Waarom de Al Weer Wandelclub niet naar Flexwebhosting is verhuisd.

Na de aankondiging dat alleen de email, en niet ook de website, verhuisd kon worden zijn wij andere hosting gaat zoeken. Die hebben we gevonden. Daarop zijn wij met de migratie daarheen begonnen. Toen kwam het bericht dat ook de website mee kon verhuizen. Dat vinden wij heel mooi. De website op het DSE domein bestaat al 15 jaar en dat is goed voor de Google ranking. Ook bespaart naar Flexwebhosting verhuizen veel werk en zijn de kosten lager dan elders.

De website moest nog wel responsive gemaakt worden. Dat lijkt ons prima te kunnen met de CSS template van W3Schools” . Geen probleem dus bij Flexwebhosting. Dus hebben we de migratie afgebroken en zijn de algemene voorwaarden van Flexwebhosting gaan lezen. Daarin vielen ons twee punten op:

Punt C.2.3.
“Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Flexwebhosting na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld.” en

Punt C.2.6.
“Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Flexwebhosting gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.”

 

Informatie inwinnen
Wij hebben uitvoerig informatie ingewonnen bij Flexwebhosting en getracht duidelijkheid te krijgen waarop gebouwd kan worden. Ook hebben wij een ultieme poging gedaan door op basis van artikel A.2.5.iii een voorstel te doen om zo duidelijkheid te verschaffen. Daaruit volgt:

Over punt C.2.3
Zoeken op de website van Flexwebhosting leverde ons geen inzicht in in de aanvullende kosten. Navraag bij Flexwebhosting leverde op dat de prijslijst aanvullende diensten hier te vinden is. Handig voor het geval u uw website mocht gaan upgraden naar een ander pakket. Voor een @dse-account is er geen limiet ingesteld op dataverkeer is ons informeel meegedeeld. Dit ligt verder nergens juridisch vast voor zover ons bekend is.

Over punt C.2.6
Wij hebben uitvoerig getracht duidelijkheid te krijgen omtrent de omvang van de kosten mocht Flexwebhosting dit punt inroepen en de gelden vorderen. Wij hebben hierover van Flexwebhosting geen duidelijk kunnen krijgen anders dan dat er de nodige jurisprudentie over is. Die jurisprudentie hebben wij gezocht op het Internet maar niet kunnen vinden. Ons voorstel op basis van artikel A.2.5.iii werd door Flexwebhosting afgewezen.

Conclusie
Wij hebben het niet duidelijk kunnen krijgen welke kosten wij kunnen verwachten mocht Flexwebhosting punt C.2.6 inroepen. Wij hebben daarop besloten om de migratie naar Flexwebhosting niet door te zetten.

De wehbsite van de Al Weer Wandelclub is vanaf nu te vinden op e4a.nl/al_weer_wandelclub . Wij nodigen u / jou van harte uit om mee te wandelen.

5 reacties

 • Bert

  Beste Wim,

  Wij hebben inderdaad contact gehad over deze artikelen en hebben je niet kunnen overtuigen jouw website bij ons onder te brengen. Los van het feit dat er geen hoster in Nederland te vinden is die geen limieten en voorwaarden stelt, denk ik dat wij juist heel duidelijk zijn geweest in de communicatie.

  Zo hebben wij je het volgende op 18 november jongstleden om 19:17, schriftelijk als antwoord gegeven:

  “Er zullen geen kosten zijn voor dataverkeer. Immers, we blokkeren de website zodra een limiet wordt bereikt.

  We hebben apparatuur in ons netwerk staan die DDoS-aanvallen tegengaat. Een maand lang een DDoS-aanval te voorduren krijgen, is dus ook geen optie.

  De, eventueel extra benodigde, manuren die nodig zijn om de aanval verder te monitoren of afslaan vallen simpelweg onder de dienstverlening.

  Op deze drie punten zijn er dus geen kosten. Verder kan ik geen manieren bepalen waardoor er wel kosten zouden zijn. Uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld wanneer u de aanval zelf zou uitvoeren of bewust zou uitlokken.”

  Wij zijn van mening dat wij hiermee alle vragen omtrent een financieel open einde beantwoord hebben en vinden het oprecht jammer dat deze antwoorden niet voldoende waren om jouw onzekerheden weg te nemen.

  Maar het is fijn om te horen dat je website een goed onderkomen heeft gevonden.

  • Beste Bert,
   Ik vind het ook zeer jammer dat mijn DSE zaken (nog) niet naar Flexwebhosting zijn gemigreerd.

   Ja, inderdaad duidelijk in de communicatie. De uitleg is helder, maar er blijft nog steeds het punt dat het puntje bij het paaltje kan komen en dat de uitleg dan niet van toepassing is. Er kunnen altijd omstandigheden optreden waarin de uitleg niet in voorziet. De uitleg is niet juridisch bindend. De overeenkomst, waar de algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken, is dat wel.

   De uitleg verduidelijkt de bekende zaken. Aangezien Flexwebhosting artikel C.2.6. nog steeds in stand houdt wil dat zeggen dat Flexwebhosting verwacht dat er mogelijk nog ander zaken kunnen komen die wel van toepassing zijn. Die kunnen dan naar redelijkeheid in rekening gebracht worden. Ik weet nog steeds niet wat dan redelijk is, in welke grote orde van een bedrag ik moet denken, Dat is nog steeds een financieel open einde.

   Als het alleen om de uitzonderingen gaat, zoals je schrijft “Uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld wanneer u de aanval zelf zou uitvoeren of bewust zou uitlokken.”, waarom maakt dit, afgezien van het feit dat “bijvoorbeeld” nog meer situaties, onduidelijkheid, in kan houden, dan geen deel uit van de overeenkomst, is dit niet bij artikel C.2.6. opgenomen? Dat maakt artikel C.2.6., voor mij in ieder geval, duidelijker inzake de bedoeling en dus acceptabeler voor mij, de klant. Dan is het logisch. Als je schade berokkend ben je daar voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Dan zou artikel C.2.6. zelfs kunnen vervallen want het is al bij wet geregeld.

   Ik wil nog steeds heel graag over naar Flexwebhosting, ondanks alle kosten en werk die ik gemaakt heb voor de migratie naar e4a.nl, maar dan wel zonder aritkel C.2.6. of met accoord voor de bijlage bij de overeenkomst die ik heb voorgesteld.

 • Rien Valk

  Naast complimenten en dankbaarheid voor DSE en Flexwebhosting die ook via onze helpdesk binnen kwamen is er op DSE ook altijd plaats voor kritiek.

  Alleen was die kritiek verdeeld over twee bijdragen en dat vond de redactie overbodig. Vandaar dat we hem teruggebracht hebben tot een artikel.

  Jammer dat het overleg tussen AWW en Flexwebhosting niet voldoende vertrouwen in de coulance en werkwijze van Flexwebhosting heeft opgeleverd.

  • :Hallo Rien,
   Je schrijft: “verdeeld over twee bijdragen en dat vond de redactie overbodig. Vandaar dat we hem teruggebracht heb tot een artikel.”

   Ik had ook inderdaad liever een artikel gehad. Dat was minder werk geweest en inderdaad beter voor de lezer. Echter WordPress blijkt af te kappen na een bepaalde hoeveelheid tekst Vandaar dat ik het verhaal over twee artikelen verdeeld heb.
   Bedankt voor het samenvoegen.

   • Rien Valk

    Dag Wim,

    Graag gedaan!

    Ik denk dat er iets is misgegaan toen je de de eerste keer begon te plaatsen. Toen ik de beide bijdragen bekeek was er een als een soort “pagina” geplaatst en een als een gewoon bericht.

    Vermoedelijk heb je per ongeluk op de tab page builder geklikt:

    Voor zover mijn ervaring reikt zit er geen limiet aan de hoeveelheid tekst in een normaal bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *