Ben Waumans voorzitter

Ben Waumans was voorzitter van DSE vanaf 1 januari 1997 tot het einde van zijn leven op 11 november 2009. Hij volgde Egbert-Jan Sol op die voorzitter was vanaf de oprichting van DSE in 1994.

In de twaalf en een half jaar dat Ben voorzitter was, is DSE getransformeerd van een startup organisatie naar een stabiel regionaal internetplatform waar internetgebruikers veilig en eenvoudig hun eerste kennismaking met Internet konden maken. Ben heeft daar met zijn geweldige inzet voor de goede zaak van DSE van alles voor georganiseerd. Zijn grote netwerk in de politiek, de ambtenarij en de regionale industrie heeft hij handig ingezet. Zo heeft een groot aantal lagere school leerlingen in Masterclasses hun eerste website opgezet met behulp van DSE.

Intern is er ook een boel veranderd bij DSE. Een nieuwe server is aangeschaft. De hoofdpagina van www.dse.nl is interactief gemaakt met nieuws en opinies. De styling is helemaal aangepast. De groep vrijwilligers die het allemaal in de lucht moeten houden is uitgebreid.


Het tienjarig bestaan in 2004 is gevierd met een groots Symposium, georganiseerd door Ben, met 350 bezoekers in het Auditorium van de TU/e. Sprekers waren onder meer Eckart Wintzen en Amandus Lundqvist. ’s Avonds was er een gebruikersmarkt voor de DSE gemeenschap zelf waar DSE gebruikers zelf zorgden voor live muziek en tabletop presentaties. Ook hier waren meer dan 300 bezoekers.

 

Een van Bens activiteiten was het bij elkaar brengen van voldoende geld om de organisatie van DSE in de lucht te houden. Hij was een meester in het aanboren van potjes bij de gemeente voor subsidies en het om-niet ritselen van zaalruimte, reclamemateriaal en andere spullen. Mede hierdoor is DSE nog steeds een financieel gezonde organisatie.


In Gedaref, zusterstad van Eindhoven, heeft Ben ervoor gezorgd dat er een Digitale Zusterstad werd opgericht: de De Digital City Gedaref. Twee containers met oude computers, geschonken door de gemeente Eindhoven en TNO zijn via DSE in Gedaref aangekomen, waar ze door Achmed Eisa zijn ingezet in Telecentres om de lokale bevolking wegwijs te maken op internet.

 


Ben heeft in samenspraak met Gemeente Eindhoven de Eindhoven Internet Award ontwikkeld en twee keer uitgereikt aan mensen die een grote bijdrage hebben geleverd aan internet in Nederland.
In 2009 kreeg Ben last van hartproblemen. Die werden hem fataal. Veel te vroeg, want hij wilde nog zo graag heel veel betekenen voor de regio.

 

Wim Hendriksen
Penningmeester DSE
2013-05-05