Masterclasses

In de jaren 2001 en 2002 verzorgt de Digitale Stad Eindhoven masterclasses voor basisschoolleerlingen met het doel hun ICT-vaardigheid te vergroten.

DSE werd onder leiding van Ben Waumans een stabiel regionaal internetplatform waar internetgebruikers veilig en eenvoudig hun eerste kennnismaking met Internet konden maken. Ben heeft daar met behulp van zijn grote netwerk in de politiek, de ambtenarij en de regionale industrie van alles voor georganiseerd. Zo heeft een groot aantal basisschoolleerlingen in Masterclasses hun eerste website opgezet met behulp van DSE.