Ubi cuneatur angustiis est ita

Het schijnt de laatste tijd nogal hip te zijn het latijn te bezigen als een boodschap met meer overtuiging gebracht moet worden. Een boreale uil, een kerk van Minerva en dan nu mijn bijdrage: Waar een wig is is een weg. Op 15 december nam de stad afscheid van hoogtebeperkingen en CO2-terughoudendheid. En GroenLinks vierde een door wethouder Torunoglu omarmde motie: de zogenoemde Groene Wiggen blijven vrij van bebouwing.

Saskia Lammers (GL) werd er helemaal blij van, al was voor menigeen allang duidelijk dat in het oude groenbeleidsplan die afspraak al gold. 

Bijzondere ballonnetjes
In de dagen na de oorverdovende overwinning van de voorstanders voor de Stadsverdichtingsvisie uit het atelier van Winy Maas, is een stortvloed aan bijzondere ballonnetjes opgedoemd. Groene ballonnetjes vooral. Tot 15 december wist niemand dat De Wielewaal van wijlen ‘Meneer Frits’ mogelijkerwijze gebruikt zou kunnen worden om woningen op te bouwen. Na de hamerslag van de burgemeester ineens wel. En evenmin was helder dat het de bedoeling is dat de rijschoollocatie van Leeuw in de Genneper Parken plaats zou moeten maken voor het Eindhoven Museum. Nu wel. Corona doet rare dingen met Eindhovenaren, zo blijkt.

Trefpunt Groen Eindhoven
Een half jaar geleden liet Trefpunt Groen Eindhoven in het Eindhovens Dagblad optekenen dat de ijsbaan weg zou moeten  worden gesneden uit De Genneper Parken. Op Digitale Stad Eindhoven bleef het stil na dat artikel. Dat had er alles mee te maken dat ik destijds contact zocht met de mensen van TGE en vroeg om meer uitleg. Met betrekking tot Genneper Parken was men helder: uitgangspunt is hoe het gebied eruit zag voor 1960. Voor het ijssportcentrum zag de TGE-woordvoerder een kans bij de Brainport Industries Campus omdat dat daar straks een groene stroom-leiding naartoe zou gaan.

Oefenterrein rijschool
In dat gesprek kwam ook de rijschool aan de orde. Er waren onderhandelingen gaande met de rijschoolhouder. Die wilde wel weg, opdat het gebied kon worden teruggeven aan de natuur, maar dan moest ie wel een alternatief stukje draai-, slip- en oefenasfalt ervoor in de plaats krijgen. Inmiddels blowt er een andere wind bij Trefpunt Groen Eindhoven. De toenmalige woordvoerder (en oprichter, als ik me goed herinner) is volgens mij niet meer actief, zijn veelbelovende toenmalige collega al evenmin en daarmee liggen de kaarten ter bescherming van het natuurgebied er blijkbaar volledig anders bij. Er kan een mooi museum komen, voor veel bezoekers. En die komen allemaal alleen maar met de trein, de bus, de monorail of andersoortig vervoer dat het unieke karakter van de Genneper Parken niet schaadt. Gelooft u het?

Wiggle Bells
Het zal wel met de aanstaande kerst te maken hebben dat Trefpunt Groen nu zwijgt over de verbouwing van een rijschool tot een museum en de bijbehorende bezoekersstroom. Want bezoekers heeft een museum nu eenmaal nodig om te kunnen bestaan. Als de Genneper Parken een groene wig is waarvan we zeggen dat we het niet bebouwen, dan lijkt het me voor de hand liggend dat we dat dus ook niet doen.

Niet voor niets opperde Trefpunt Groen Eindhoven recenter in het Eindhovens Dagblad dat bouwen in het groen eigenlijk not done was: “Niet bouwen in groene gebieden. Punt.” ( ED.nl, 28 september 2020 ). Al was dat stuk waarschijnlijk meer bedoeld als steunbetuiging aan de groene franje van de aanstaande betonstort in de Eindhovense binnenstad. Trefpunt Groen is financieel gezien een loot aan de gemeentelijke boom, ziet u wel. Het is waarschijnlijk ook de verklaring waarom het Eindhovens Steentje, ter herbestrating van het stadscentrum een nieuw broertje mag verwelkomen: Eindhovens Beton. Het zag het levenslicht op 15 december jl. en is vrij van CO2.

Belangen
En toch… als de belangen maar groot genoeg zijn, dan komt het museum aan de rand van de ring. Lekker bouwen in de groene wig en daarna, hup, meteen door naar de Wielewaal. Ik vermoed dat er best een private partij is die ook daar een woonwijkje wil intekenen. Of de villa van Meneer Frits op 55 meter hoogte en dan omringd door gezellige woontorens van waaruit je realtime mee kunt kijken met de landende piloten van budgetairliners. Emissievrij is alleen van waarde in de binnenstad. Ik denk dat wethouder Torunoglu alvast thuis oefent voor de spiegel: armen wijd en rechte rug. Omnia licuit bene.

6 reacties

 • marieke

  In het ‘GroenBeleidsPlan’ is de stadsvisie een hoogwaardig pallet van rood en groen, waar een nivellering plaatsvindt bij de onderhoudsbudgetten.
  De versnippering wordt onderkend maar om de robuuste structuren, zoals het NNB te waarborgen kon en kan de gemeente met de NNB een likje uit het Groenfonds nemen en als dat niet lukt dan wordt deze grond verkocht als bouwgrond via bijvoorbeeld een rapport van Ecologica. Dan worden de ecologische en recreatieve waarden teniet gedaan om er een groene zone van te maken.
  Dat ‘GroenBeleidsPlan’ zit zo in elkaar dat de gemeente niemand hoeft te hinderen om te bouwen en zoals je kunt lezen bij het colofon : “Aan de informatie in deze
  uitgave kunnen geen rechten worden ontleend” .
  De provincie zegt zelf dat de regels van het NNB niet in beton zijn gegoten en de provincie wil de gemeente ook niet betuttelen.
  Dus zo kun je makkelijk bouwen in een Ecologisch bestemd gebied, in Eindhoven blijven alleen de grassprieten van PSV groen.

 • De afgelopen dagen verschenen in een aantal media artikelen en opiniestukken over eventuele bouwontwikkelingen in de Wielewaal en de Genneper Parken. Trefpunt Groen wordt daarin herhaaldelijk genoemd. Bij beide mogelijke ontwikkelingen is TGE inderdaad bestrokken in het kader van beginspraak. Bij beide projecten heeft TGE ook aangegeven dat zij niet wil dat er in deze gebieden gebouwd wordt. Dat was, is en blijft ons standpunt: Niet bouwen in de groene wiggen, maar deze versterken. Hetzelfde geldt voor zogeheten NNB gebieden (o.a. de Dommel en de Wielewaal) en voor groen-blauwe mantels (zoals Genneper Parken). Door de stijging van het aantal mogelijke initiatieven om hierin toch te ontwikkelen is TGE juist degene geweest die aan de gemeente heeft verzocht om hier een KRACHTIG standpunt over in te nemen. Tevens moet de provincie dat doen als het gaat om NNB gebieden. TGE heeft immers alleen een adviserende rol en is derhalve afhankelijk van DE HARDHEID VAN DE borging van natuur en groen om zo meer tegengewicht te kunnen bieden aan overige BELANGEN die er in een () stad als Eindhoven altijd zullen ZIJN. Het is dan ook één van onze ambities om dit in 2021 voor elkaar te krijgen.

  Voor nadere duiding kan altijd contact worden gezocht met TGE.

  • Rien Valk

   Ik herinner me dat trefpuntgroen ooit begon bij DSE: https://web.archive.org/web/20031213193806/http://trefpuntgroen.dse.nl:80/ en er verschil van mening ontstond tussen de bestuursleden en de vrijwilligers.

   Overigens hoe onafhankelijk zijn jullie eigenlijk als je zoals Bob schrijft gesubsidieerd wordt door onze gemeente Eindhoven?

   • Hoi Rien,

    TGE is 20 jaar geleden opgericht omdat er destijds kapvergunningen werden afgegeven zonder inspraak. Dit leidde tot veel onbegrip en dien ten gevolg veel juridische geschillen. Door TGE ex-ante bij deze aanvragen te betrekken kan zij dit overleggen met haar achterban en zo kunnen vooraf eventuele geschillen al worden opgelost. Later is dit ook uitgebreid met bestemmingsplan wijzigingen en nog weer later met grootstedelijke ontwikkelingen. (Dit heeft zowel de inwoners, belangengroeperingen en de gemeente Eindhoven tonnen aan juridische kosten bespaard, maar dat terzijde)

    De eerder genoemde achterban is cruciaal voor ons functioneren. TGE geeft zelf nooit een mening, maar verwoordt altijd de mening van haar achterban. Daarmee is onze onafhankelijkheid gewaarborgd, aangezien die achterban geen belangen heeft met de gemeente. Zoals eerder gezegd zijn wij het ook zeker niet altijd met de gemeente eens. Zoals bijvoorbeeld dus ontwikkelingen in de groene wiggen, Wielewaal, etc. Wij verstrekken ook met regelmaat negatieve adviezen aan de gemeente over kapvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen of grootstedelijke projecten. Zoals onlangs nog met een voorgestelde fietsroute langs de Hanevoet plas: https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/wp-content/uploads/2020/11/Advies-snelfietsroute-HTC-de-Run.pdf

    Vriendelijke groet,

    Bram Meulenbeld

    • Bob

     Maar wie betaalt de loonkosten van de medewerkers van TGE? Volgens de website van Trefpunt Groen Eindhoven is jullie stichting te vinden in een woonhuis in Heesterakker. Volgens openbare data is daar enkel een Consultancy-organisatie (een holding/BV) te vinden. Dan maar de KVK-gegevens erbij gezocht. Die voeren naar een adres in Deurne waar de Bomen Stichting Deurne haar thuishaven vindt en ProgressiefAkkoordDeurne-GroenLinks. Een lokale politieke partij met twee raadsleden in de Deurnese gemeenteraad.

     Het mag allemaal en is juridisch ongetwijfeld dichtgetimmerd. Maar voor mij blijft het de vraag hoe deze stichting met ‘beginspraak’ in het vaandel bekostigd wordt. Het is óf een gemeenteloot óf het is het niet. Of is het toch én én?

 • BreugelJaap

  Omnia venit ad finem ofwel aan alles komt een eind.

  Dat geldt ook voor de kantoren van grote financiële instellingen in Manhattan. Deze ontwikkeling wordt geschetst in het artikel van The Guardian, ‘There’s nobody here’: Covid turns Wall Street into a ghost town.
  Zie:
  https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/19/theres-nobody-here-covid-turns-wall-street-into-a-ghost-town

  De inhoud spreekt voor zich. Decentralisatie dan wel deconcentratie is daar al aan de gang sinds circa 2000. Nu komt er het zeer efficiënte werken op afstand in belangrijke mate bij.
  Er ontstaan inhoudsloze iconische gebouwen.
  Verder kan men een omgekeerde multiplier waarnemen: als de groten vertrekken gaan de afhankelijke kleinen ook weg.

  Het gemeentebestuur van Eindhoven ziet de stad graag als een mini Manhattan. De vraag rijst in hoeverre die vergelijking bij de bovenstaande ontwikkeling juist is. Sommigen zoals de befaamde architect Norman Foster denken trouwens dat er weer een tegengestelde ontwikkeling komt.

  In ieder geval, ook aan Wallstreet, de eens overheersende groeifactor van Manhattan komt een eind.

  Hoe zit dat met de groeifactoren van Eindhoven? Richt men zich wel op een maximale bijdrage aan het echte duurzaam, namelijk minstens 7,5 miljard mensen met een gemiddelde levensduur van 75 jaar in 2320?

  In Californië verven sommigen hun grasveld groen. Dat zal niet veel helpen om op een termijn van 300 jaar de mensheid te laten overleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *