fitcoins® te verdienen. Medewerkers van het netwerk kunnen met hun Fitcoins® shoppen voor leuke kortingen en aanbiedingen van partnerbedrijven in de virtuele marktplaats van het gezondheidsplatform It’s my Life.

Bedrijven, zorginstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te doen met het Fitcoins programma.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven Vitaal

Website: www.eindhovenvitaal.nl

Contakt: www.eindhovenvitaal.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17

 

Eindhoven Vitaal is een stichting die zich inzet om Eindhovenaren te helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl.

Een van de aktiviteiten is de Fitcoin app. Met fietsen, wandelen en meedoen met sociale aktiviteiten verdien je virtuele punten: Fitcoins. Deze Fitcoins kun je uitgeven aan allerlei gezonde producten of diensten, zoals kaartjes voor het zwembad of Parktheater en sla van Duurzame Kost. De app is nu beschikbaar voor Gestel, Stratum en de Achtse Barrier.

Een andere aktiviteit is de cursus ‘Gezonde leefstijl’ die gaat over gezonde voeding, meer bewegen, omgaan met stress en lekker slapen.

Verschilmakers:

Wil je bijdragen aan een gezonde stad? Dat kan via Eindhoven Vitaal. Jouw organisatie kan hieraan bijdragen door gezonde beloningen (producten of diensten) aan te bieden aan de bewoners van Eindhoven die meedoen met Eindhoven Vitaal. Denk aan een kaartje voor een voorstelling in het Parktheater of een gezond volkoren brood van Bakkerij Bekkers. Hoe meer aantrekkelijke beloningen er zijn, hoe meer bewoners zullen gaan bewegen!

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Groene Vlinder

Website: www.bs-degroenevlinder.nl

Contakt: www.bs-degroenevlinder.nl/nl/contact

SDG’s: 1 – 17

Wereldburgerschap betekent niet alleen dat je leert hoe je met elkaar en met verschillende culturen omgaat. Het betekent ook dat je leert hoe je verantwoord met de wereld omgaat. Daar wil Basisschool de Groene Vlinder kinderen als wereldburgers maatschappelijk bewust van maken.

Om het goede voorbeeld te geven krijgen alle kinderen van De Groene Vlinder een drinkbeker cadeau. Hierdoor hoeven ze geen pakjes en rietjes meer mee naar school te nemen. Hiermee creëren ze bewustwording en levert een kleine bijdrage in de strijd tegen plastic afval.

Ze leren de kinderen om de natuur te verzorgen door zelf groenten, kruiden en planten te onderhouden in de moestuin en plantenbakken. Kinderen leren zo om verantwoordelijkheid te nemen en leren de cyclus van de natuur kennen.

De GrowWizzKid is een moestuin 3.0. Het is een verticaal teeltsysteem waarin techniek en natuur bij elkaar komen. Kinderen leren groenten telen door te verzorgen, uitproberen, ervaren en observeren. In de GrowWizzKid zit een grote diversiteit aan techniek die de kinderen ontdekken door het systeem op te bouwen en er mee te werken. Het werken met de GrowWizzKid slaat een brug tussen onderwijs, techniek en de duurzaamheidsdoelen. Alle groenten die we telen verwerken we natuurlijk in heerlijke salades en soepen die we zelf bereiden tijdens kooklessen. Zo is zelf telen niet alleen leerzaam maar ook lekker!

 

Zo koppelen ze de onderwerpen in het onderwijs aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Basisschool de Hasselbraam

Website: https://bs-hasselbraam.nl/

Contakt: info@bs-hasselbraam.nl

SDG’s: 1 – 17

 

In de laagste klassen van de Hasselbraam zitten de Stampertjes, de Krullenvaren en de Dollies. Mooie herinneringen komen boven van het voorlezen uit Pluk van de Pettenflat: De Haffelbofjef (want het kereltje kon de ‘fff’ nog niet zeggen).

De Hasselbraam trekt mee in het gedachtengoed van basisschool de Groene Vlinder.

Ze wil graag de leermiddelen van de SDG’s om deze te delen met andere scholen in de stad.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Move Eindhoven

Website: https://www.stichtingmove.nl/steden/eindhoven/

Contakt: https://www.stichtingmove.nl/contact/

SDG’s: 1 – 17

 

In 2007 richtten studenten van roeivereniging Orca in Utrecht een commissie op om studenten, kinderen en een woningcorporatie met elkaar te verbinden. Ze wilden studenten en kinderen in actie laten komen voor hun wijk. Uiteindelijk zorgden zij voor een nieuw speeltoestel om hun wijk te verbeteren, het Aeroplay, en gingen de kinderen roeien bij de studenten. Nu is Move aktief in elf studentensteden, waaronder Eindhoven.

Move wil de kansengelijkheid van kinderen en jongeren vergroten en de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond kleiner maken. Zij geloven dat ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor een inclusievere samenleving: Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, worden individuele kansen vergroot en verkleint de kloof in de maatschappij.

Inmiddels is Move landelijk actief is met projecten op basisschool en vmbo. Evaluatie van de projecten leert dat Leerlingen aangeven beter te zijn geworden in samenwerken, plannen en organiseren, goed nadenken en creativiteit. Studenten doen vooral mee omdat ze zich graag maatschappelijk willen inzetten, praktijkervaring en projectmanagementvaardigheden willen opdoen en met kinderen willen werken.

= = = = = = = = = = = = =

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *