Sint Joris en het coronavirus

Vandaag 23 april is het Sint Jorisdag. Vroeger was dat een speciale dag van de padvinderij, die tegenwoordig scouting wordt genoemd. Zij vierden dat ‘s-morgens met een dagopening en “s-avonds met een kampvuur. Ik was erbij.

Sint Joris was een legendarisch figuur die definitief afrekende met een gevaarlijke draak door dat wezen te doden. Dat gebeurde nadat een stad de draak elke dag 2 schapen te eten had gegeven en toen de schapen op waren, overging op vrouwen, toevallig ook de dochter van de koning van de stad.

Padvinders dienden het voorbeeld van Sint Joris te volgen door allerlei kwaad te bestrijden.

Sint-Joris en de draak, Gustave Moreau, circa 1880

Als we het coronavirus als een soort kwaad beschouwen, dan rijst de vraag of de Nederlandse regering bezig is om het coronavirus elke dag van een beperkte maaltijd te voorzien of om er definitief mee af te rekenen. Anders gezegd: om de piek in de kromme van de ontwikkeling af te vlakken of om de kromme naar nul te brengen.
Het laatste, naar nul, is wellicht niet geheel mogelijk. Bij griep kan dat tot nog toe ook niet. En niemand is gehouden tot het onmogelijke.

Maar daar staat tegenover dat de aandacht nu vooral gaat naar het voorkómen van overbelasting van de gezondheidszorg. Zodra dat met de huidige capaciteit lukt, lijkt men tevreden. Daarbij wordt vergeten dat de huidige capaciteit het gevolg is van paniekmaatregelen om tekorten vanwege ingrijpende bezuinigingen plus jarenlange onachtzaamheid op te vangen. Kennelijk is die capaciteit voldoende om op lange termijn gemiddeld 100 doden per dag aan te kunnen. Zie de grafiek van het dodental per dag op de website van het RIVM.
Voorkomen is beter dan genezen. Is er ook een Sint Joris die het dodental kan beperken tot bijvoorbeeld 10 per dag? Dat zijn er dan per jaar nog altijd 3650! (Gisteren bedroeg het cumulatief aantal aantal 2020 tot nu toe naar schatting ongeveer 8000, bron RIVM plus correctie CBS)

Bijvoorbeeld door uitgebreid contactonderzoek te doen zoals in Zuid-Korea met succes doet

De burgemeester van Eindhoven doet flink zijn best bij de preventieregels voor het betaald voetbal en de markt, hoewel hij verstek laat gaan bij de regels voor de inspraak. Hij kan de capaciteit voor testen en contactonderzoek echter niet vergroten. Dat is een landelijke kwestie.

Na de recente beperkte versoepelingsmaatregelen van de regering gaf het Eindhovens Dagblad een uitvoerig verhaal over de frustraties van allerlei groeperingen: “een klap in het gezicht”. Voor een deel frustraties uit puur eigenbelang, 2019 nostalgie en kinderachtigheid, voor een deel frustraties uit hevige, existentiële bedreiging die waar mogelijk maar lang niet overal opgevangen worden met financiële maatregelen. Een goede dialoog is meer dan ooit belangrijk.

De vraag blijft: gaan we mensenoffers brengen aan het coronavirus of gaan we dat maximaal bestrijden? De grens is onduidelijk, maar de intentie is wezenlijk.

Naschrift, nul doden misschien toch bereikbaar

In Australie acht de invloedrijke expert Swan het mogelijk dat het land nul infecties, dus op termijn nul doden bereikt:

“Dr Norman Swan is a health broadcaster for the ABC news channel and hosts the Coronacast podcast, which has had 2 million downloads. He’s become Australia’s trusted voice of reason on Covid-19: he speaks in plain English and has been criticial of the official line. Early on, urging for a stricter lockdown, he told the government to “stop dicking around.”

“I think we’ve moved beyond flattening the curve,” he tells The Independent. “In Australia the curve is now turning right down to zero.”

“Tantalisingly, within a month we could get to no new cases. And if that lasts another month – two reproductive cycles of the virus – Australia could be left with no more cases.”

He also said that squishing the curve was the wrong goal to be talking about. “That only extends the epidemic. What you want to do is get rid of it.”

Bron: independent.co.uk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *