Van Deurne naar Eindhoven in 17 minuten

Ik las gisteren een artikel waarin de Rabobank uitlegt dat het allemaal veel sneller moet in Eindhoven. We zijn een wereldspeler maar stralen het niet uit. In de tekst kwam ook het gebrek aan iconische bouw naar voren. Het sluitstuk was de beschrijving van het belang van Brainport-om-de-hoek aldus een wethouder uit Deurne. Je zit per slot van rekening na 17 minuten ’treinen’ al in het hart van Brainport: Eindhoven Centraal.

Tijd is relatief
Het is allemaal waar. Het gaat fantastisch met Brainport, we ‘zijn’ een wereldspeler en zonder iconische gebouwen als Regent en Admirant waren we dat nooit geworden. En natuurlijk bewijst een treinreis van of naar Deurne dat Einstein gelijk heeft: tijd is relatief.

Icoonomie
Het kan niet anders dan dat het toeval toesloeg. De publicatie over de gewenste icoonomische gedaanteverwisseling van Eindhoven verscheen op 9 december; de dag nadat wethouder Torunoglu in een vijf-minuten-show niet inging op de belangenverstrengeling van een hoofdrolspeler met meerdere petten en het ook presteerde om anderhalf uur voor de vergadering een nieuw stuk in te brengen. Het moet allemaal snel en we weten: tijd is relatief.

Business as usual
Verbazingwekkend is het Eindhovens Dagblad dat net doet alsof er niets aan de hand is. Vorige week werden tijdens de inspraakavond inhoudelijke en procedurele bezwaren aan de orde gesteld. Louter krekels waren er te horen vanuit het Glasgebouw op Strijp-S. Die ‘S’ staat voor het geluid dat je maakt als een kind te veel rumoer maakt thuis of in de klas, zo lijkt het. De beeldvorming vanuit De Krant bestaat er eigenlijk uit dat we vooral moeten kijken en luisteren naar wat de belangrijke heren en dames van Brainport vinden, of naar het verlengstuk van die oncontroleerbare club. En daarmee is Brainport is nu juist een zegen en een vloek tegelijk.

Nee, dan Deurne
Gelukkig vindt de eindverantwoordelijke van het opiniekatern het wel heel belangrijk om in zijn meest recente stuk de wantoestanden in Deurne aan de kaak te stellen. ‘Deurne wil draagvlak maar stel je daar niet teveel bij voor‘, waarin uiteengezet wordt dat een ambtenaar van de gemeente Deurne eigenlijk niet deugt. Nee, correctie, eigenlijk deugt het hele college niet omdat het zich hult in stilte en een ambtenaar naar voren schuift. De klapper is de zin: “De ambtenaar: draagvlak betekent niet dat bewoners moeten instemmen.”.

De Eindhovense variant
Exact hetzelfde fenomeen is in Eindhoven dagelijkse kost. Maar Eindhoven is Brainport geworden en de gemeente een speelbal in een krachtenveld van veel grote belangen. Brainport is daarnaast ondoorzichtig en hangt van allerlei kruisverbanden aan elkaar. Het wordt vanzelf moeilijker om objectief te berichten over ontwikkelingen in de stad als de stad haar best doet een schijnrealiteit te creëren. Nog moeilijker wordt het blijkbaar om de Eindhovense variant van ‘draagvlak versus instemmen’ aan de kaak te stellen. Het gaat de redactie van het Eindhovens Dagblad te ver om met dezelfde bril te kijken naar het Eindhovens college. Of liever, met dezelfde pen erover te schrijven.

Terug naar de basis
Wat is er zo anders aan het strooien van termen als ‘breedgedragen’ en ‘inspraak’ in de Eindhovense politieke context? Waarom leest de Eindhovenaar daar geen kritische beschouwing over in zijn/haar krant? Misschien zit ‘m dat in het DNA van Eindhoven. Ik ga maar eens op zoek naar het boek ‘Sterker uit de crisis‘ dat vorig jaar verscheen. Lijkt me iets voor bij de kerstboom. Het beschrijft de geschiedenis van de Eindhovense Fabrikantenkring dat uiteindelijk resulteerde in het Brainport van nu, 75 jaar na de oprichting van de EFK. Misschien snap ik daarna beter waarom de pers in Eindhoven vooraan in de kerk zit, zolang je daar nog binnenlopen kunt tenminste.

Naschrift:

De oproep tot snellere bouw van de Rabo vindt u hier: ‘Kwaliteit van woon- en leefklimaat beïnvloedt het succes van Brainport in al zijn facetten‘, (9 december 2020, Innovation Origins)


Een reactie

  • Rien Valk

    Een mooi stuk Bob! Mag ik er nog aan toevoegen het gebrek aan inclusiviteit gezien de Kerst inzamelingsactie van Coronahulp Eindhoven: Eindje voor Eindje waarvoor we op onze portal ook aandacht vragen.
    Dat zou in die geweldige Brainport regio niet nodig moeten zijn, toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *