Coalitieakkoord #4 Stad met een groot hart

Wonen

We faciliteren, we hebben veel aandacht, we stimuleren, we bouwen een goede verstandhouding op, we kijken, … kortom, veel bewogen lucht maar geen inhoud.

Wijken

Een stad moet niet alleen leefbaar en veilig zijn, de coalitie wil dat mensen dat ook zo ervaren. Daarom wordt er een paraplubestemmingsplan ‘parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing ‘ vastgesteld waarin een leefbaarheidstoets staat waarmee de gemeente bepaalt wat een buurt kan dragen. Klinkt als veel blabla zonder duidelijkheid over de ervaring van buurtbewoners zelf over leefbaarheid en veiligheid.

Binnenstad

“We stimuleren een levendige en bruisende binnenstad met winkelen en uitgaan, met open en aantrekkelijke plinten (?) en ruimte voor initiatieven. We streven naar een levendig nachtleven vol eigenheid”.

Inwonersparticipatie

De bewoners moeten het doen. De gemeente zorgt voor minder regels, minder bureaucratie, minder legeskosten en een flexibel vergunningensysteem.

Cultuur verrijkt

We hebben niet genoeg geld om het bestaande cultuur-aanbod vast te houden en te versterken. De eenmalige impuls van het Rijk van de Regio Envelop helpt om meer te kunnen en te willen, mits eerst voldoende co-financiering gevonden wordt.
Stichting Cultuur Eindhoven, BIS instellingen, Plusgeld, Snelfonds. Voor een simpele lezer is dit allemaal abacadabra. Op de langere termijn blijft het dus dweilen met de kraan open.

Cultuur voor iedereen

Lezen moet worden bevorderd, dus lenen van boeken in wijken moet gemakkelijk zijn. “We gaan onderzoeken of de bibliotheekfunktie in de wijken voldoende is geborgd”.

Sport en bewegen

De coalitie zet zich in voor sport in de volle breedte. Ze wil de openbare ruimte zo inrichten dat deze uitnodigt tot bewegen.
Topsport heeft de aandacht, maar het coalitieakkoord verzuimt te melden wie dat moet betalen.

Veiligheid

“We ambiëren afname van de criminaliteit, toename van het veiligheidsgevoel en het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde.” Goh!
We werken informatiegestuurd: systematisch informatie verzamelen en analyseren op wijk-, buurt- en straatniveau met innovatieve middelen en optimale technologieën. Daar zijn vast nog wel een paar vervelende Big Brother-privacy-vragen over te stellen. “We zetten onze mensen in op basis van deze integrale analyse. We hechten aan een goede balans tussen preventie, zorg en repressie”.

<< Terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *