Stedenband Gedaref

In 2004 ging de samenwerking van de Digitale Stad Eindhoven met Gedaref Digital City Organization (GDCO) van start. Kartrekker was de voorzitter van DSE Ben Waumans. GDCO wilde op veel plaatsen in de stad community centers opzetten waar onderwijs werd gegeven op ICT-gebied.
Gedaref was sinds 1990 een zusterstad van Eindhoven en had eerder al de hulp van de TU Eindhoven ingeroepen bij de stadsontwikkeling. Belangrijke projecten waarvoor de gemeente en de inwoners van Eindhoven zich inzetten, betroffen onder meer het opzetten van de afvalinzameling en voorzieningen voor schoon drinkwater. In 2000 startte het project ‘Onderwijs voor alle kinderen in Gedaref’.


Om de plannen van GDCO met de community centers te ondersteunen werkten DSE, gemeente Eindhoven, Stichting Projectkoppeling en Paradigit samen in een project waarbij gebruikte computers werden ingezameld, gecontroleerd en verzonden naar Gedaref. In 2005, 2006 en 2007 werden ruim 700 computers verscheept.
Al met de eerste zending van 30 computers in 2005 werden door Gedaref Digital City Organisation op een drietal plaatsen in de stad cursussen opgezet. In die 3 centers volgden 240 personen met succes de opleiding. De eerste cursisten kregen op 3 november van dat jaar een diploma computer kennis. Daarbij liepen de vrouwen in Gedaref voorop!


In december 2006 bezocht een delegatie uit zusterstad Gedaref Eindhoven. Vertegenwoordigers van de Gedaref State Water Company (GSWC) en Gedaref Digital City Organisation (GDCO) werden door DSE-voorzitter Ben Waumans op sleeptouw genomen. Ze voerden gesprekken met allerlei betrokkenen onder wie toenmalig burgemeester Sakkers. Deze ontving een uitnodiging van Ahmed Eisa om in 2007 een van de nieuwe community centers te komen openen.


In 2007 deed GDCO mee aan twee verkiezingen: de i4d Award 2007 (e-india) for Overseas en de Stockholm Challenge GKP Awards. Begin augustus werd de eINDIA 2007 Conferentie gehouden in het Taj Palace Hotel in New Delhi (India) waar meer dan 2.000 personen uit 40 landen en 200 bedrijven en organisaties samen kwamen. In totaal werden 36 projecten genomineerd. GDCO was een van de projecten die uiteindelijk een award won. Op de foto staat Ahmed Eisa 4e van rechts met de award.


September 2008 bracht voorzitter en drijvende kracht achter Gedaref Digital City Organisation Ahmed Eisa opnieuw een bezoek aan Eindhoven. Hij ontving o.a. een server voor de organisatie en bracht met een presentatie alle betrokkenen op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Een van de belangrijkste doelen is het oplossen van de achterstand wat betreft gebruik en benutten van de digitale mogelijkheden in Afrika in het algemeen en in Gedaref in het bijzonder
GDCO is daarvoor gestart met de volgende projecten:
– e-agriculture,
– use of computers to help the disabled, blind and deaf people,
– digital medical records,
– e-learning and support of Gedarif university. Train de trainer,
– Telecenters for the community, to make the people aware of the possibilities of IT.
Eisa bracht ook bedankjes mee van een van de opgeleide dove kinderen en een oorkonde van de Gedarif University waarin wordt vermeld dat de grootste leszaal vernoemd is naar Eindhoven.