Tijd voor anticiperend coronavirusbeleid

Nu het coronatijdperk bijna een jaar heeft geduurd, heeft het Nederlandse regeringsbeleid van te laat en te weinig een resultaat opgeleverd met meer dan 15.000 doden en vermoedelijk meer dan 25.000 langdurig Covid19-zieken. Vergelijk dat maar eens met het resultaat van Vietnam!

www.worldometers.info/coronavirus/country/viet-nam/

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft duidelijk aangegeven dat de bezuinigingen op de zorg door de regeringen Rutte hebben geleid tot ernstige capaciteitstekorten. Uitspraken van deskundige leden van het Outbreak Management Team tonen dat zij ongelukkig zijn met het te laat en te weinig van de huidige regering; en wel zodanig dat zij overwogen hun lidmaatschap te beëindigen. Ook de deskundige vrijwilligers van het Red Team hebben aangedrongen op voortvarendheid.

Het is toch wel bijzonder vreemd dat de toeslagenaffaire heeft geleid tot aftreden van Rutte 3, terwijl het falende coronavirusbeleid een veel groter nadelig effect heeft.

Gelukkig komt er binnenkort een verkiezing voor de Tweede Kamer. Daardoor is er een goede kans om een incompetente ministersploeg te vervangen door een competente. Crisisbeheersing vergt immers een andere competentie dan koehandel over bezuinigingen.

Er is behoefte aan mensen die crisissen tot een goed einde brengen in plaats van mensen die crisissen veroorzaken of vergroten.

Als leider van de ploeg zou een uitstekende projectleider aangesteld dienen te worden, die de ministersploeg in 2021 voortvarend weet te leiden naar opheffing van tekorten in de zorg en naar voldoende buffers ofwel strategische overcapaciteit. En ook naar anticiperend operationeel coronavirusbeleid.

Of moet Nederland het coronavirusbeleid uitbesteden aan Vietnam? U weet wel, het land dat in 1975 de oorlog met de VS heeft gewonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *