Verslag CDA Stadsgesprek “ Eindhoven de lucht in”

CDA en de Hoogbouwvisie

Het CDA vraagt als eerste en hopelijk niet enige politieke partij aan de stad wat zij verwachten van de hoogbouwvisie van het stadsbestuur. Ongeveer 80 bezoekers kwamen donderdagavond 13-02 in het Microlab bij elkaar voor een debat.

Sociologie van de kouwe grond

In de zaal zaten de vervente voorstanders van hoogbouw, (meestal te herkennen aan een colbert) en de tegenstanders (vooral oudere mannen met truien). De voorkeur van de dames in de zaal was niet af te lezen aan de kleding en ze lieten zich ook niet uit de tent lokken om die voorkeur prijs te geven. Voer voor sociologen.

2020-02-13 eindhoven de lucht in 2

Foto: Rien Valk

De visite

De tegenstanders gaven in 1 op 1 gesprekken zeer duidelijk te kennen wat ze ervan vonden, maar in het debat voor de microfoon durfden ze dat toch niet te herhalen.

De voorstanders probeerden aan het begin van de avond het onderwerp van de avond te verdraaien van “moeten we wel of niet hoog bouwen” naar “onder welke voorwaarden gaan we hoog bouwen”. Dat ging gelukkig niet door. De zaal hield de adem in, maar de voorzitter gaf niet mee.

De sprekers

De sprekers lieten een verrassend genuanceerd beeld zien met sterke voorstanders van bouwwerken boven de 150 meter en tegenstanders die eigenlijk 50 meter al te hoog vonden.

Cees Jan Pen (lector Fontys) begon met een reclameblokje voor een aantal boeken die hij net gelezen had en liet terloops vallen dat er toch wel een aantal voorwaarden gelden voor hoogbouw. Met name op het straatniveau wordt het onleefbaar als elke woontoren een ingang voor zijn eigen autogarage en fietsenstalling op de begane grond bouwt. Dan krijg je alleen maar dode ijzeren hekken in de plint in plaats van een levendig straatbeeld. Kijk naar de woontoren op de Emmasingel en je weet hoe het niet moet. Hij eist meer samenwerking tussen projectontwikkelaars en minder auto’s om het straatbeeld leefbaar te maken met meer groen en minder steen en blik. Mensen moeten zich thuisvoelen in de stad.

Eric Leijten (directeur BPD Ontwikkeling) gaf een schot voor de boeg aan de aanwezige raadsleden dat het tekort aan huizen oploopt als we doen wat we gepland hebben. Daarbovenop komt de eis om van het gas af te gaan en duurzaam te bouwen. Hij wil ook de hervernieuwbouw van Woensel betrekken bij de plannen, en niet alleen over het Centrum praten. De gemeente moet meer aanjagen en minder regelen. Het gaat om hoogbouw in de goede contekst.

Rob Meurders (architect bij DiederenDirrix) gaf een hele verhandeling over zijn plannen met de Lijnbaan in Rotterdam, iets wat de rest van het gezelschap duidelijk minder interesseerde. De visite schrok wel wakker toen hij de skyline van Eindhoven vergeleek met die van andere steden en daarbij de skyline van Eindhoven per ongeluk “provinciaals” noemde. Dat had hij beter niet kunnen zeggen, want dat kwam hem op een uitbrander uit de zaal te staan. Punt 1 we zijn niet provinciaals! en punt 2 dat kan ons helemaal niks schelen!

Jorg van Waas (adviseur vastgoedbeheer Woonbedrijf) vindt hoogbouw veel te duur. Waarschijnlijk wordt het al te duur om een slaapkamer in de appartementen in zo’n toren te bouwen. Hij ziet wat er gebeurt in Woensel waar de gezinnen kleiner worden door vergrijzing en gebroken gezinnen, waardoor er minder inwoners per vierkante kilometer wonen, waardoor het voorzieningen niveau te duur wordt, waardoor etc. Meer woningen creëren door splitsing van bestaande woningen is een reële optie. Senioren op de begane grond en jongeren op de bovenste anderhalve verdieping laten wonen nadat een gezin het pand verlaten levert twee keer zoveel woningen op. Dat kan in een verbouwing van een paar maand en met een beperkt budget. Wel blijkt dat woningsplitsing nu vaak wrevel geeft, bijvoorbeeld discussies over te weinig parkeerplaatsen voor de deur. Toch is dit beter dan sloop-nieuwbouw: De huizen zijn immers technisch nog in goede staat maar passen niet meer bij de bewoners.

Fabian Wegewijs (projectleider Movares) woont in de Achtse Barrier en vindt dat er in Eindhoven nog ruimte genoeg is om huizen te bouwen. Immers, 50% van het grondoppervak wordt gebruikt om te wonen en de andere 50% is voor straten en auto’s. Zijn oplossing is om de hele stad autovrij te maken, het doorgaande verkeer af te schaffen en goed gratis openbaar vervoer aan te bieden. Hoogbouw is helemaal niet nodig. Hij was de jongste in de zaal maar wel met een frisse oplossing.

Als laatste gaf Jos Hüsken (Henri van Abbe Stichting) een pleidooi om vooral zuinig te zijn op de stad binnen de binnenring. De contouren van de stad uit de 16e eeuw zijn er nog steeds en dat moet bewaard blijven. Hij vroeg vriendelijk om toch vooral op bestaande zichtlijnen in de stad te letten. Hij zou het jammer vinden als daar plompverloren een gebouw voorgezet wordt. De van Abbe stichting wil het liefst dat er niet hoger dan 40 meter gebouwd wordt, maar begrijpt dat de gemeente dat te laag vindt. Hoger bouwen dan nu is toegestaan vinden ze geen goed idee. De van Abbestichting adviseert de gemeente met klem om met ingetogen architectuur niet hoger dan 75 meter te bouwen langs de binnenring en niet in de binnenstad.

De discussie

De discussie na de presentaties en de bar kwam niet echt meer op gang. Er werd nog wat heen en weer gereutelt maar een echte conclusie kon er aan het eind van de avond niet getrokken worden. De presentaties waren dus genuanceerd genoeg.

De conclusie

Mijn eigen conclusie is dat het moeilijk zal worden om voldoende steun van de bevolking te krijgen voor 150 meter hoge woontorens, met name in het Centrum. Iets verder weg zou het best wat hoger kunnen worden dan het nu is.

De roep om autoverkeer in de stad onmogelijk te maken vonden de deelnemers niet eens zo’n slecht idee. Het kan zijn dat een zaal vol voor- en tegenstanders van hoogbouw misschien de verkeerde doorsnede door de bevolking is om dit te concluderen.

De zegen

We wensen het CDA veel wijsheid toe met de hoogbouwvisie van het gemeentebestuur.

13 reacties

 • Okke

  Wim,

  Neem eens contact op met:
  https://ehvxl.nl/

 • Beste Wim,

  Dank voor uw beschouwing van de avond. Mijn inziens ging het debat alle kanten op en miste het focus op de vraag of we hoogbouw hoger dan 105m moeten toestaan in de binnenstad. Dat is immers een van de aanpassingen van de huidige hoogbouwvisie. En een van de pijnpunten volgens de “tegenstanders”. Jammer inderdaad dat de bezoekers niet wat meer het debat op dat specifieke punt opzochten.
  Wellicht een andere keer.

  • Beste Sebastiaan,

   De signalen waren overduidelijk; er was geen draagvlak voor hoger dan 105 meter.

   Hoger omdat we hoger willen is geen goede reden om de regels te veranderen.
   Andere, betere, kosteneffectievere oplossingen moeten eerst gebruikt worden voordat Eindhoven de lucht in moet. Een paar mogelijkheden zijn aangedragen door de sprekers.

   Dat was voor mij een duidelijke uitkomst.

   • Mijn indruk is het tegenovergestelde. Een goed argument om aan een hoogtebeperking vast te houden enerzijds of een argumenten met nadelen van hoger bouwen anderzijds kwamen simpelweg niet ter sprake. Inderdaad zijn er meerdere wegen naar Rome om de woningbouwopgave aan te vliegen, maar het zal dan toch een en-en verhaal blijken en niet een en-of versie. Het draagvlak is er zeker wel, alleen zijn er terecht reserveringen en onzekerheden over borgen van een gevarieerd woonprogramma.

    • Dat en-en verhaal was er dus niet donderdagavond. Ik heb het niet gehoord in ieder geval.

     • Beste Wim,

      Met het en-en verhaal doel ik op de sprekers. Van de eerste drie kreeg ik argumenten te horen waarin men aangaf dat hoogbouw mogelijke een goede optie op sommige plekken kan zijn. Andere sprekers hadden het meer over alternatieven zoals: Woensel en het terugdringen van de auto. Hoewel ik betwijfel of dat laatste theoretische model over de bestaande stad uitgerold kan worden. Mijn conclusie is dat je alles moet bekijken en niets op voorhand moet afwijzen en uitsluiten. Dus ook niet hoogbouw van bijvoorbeeld 100 of 130 meter hoog.

      • Hoogbouw boven 105 meter alleen als het ECHT niet anders kan is wat anders als lobbyen om hoogbouw door te drukken zonder inhoudelijke argumenten

   • Beste Sebastiaan,

    Heb jij enig idee wie we moeten benaderen die een verhaal van 500 woorden op dse.nl kan schrijven waar duidelijk gemaakt waarom Eindhoven hoger moet bouwen dan 105 meter.? Gewoon duidelijk maken wat er mis gaat als we het niet doen en wat er beter gaat als we het wel doen.
    Liefst vanuit het gezichtspunt van de huidige en toekomstige bewoners.
    Liefst zo zakelijk mogelijk.

    In architectenprietpraat en bestuurdersmegalomanie zijn we niet zo geinteresseerd.

    Alvast bedankt!

    • Beste Wim,

     Er zullen altijd emotionele redenen meespelen waarom mensen voor of tegen hoogbouw zijn. Als je daarin een rationele benadering zoekt, zonder commercieel belang. Dan kom je denk ik uit bij stedenbouwkundigen/plannologen. En in die beroepsgroep is men het ook niet allemaal met elkaar eens….

     • Dat is geen antwoord op mijn vraag.

      Dus nog een keer: Wie gaat er een inhoudelijk verhaal publiceren?
      Anders: einde discussie.

      • Beste Wim,
       Ik ga er mee aan de slag. Kom er op korte termijn op terug.
       Ik ben geen voorstander om een discussie af te kappen. Volgens mij is dse een platform waarbij dit gelukkig nog mag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *