Verkwansel de Wielewaal niet!

Een oproep om landgoed De Wielewaal te behouden en er geen woningen te bouwen. Landgoed De Wielewaal, de geheime groene schat van Eindhoven, dreigt ten prooi te vallen aan projectontwikkeling.

Bouwplannen worden verkend voor 750 woningen om dit prachtige stuk natuur te exploiteren. Wij doen hierbij een oproep dit gevaar te keren en het landgoed voor de bevolking te behouden.
Eindhoven is een groene stad en daar willen we trots op zijn. Terwijl het stadshart zelf nagenoeg volledig is bebouwd, krijgen groene ‘lobben’ zoals de Genneper Parken de kans relatief diep de stad in te dringen. Maar deze gebieden worden bedreigd. Grondspeculanten laten hun blik begerig vallen op deze unieke groene ruimtes. Met name nu De Wielewaal.

Het bosgebied waar De Wielewaal deel van uitmaakt werd ruim een eeuw geleden door Anton Philips aangekocht om het als landgoed in te richten. Hij doopte een deel van het terrein tot het Philips de Jongpark en schonk het aan de bevolking van Eindhoven. Zijn zoon Frits vestigde zich vervolgens metterdaad op De Wielewaal. Na het overlijden van Frits in 2005 heeft de familie Philips niet de stap gezet om ook dit deel van het landgoed aan de stad te schenken. De stad Eindhoven heeft van haar kant verzuimd De Wielewaal te verwerven.

De Brabantse textielkoning Marc Brouwers kocht het goed aan en liet het landhuis opnieuw optrekken. Hij is er alleen niet happy mee en wil er van af. De Wielewaal staat sinds enkele jaren te koop. Namen van potentiële kopers als Bruce Springsteen en Bill Gates geven glamour aan het buitenverblijf, maar vooralsnog hapt niemand toe.
Een projectontwikkelaar, Schipper Bosch, heeft nu een optie op koop. Hij wil echter alleen tot verwerving overgaan wanneer er mag worden gebouwd. Het is denkbaar dat de huidige eigenaar en de projectontwikkelaar een gemeenschappelijk belang hebben. Bij bebouwing stijgt immers de waarde van de grond. Privaat winstbejag, niet in het belang van de Eindhovenaren!

Het Groenbeleidsplan van Eindhoven sluit bebouwing van het landgoed uit. De nationale bosstrategie gaat zelfs lijnrecht tegen bebouwing van een dergelijk bosgebied in.
Ook al zou de projectontwikkelaar het onbebouwde deel van de Wielewaal na de woningbouw voor publiek openstellen: de prijs die hiervoor moet worden betaald is onzalig groot. De Wielewaal, dicht tegen de stad aanleunend, is één van de oudste bosgebieden van Eindhoven. Laat dit bos in vredesnaam intact, voor de generaties van nu en de toekomst.

Wij doen hiermee een oproep aan de overheid, aan particulieren en andere belanghebbenden om dit landgoed voor Eindhoven te behouden en publiekelijk toegankelijk te maken. Het moet toch mogelijk zijn De Wielewaal met openbare, private en derde-geldstroommiddelen aan te kopen, te upgraden tot landschapspark en het zorgvuldig te beheren!
Er kan zelfs één groot parkensemble aan weerszijden van de Oirschotsedijk ontstaan door de samenvoeging van De Wielewaal, het Philips de Jongpark, de Herdgang en de Philips Fruittuin. Het behoud en de opwaardering van deze groene long van Eindhoven is hoogst noodzakelijk om de stad in de komende decennia leefbaar te houden.
Het is nog niet te laat. Laten we gezamenlijk De Wielewaal voor de toekomst redden!

Tom van Duuren, bosbeheerder bij Van Duuren Bosbeheer, Eindhoven
Léon Hanssen, cultuurhistoricus, bewoner van Strijp-R, werkzaam aan Tilburg University

2 reacties

 • Accepteer maar burger, ook al kost het uw budget, in toch al zo moeilijke tijden als nu.
  Beheren en onderhoud zal toch iets minder voor de burger kosten, in het wereldbeeld te houden, van rust en vrede.
  De schepper heeft het beste met mensen voor, doch wanneer deze dozen met veel geld in tijden van minder doen, aan de overheid overlaat Eindhoven de gekste toch. Mensen welke praten weten meer, zoals de zwerfafval hoeders.
  Let op, laten liggen zoals het was, is de remedie van hen welke het berustzijn hebben in tegenstelling van afvalligheid.
  Wij burgers zijn de mantelzorgers voor de wereld w.o. Eindhoven e.o.

  Licht moet er zijn, zien en gezien worden, is immers zo gek ook weer niet.
  D.D. de bevrijding.

 • Sebastiaan

  Eens met dit pleidooi. En tegelijkertijd voor mij persoonlijk een van de belangrijkste reden om JUIST te verdichten in de bebouwde stad! Het kostbare groene landschap dient met de grootst mogelijke terughoudendheid worden ontwikkeld. Behoud van het landgoed dient verankerd te worden in gemeentelijk beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *