Vonk verkloot de Genneper Parken

Een paar jaar geleden schoot ik bijna in een stuip toen in het Eindhovens Dagblad een stukje verscheen over Trefpunt Groen Eindhoven. Deze natuur- en milieuwaakhond maakte zich in huize Bleenhouwers niet populair met de stelling dat het ijssportcentrum maar beter afgebroken kon worden. Op die manier zou er in één klap 40.000 vierkante meter meer natuur ontstaan.

k heb naar aanleiding van het krantenartikel een mooi telefoongesprek gehad met de toenmalig voorman van Trefpunt Groen Eindhoven. Ik kreeg een begrijpelijke uitleg over hoe hij de Genneper Parken wilde terugleiden naar hoe het gebied er voor 1960 uitzag. De groene parel moest gekoesterd worden en daarom zou de ijsbaan beter op een andere plek herbouwd kunnen worden. De Brainport Industries Campus was de suggestie in de krant en dat had alles te maken met een ecologisch verantwoorde stroomvoorziening die er was voorzien. Er was toen sprake van een elektriciteitsnet dat de stroom rechtstreeks vanuit de Windmolense Waddenzee naar Eindhoven zou leiden.

Het was een duidelijke uitleg, beter onderbouwd dan wat in de krant te lezen viel, en ik kon begrip opbrengen voor wat de voorman zei. Ik zou hem zelfs gelijk geven als sprake zou zijn van een nieuw te bouwen recreatie, sport- en bewegingscentrum. In de huidige tijd leg je zoiets niet opnieuw aan in een natuurzone.

Het prehistorisch dorp vanaf het water – Foto: Rien Valk

Door de recente discussie over hoogbouw en groen (dat blijkt iets anders dan een discussie over natuur in de stad) denk ik vaak terug aan die anderhalf uur aan de telefoon. Aan die vriendelijke, gedreven man met wie ik het oneens was maar van wie ik zijn beweegredenen snapte. En daarmee ook het standpunt van Trefpunt Groen Eindhoven.

In de jaren erna lijkt TGE zich steeds meer te ontwikkelen tot een tandarme teddybeer. Een allemansvriend die zich met de eens zo geprezen ‘beginspraak’ inmiddels regelmatig buitenspel gezet ziet door het juk van de consensus met de lokale overheid. Daardoor kunnen de acht oude, gezichtsbepalende en gezonde bomen aan de Stationsweg prima worden gecompenseerd met groen op het dak van District E, Edge of op elk willekeurig ander punt. Kortom: ik mis de bite die John ‘mind you’ Jorritsma slechts fingeert en de oud-voorman van TGE juist belichaamde…

Daarom zocht ik zojuist nog eens op hoe het met de voormalig groenburgemeester gaat. Hij is sinds eind november een ander natuurpad gaan bewandelen. Twintig jaar heeft hij zich als voorzitter actief ingezet voor het groen in Eindhoven. Het was voor mij ook een reden om nog eens te kijken op de website van TGE.

Ik kon niet anders dan concluderen dat mijn gesprekspartner van destijds nog inhoudelijk heeft bijgedragen aan de visie van het Trefpunt inzake Vonk. Deze culturele en recreatieve voorziening doet afbreuk aan de natuurlijke ontwikkeling van Genneper Parken en zet het gebied onnodig onder druk. Ik kan het op dit punt niet hartgrondiger met TGE eens zijn, vooropgesteld dat ik probeer te redeneren vanuit de visie van het Trefpunt. Daartoe ben ik gezien het gesprek van destijds graag bereid…

4 reacties

 • Geen Eindhovenaar

  Volgens mij heet de Biesbos eigenlijk Nationaal Park De Biesbosch.

  https://np-debiesbosch.nl/

  Vandale denkt er het volgende van:
  park (het; o; meervoud: parken)
  1 uitgestrekt terrein, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid
  2 afgeperkte ruimte waar dieren in het wild leven
  3 gezamenlijke vervoermiddelen of machines: machinepark, wagenpark

  Ach het ene park is blijkbaar het andere niet.

 • Eindhovenaar

  Zuinig zijn in de zin dat het mooi groen en een mooie recreatieve plek blijft uiteraard. En dat kan net zo goed met een Vonk, dat is een meningsverschil.

  Maar dat dit omwille van de natuur is, is echt hypocriet. Want dan moet er gewoon een groot hek omheen zetten, zodat de natuur zijn gang kan gaan. Alle vee, manages sluiten want dat is ook onnatuurlijk.

  Je wilt eigenlijk gewoon groen om er zelf van te genieten, niet omwille van de natuur zelf. Net zoals iemand als ik wil gewoon een mooi groen park met een boerderij en een museum waar mijn kinderen plezier kunnen hebben.

 • Eindhovenaar

  Mag ik vragen, welke natuurlijke ontwikkelingen? met alle respect, maar het gebied draagt niet voor niets de titel “parken”. Het is een volledig door de mensen ingericht gebied, daar is weinig natuurlijks aan.

  Vergeet niet dat het gebied voornamelijk uit vele hectare landbouw/agrarische grond bestaat, waar mogelijk pesticides voor worden gebruikt. Waar vele koeien, varkens, kippen en paarden bakken stikstof uitstoten. Die grote hoeveelheden water en land nodig hebben om onderhouden te worden. Allemaal ten koste van natuur.

  Dat is zogenaamd allemaal prima en natuurlijk, maar een stukje cultuur is uit den boze? Een ijsbaan moet wijken, maar een boerderij of manege mag blijven, want dat is natuurlijk?

  Laten we vooral zuinig zijn op een biesbos, Peel of de Veluwe. In plaatst van cultuur/recreatie op die plekken zou je die kleine stukjes natuur die Nederland heeft gewoon met rust moeten laten. Laat die recreatie/cultuur maar plaats vinden in stadsparken als een Genneper parken.

  Ik ben helemaal voor het zuinig omgaan met die parken, maar plant eerst eens inheemse bomen op al die hectare agrarische grond. Daar is veel meer dan die 40.000 vierkante meter aan schaatsbaan. Maar nee, de ijsbaan en vonk zijn de gebeten hond. Enorm hypocriet allemaal!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *