Waar zijn de jonge D66-ers in Eindhoven?

NRC opende het nieuwe jaar met een interessante kwestie die binnen D66 wel eens zou kunnen uitgroeien tot een splijtzwam tussen jong en oud binnen de partij. Op tafel ligt de vraag of ‘de sleepwet’ er wel of niet moet komen. De wet staat de overheid toe om gerichter in data te zoeken die oorspronkelijk voor een ander doel is aangemaakt. D66 van vóór de landelijke verkiezingen was daar zeer tegen gekant maar nu de partij regeert, blijken de Democraten ineens voorstander. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, is van D66 en mag nu trachten de wet door beide Kamers te loodsen. De Jonge Democraten roeren zich en zijn het niet eens met de nieuwe wet in wording. In Eindhoven blijft het bij D66 op lokaal niveau oorverdovend stil en dat is niet logisch.

Big Brother
Mailverkeer, webcambeelden, whatsapp-berichten: het moet bij wet mogelijk worden om voor Big Brother te spelen. Onder strikte voorwaarden, dat wel. Het uiteindelijk wetsvoorstel zal erop gericht zijn om alles ‘aan de voorkant’ goed te regelen: welke data wel, welke niet. Hoe oud mogen de dataclusters zijn? Welke algoritmen kunnen en mogen losgelaten worden op de gegevens? Ga zo maar door. Big Brother krijgt dus een bril met geslepen glas waardoor niet alles inzichtelijk wordt, maar specifieke zaken dus wel. Voorstanders vinden het een prima voorstel dat kan helpen om criminaliteit of terrorisme beter aan te pakken. Tegenstanders binnen de jongerentak van D66 plaatsen kanttekeningen, aldus NRC.

Bevoegdheden te vaag
In de krant wordt voorzitter Kevin Brongers aangehaald. Hij stelt dat de wet te vaag is geformuleerd en geeft aan dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn. Zo is de schaal waarop geheime diensten mogen aftappen niet gedefinieerd. Verderop in het artikel komt eigenlijk de kern van het ethisch vraagstuk naar voren: je kunt nu een wet in elkaar steken die met het huidige kabinet in gedachten prima verdedigbaar is, maar ook dit kabinet is eindig. Brongers geeft daarmee aan dat de privacy van burgers niet te makkelijk opgeofferd mag worden, bijvoorbeeld omwille van een coalitieakkoord en D66 als mede-ondertekenaar daarvan.

Big Sister en vijf Californische bedrijven
Opmerkelijk is het dat in Eindhoven jonge D66-ers de afgelopen dagen via sociale media wijzen op het protestsignaal van hun vertegenwoordiging op landelijk niveau. Een paar dagen terug zat de Eindhovense lijsttrekker van D66, Mary Ann Schreurs, namelijk aan tafel bij Buitenhof om haar beeld te schetsen van de Smart City. Ze plaatste verschillende thema’s in Eindhovens perspectief en daarbij leek zij enerzijds te wijzen op het belang van technologie en IT en anderzijds van het goed regelen van data-gebruik. Ook hierbij was het credo dat je het ‘aan de voorkant’ goed moet regelen.

Das Leben der Anderen… maar dan anders

In het belang van de steden en hun ontwikkeling tot smart cities waarschuwde mevrouw Schreurs voor vijf tech-reuzen die vanuit Amerika door data-dominantie teveel macht zouden verkrijgen. ‘Dat moeten we niet willen’, zo luidde haar stelling. Maar mevrouw Schreurs verzuimt in te gaan op een vraag die minimaal net zo belangrijk is als de vraag rondom het eigenaarschap van de data: wie beschermt in de toekomst de burger tegen een alwetende overheid als die laatste geen zuivere bedoelingen blijkt te hebben?

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
Het Eindhoven van morgen wordt vandaag gemaakt. De slimme technologie is in Eindhoven niet te stoppen, de stroom aan gegevens is dat evenmin, bijvoorbeeld door de sensoren die overal in de stad een plekje vonden. Nu maar hopen dat iemand zich druk maakt om de afbrokkelende privacy van het individu in de Smart City die Eindhoven aan het worden is. Gezien de stilte van de lokale (jonge) D66-ers is het de vraag of deze kwestie ‘aan de voorkant’ überhaupt nog te regelen is.

 

Zie ook:

Jonge D66’ers keren zich tegen oude (NRC.nl, 1 januari 2018)

Standpunt D66 landelijk: grondrecht op privacy (D66.nl)

Een sensor op elke straathoek (FD.nl, 15 juli 2017)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *