Coalitieakkoord #2 Sterk en Stedelijk

Wij zijn Brainport

(Opmerking vooraf: Brainport is een samenwerkingsverband van 21 gemeentes, dus niet alleen Eindhoven. Het coalitieakkoord ‘vergeet’ voor het gemak 20 van de 21 gemeentes.)
We krijgen geld van de nationale overheid in de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Envelop. Wat dat dan ook wezen mag.
De coalitie wil van triple-helix een quadruple-helix (sic) maken. Blabla. De gemeente wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven en werknemers.
We wachten met spanning op de concrete afspraken die in de zomer 2018 gemaakt worden!
Conclusie: het is niet duidelijk wat de coalitie nu wil en waar ze de co-financiering vandaan moet halen.

Ondernemersklimaat

“Met de regiogemeenten werken we ‘als waren we één gemeente’ op een aantal gebieden”. Met Nuenen zal dat wel lukken, maar met de rest?
Er is een groot netwerk in Eindhoven om lekker in rond te polderen en te lobbyen: private en (semi-)overheidspartijen in Brabant, den Haag en Brussel, BOM, Invest-NL, partners in Stichting Brainport, etc,etc. Onderwerpen van gesprek: voorkomen van numerus fixi bij techniekopleidingen, tekort aan risicokapitaal voor hightech MKB, verbeteren bereikbaarheid, startup ecosysteem (wat is dat?). Allemaal onderwerpen waar de gemeente toch geen beslissingen over mag nemen. Maar de gemeente heeft gelukkig wel een Zelfstandigenloket (wat doet dat?).
Conclusie: Geen visie, geen geld, veel bijeenbrengen en polderen.

Investeren in leren

Veel afspraken met onderwijsinstelligen. Peuteronderwijs voor ALLE 2 tot 4 jarigen is al jaren een succes in Eindhoven om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen. Dit kan op de tocht komen te staan als de landelijke overheid de regels gaat veranderen (= minder geld).
Buzzwords: Lokale Educatieve Agenda, Integraal Huisvestingsprogramma (IHP).

Stedelijke Ontwikkeling

“De plinten van gebouwen zijn cruciaal: cultuur, horeca en winkels”. (Waar gaat dit over? Plinten zijn toch houten latjes aan de onderkant tegen de wand? Wat heeft dat met cultuur te maken?)
De coalitie wil meer ruimte maken voor de bouw van huur- en koopwoningen en appartementen voor brede middengroepen.
De coalitie wil meer gronden op de markt brengen, meer gemeentelijk vastgoed verkopen. Ze verwijst naar het Koersdocument omgevingsvisie. Hoogspanningslijnen moeten bij voorkeur onder de grond.

Internationale Knoop XL

De stationsomgeving moet aantrekkelijker worden. Ook de Fellenoord gaat op de schop (zie ook: Wandeling door het toekomstige Stationsgebied). Het station wordt een efficiënte overstapmachine voor alle vervoermiddelen. Maar niet voor de auto, want het centrum binnen de Ring wordt autoluw. Eindhoven op Weg uit 2013 wordt geactualiseerd naar Eindhoven op Weg 2018 met nieuwe visies en ambities. (We zijn benieuwd.)
Een akkoord over de bereikbaarheid van Zuidoostbrabant is te vinden op www.smartwayz.nl. Ook zo’n polderclub van 140 deskundigen.
In een nieuw plan verdwijnt de knip op de Vestdijk. Het verkeer moet over één 30 km rijbaan, maar kan gelukkig gewoon doorrijden. Dit nieuwe plan moet voldoen aan de EU luchtkwaliteitsnormen.
Bevoorrading van de binnenstad moet in 2025 emissievrij zijn. Parkeertarieven gaan variëren afhankelijk van de drukte. Elektrische auto’s parkeren goedkoper. Het wegennet wordt “uitnodigend om op de fiets te stappen” met snelfietspaden en slimme fietsverkeerslichten. Minder fijnstofhappen door fiets en auto te scheiden.
Park&Rides aan de rand van de stad bij het HOV moet auto’s uit het centrum houden.
De grote ruit van snelwegen heeft geen draagvlak binnen deze coalitie. Goederenvervoer over het spoor wil de coalitie tegenwerken. Een spoornetwerk naar Düsseldorf, Brussel en Schiphol is wel gewenst.

Eindhoven Airport

De partijprogramma’s van de coalitiepartijen waren het niet eens over het wel of niet uitbreiden van het vliegveld. Daar zijn ze dus niet uitgekomen in de besprekingen. Het coalitieakkoord trekt dan ook een rookgordijn op over dit onderwerp door een verhaal neer te zetten waar niemand zich een buil aan kan vallen maar waar ook niemand wat mee opschiet.
Conclusie: een gemiste kans op duidelijkheid. Met als gevolg: onduidelijkheid = uitbreiden.

<< Terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *