Derde Eindhoven Internet Award voor OnsPlatform.tv

OnsPlatform.tv ontving uit handen van wethouder Staf Depla de Eindhoven Internet Award. De prijsuitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Van Abbemuseum op woensdag 21 mei 2014.

OnsPlatform.tv
OnsPlatform.tv is een initiatief van Ons Net Eindhoven dat met het platform wil bijdragen aan het bevorderen van sociale contacten en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. OnsPlatform.tv biedt buurt- of wijksites aan als verzamelplaats van openbare informatie om bewoners op de hoogte te houden van activiteiten in de buurt of wijk. OnsPlatform.tv is: Samen Veilig, Samen Bewegen, Elkaar Helpen, Sociale Ontmoeting en Duimpjes om een ‘oogje in het zeil te houden’. Een co-creatie met bewoners, buurtverenigingen en professionals. Ook diensten van derden kunnen via de landingsbaan van OnsPlatform.tv beschikbaar komen voor bewoners. OnsPlatform.tv wordt gebruikt voor plezierige en praktische zaken maar biedt straten en wooncomplexen ook de mogelijkheid om buurtpreventie en veiligheid te organiseren. Websites hebben desgewenst een open en een afgesloten gedeelte dat alleen door de aangesloten leden bezocht kan worden.

Eindhoven Internet Award
De Eindhoven Internet Award (EIA) is een initiatief van Digitale Stad Eindhoven, Gemeente Eindhoven en Internet Access Eindhoven. De EIA bekroont vooruitstrevende, originele en creatieve ideeën die ervoor zorgen dat het niet-zakelijk gebruik van internet bijvoorbeeld makkelijker of veiliger wordt, ingezet kan worden voor educatieve doeleinden of gebruikt kan worden om mensen meer bij elkaar en bij de maatschappij te betrekken. Voor de toekenning van de prijs worden aspecten beoordeeld als visie, kwaliteit, innovativiteit, impact en uitvoeringsvorm, de manier waarop de inzichten in de markt zijn gezet of anderszins ter beschikking zijn gekomen, en de aantoonbare en actieve rol die de winnaar heeft vervuld. De prijs bestaat uit een kunstwerk gemaakt door Renée van Leusden, beeldend kunstenares in Vught. De Stichting IAE (Internet Access Eindhoven) stelt een geldbedrag ter beschikking.