Stil in mei

De maand mei is al aardig op gang, we zijn zelfs al over de helft. Wat me verbaast is de stilte vanuit de gemeente Eindhoven. In allerlei stadjes en steden worden uitspraken gedaan over de kostenpost die de coronagolf lokaal teweeg heeft gebracht. Ook bij ons om de hoek schatte de tweede stad van Brainport, Helmond, wat ‘het soort griepje’ tot nu toe gekost heeft. Het is blijkbaar wel moeilijk schatten, want het zit ergens tussen de 5 en de 10 miljoen euro.

Steun provincie en rijk
In Eindhoven houdt men de gemeentelijke lippen stijf op elkaar. Daar is de hoop nog steeds dat het allemaal wel mee zal vallen, overwaait of door derden opgelost wordt. Dat laatste moet dan komen van de provincie en/of het rijk. De provincie heeft gelukkig wel al nagedacht over steunmaatregelen, zo valt te lezen in de zogenaamde impact monitor van de provincie Brabant van 6 mei jl. Op allerlei gebieden denkt en betaalt de provincie mee maar als alleen in Helmond nu al een kostenpost van 5 tot 10 miljoen euro is ontstaan, dan is de bijdrage van de Provincie een druppel op de gloeiende plaat. U moet ‘Impact Monitor Brabant’ zelf even opgoogelen, want wanneer ik een link plaats gaat uw apparaat direct over tot het downloaden van een pdf-bestand.

Of en hoe de rijksoverheid de gemeenten en Eindhoven in het bijzonder gaat bijspringen is ook nog onduidelijk, maar nu al blijkt dat ook in Den Haag de geldbassins gedoseerd worden leeggepompt.

Business as unusual
Er is op economisch vlak wel degelijk iets gaande en business as usual is verder weg dan ooit. Het rechtvaardigt de vraag of in de omgevingsvisie voldoende rekening is gehouden met de kosten van grote infrastructurele werken in relatie tot de raming van de inkomsten uit onder andere betaald parkeren en toeristenbelasting. Je kunt per slot van rekening van een projectontwikkelaar wel verwachten dat hij een gebouw neerzet, maar de infrastructurele aanpassingen zal hij / zij niet betalen. Wanneer je in de aankomende 10 jaar voor 15.000 inwoners wil huisvesten in en om de binnenstad dan kan dat niet zonder veranderende infrastructuur. Dat gaat knellen, en harder als het gaat om om woningbouw in een bestaande binnenstad gaat.

We kijken liever vooruit (selectief dan, hè)
In Eindhoven kijken we graag naar de toekomst, maar wie zoekt naar de impact en de financiële gevolgen voor de financiële toekomst van de gemeente Eindhoven ziet of hoort daarover bitter weinig. Net als in april is het bij de gemeente Eindhoven stil in mei.

Naschrift:

In het Eindhovens Dagblad viel eerder te lezen dat er een miljoenenschade wordt verwacht. Er wordt dus geen schatting gegeven, maar Hans Vermeeren’s artikel ‘Eindhoven verwacht miljoenenschade door coronacrisis’ (ED.nl, 7 april 2020) geeft wel enig inzicht. Het ging niet om een paar miljoen, zoveel was al duidelijk. De vraag is op welk moment het Eindhovens college de tijd wel rijp acht om een schatting te noemen. Misschien als de omgevingsvisie ‘afgetikt’ is of als het goede nieuws rond het noodfonds voor de Eindhovense cultuur en sport wat weggeëbd is. Waarschijnlijk vindt de bekendmaking plaats op vrijdag in de namiddag… het is alleen nog afwachten welke vrijdag het worden gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *