Van gesloten naar open

Open, het hart van de bloem – Foto: Rien Valk

Mijn instemming met Bob’s oproep aan de eerste minister van dit land heb ik al betuigd. De oproep bevat verschillende kernachtige elementen waar in Eindhoven de prioriteiten volledig anders gelegd kunnen worden. Een van de zaken die al lang voor fundamentele verbetering vatbaar zijn is de kraalopstelling van het stadsbestuur. Met man en macht wordt geprobeerd een naar binnen gerichte houding vast te houden. Zelfs de oppositie in de gemeenteraad wordt daardoor besmet. Men doet mee aan jaarlijkse verkiezingen van het beste raadslid. Het idee alleen al. Men doet mee aan interne carnavalszittingen. Kortom, men laat zich inpakken. Gemeenschappelijke vijanden zijn het ED, ocherm, en kritische opinieschrijvers, die op een zwarte lijst worden gezet. Het toppunt vormen, inderdaad Bob, de woordvoerders. Moet je je voorstellen. Je stelt je verkiesbaar als kandidaat voor de gemeenteraad. Dankzij rake publiciteit en goed optreden in het openbaar word je gekozen. Je wordt zelfs wethouder en wat doe je? Je laat je vrijwillig afsluiten van jouw kiezers en van de bewoners. Door mensen die communicatie geleerd hebben maar bij iedere vraag van buiten “geen commentaar” in petto hebben. Of nietszeggende bliksemafleiders, gebakken wind. Wat een vak.

Het moet echt anders. Weg met de woordvoerders. Politici leggen persoonlijk verantwoording af. Die hebben we gekozen en niet de woordvoerders.
Als je terugkijkt op de zeldzame openbare sessies rond het dossier Hoogbouw dan schaam je je rot inwoner van Eindhoven te zijn. Rommelig, popy, manipulatief. Vooral niet gericht op de zorgen van de belanghebbenden. Zelfs de belofte van een verslag wordt niet nagekomen. Acht weken na dato blijkt dat er geen aantekeningen gemaakt zijn. Schande.
Het moet echt anders. Eindhoven had Cultural Capital van Europa kunnen zijn als de houding van het stadsbestuur op openheid en participatie van de bevolking was gericht geweest. Zie de succesvolle aanpak van Leeuwarden.

Al jaren roept Jan Mengelers (TUe, NatLab, Nedcar, Neways, TNO, TUe) Brainport op de naarbinnen gerichte triple helix open te breken en de bewoners toe te voegen aan het Groot Samenwerken. Maar, ho maar. Zelfs in crisistijd op de drempel van de zoveelste recessie blijven de gelederen gesloten. Als er ooit een kans is om over de eigen schaduw van gesloten naar open te springen dan is dat NU.

Peer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *