Urban sports & culture, euro’s en de slapende gemeenteraad

Gisteren viel op de Studio040-website te lezen: Provincie steunt komst nationaal trainingscentrum BMX’ers naar Eindhoven. Eigenlijk dekt de titel de lading niet volledig: de provincie verstrekt 300.000 euro subsidie aan BrabantSport om aan de slag te gaan met het ‘Ambitieplan Urban Sports & Culture Brabant’. De provincie sponsort BrabantSport op advies van BrabantSport. Het zal niet de enige wc-eend constructie blijken in dit verhaal.

Zo’n slordige 250.000 Eindhovense euro’s
Elk kostenbewust Eindhovens gemeenteraadslid zou bij het lezen van het ogenschijnlijk onschuldig nieuws wakker moeten schrikken, maar of dat ook gebeurt is zeer de vraag. De 300.000 euro aan provinciale subsidie dient door de gemeente Eindhoven beantwoord te moeten worden met een investering van in totaal ruim 250.000 euro tot 2021. En dat geld, dat is er niet. In ieder geval niet voor een buurtcentrum in Stratum. Laten we eens kijken hoe onder andere voor het topsportcircus opnieuw de beurs getrokken wordt.

BrabantSport? Wazda?
Om zicht te krijgen op de belangrijkste actoren is het zinvol om een beeld te krijgen van BrabantSport. Binnen BrabantSport bundelen de provincie Noord-Brabant, CTO Zuid, Sports & Technology en Team Brabant Sport de krachten om Brabant beter te maken door sport. Althans dat is wat te lezen valt op de website BrabantSport.nl. In feite gaat het primair om de ontwikkeling van topsport door het bieden van faciliteiten die het bedrijven van topsport vergemakkelijken. Door Brabantse topsporters als helden te afficheren, zo luidt de filosofie, worden potentiële breedtesporters (recreantieve sporters) geïnspireerd. Zo krijg je dus meer Brabanders in beweging.

No pain, no gain!

Hoezo ‘Ambitieplan Urban Sports & Culture Brabant’?
Nu we weten wat BrabantSport eigenlijk is, moeten we gaan kijken naar het ontstaan van het plan. Daarover valt op de website van BrabantSport gelukkig meer te lezen:

“Brabant heeft de ambitie om wereldwijd aansprekende urban evenementen te organiseren, urban sports & culture structureel te professionaliseren en urban sports & culture veelvuldig inzetbaar te maken voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. De urban scene wil zo de volgende stap zetten in de ontwikkeling tot toonaangevend in Nederland en daarbuiten.

Vandaar dat opdracht is gegeven aan BrabantSport om samen met haar partners CTO Zuid, Innosportlab S&B, Sport Service NoordBrabant (SSNB), Firma Giebels en het Brabant B5 Urban Platform (B5UP) met vertegenwoordigers uit de urban scene van de vijf steden tot een plan te komen voor deze versterking van urban sports & culture in Brabant…”

Naast de urban sport komt er in het plan dus ook aandacht voor urban culture in de B5, de vijf grootste Brabantse steden.

Wie bepaalt of de Gemeente Eindhoven betaalt?
In de media is niets terug te vinden over een opgenomen post in de Eindhovense begroting ter realisatie van het Ambitieplan Urban Sports & Culture binnen de eigen stadsgrenzen. Dat wil niet zeggen dat er achter de schermen geen reservering is gedaan noch keihard wordt gelobbyd. Om dat beter te snappen moeten we kijken naar een paar bekende Eindhovense namen die betrokken zijn bij het plan en zeker invloedrijk genoemd mogen worden:

Guus Hulshof – BrabantSport
Was van 1990 tot 2010 sectorhoofd Sport & Bewegen en mede-verantwoordelijk voor de realisatie van het Pieter van den Hoogenband Zwemsportcentrum dat sinds de oplevering elk jaar meer heeft gekost dan begroot. Van 2010 tot 2014 was hij, aldus LinkedIn lid van de directieraad van de Gemeente Eindhoven alsmede adviseur van diezelfde directieraad. Die adviesrol vervult hij tot op de dag van vandaag hoewel hij sinds 2015 ook werkzaam is voor de provincie Noord-Brabant in de rol van adviseur BrabantSport. In een interview in 2015 noemde hij de realisatie van een urban sportcentrum als voorbeeld van een persoonlijk doel.

Robert van den Hoogenband – Wedstrijden en Events
Als ‘adviseur’ in het plan maar bij veel Eindhovenaren bekend als oud-PSV Waterpoloër en vandaag de dag werkzaam als acquisiteur en organisator van (internationale) topsportevenementen in de gemeente Eindhoven. Verbonden aan zowel BrabantSport als aan Eindhoven247. Dat laatste is een BV die de lichtreclameborden verhuurt die bijvoorbeeld aan de Aalsterweg en Eisenhowerlaan staan.

Dave van de Berg – Emoves Eindhoven
Als manager van Dynamo en groot voorvechter van de urban culture kennen Eindhovenaren Van den Berg van de street art in de Berenkuil en het Emoves festival. Bij het ambitieplan is Dave van den Berg een terechte representant van de Eindhovense urban culture.

Triple Double – Sportmarketingbureau
Zij onderzoeken samen met branchegenoot TIG of het mogelijk is om in 2024 een soort Olympische Spelen voor urban sports & culture – international urban games – te laten landen in Nederland en dan bijvoorbeeld het skateboarden te hosten in Brabant. Interessant detail is dat Triple Double-oprichter Bob van Oosterhout de gemeente Eindhoven al eerder bijstond inzake sportkwesties, onder andere toen het ijssportcentrum mogelijkerwijze omgebouwd zou worden tot indoor urban sports trainingscentrum.

Wie bepaalt en op welke gronden?
Het is zeer de vraag wanneer de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de concrete voornemens van het college om een trainingscentrum voor BMX-ers / urban sports te faciliteren. Evenmin is duidelijk wat de financiële consequenties zullen zijn. Als de vraag naar co-financiering zich vanuit BrabantSport voordoet, kan de Eindhovense gemeenteraad altijd teruggrijpen op de stelling die ook de krappe 1 miljoen euro aan de citymarketeers van Peter Kentie rechtvaardigde: we gaan ervan uit dat het zich terugbetaalt.

Of anders de door oud-wethouder Schreurs toegepaste strategie:’Tja, we kunnen nu eenmaal niet anders aangezien we anders geen subsidie krijgen van de hogere overheid’.

Het Eindhovens stadsbestuur lijkt in zijn geheel betoverd door de magie van de potentiële metropoolregio én de ongetwijfeld enthousiaste aanbevelingen van de wc-eendjes uit de eigen adviesvijver. Alles voor een prachtig imago, maar een paar centen voor een ontmoetingscentrum voor bewoners van Stratum? ‘Ach, dat kan net zo goed bij een buur thuis!’.

 

Zie ook:

Urban ambitie Brabant (financiële paragraaf vanaf blz. 17)

 

 

 

 

 

Dezelfde partijen werken ook nauw samen binnen het zwemsportcentrum De Tongelreep.

5 reacties

 • bleenhouwers

  Wim schreef: Off-topic: weet jij het verschil tussen Eindhoven drie vijf zes en Eindhoven twee vier zeven? Ik zie dat vaak op de infoborden staan.

  Plak deze link in je URL en je ontdekt het snel: http://www.eindhoven247.nl/nl/wie-we-zijn

 • Klopt.
  Off-topic: weet jij het verschil tussen Eindhoven drie vijf zes en Eindhoven twee vier zeven? Ik zie dat vaak op de infoborsen staan.

 • Binnen een paar weken wordt de begroting 2019 van de gemeente Eindhoven openbaar.
  We zijn benieuwd wat er boven tafel komt, danwel onder het tapijt geschoven wordt over dit onderwerp.

  Mijn verwachting? Het staat niet in de begroting, maar het wordt toch uitgegeven.
  Je kunt het namelijk meteen boeken bij de lange lijst van “te verwachten budgetoverschrijdingen”.

  • bleenhouwers

   Eigenlijk is het een verkapte vorm van stadsmarketing, maar dat budget is al vergeven. Elon Musk kan nog wat leren van Eindhoven drievijfzes. zoals meerdere Eindhovense raadsleden de club van Peter Kentie noemen. Er komen bakken extra stadseuro’s binnen bij de PR-club ondanks een ongewisse return on investment. En dat in een tijd dat de stad bijna onder curatele staat vanwege de slechte financiële positie.

   • Klopt.
    Off-topic: weet jij het verschil tussen Eindhoven drie vijf zes en Eindhoven twee vier zeven? Ik zie dat vaak op de infoborden staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *