Waarom die omslachtige afbraak van de Catharinakerk?

Winy Maas wil de Catharinakerk 100 meter opvijzelen en B&W Eindhoven gaan de haalbaarheid serieus onderzoeken.

De vraag rijst wat is invloed van dat plan op de functionaliteit van de kerk?

De functionaliteit van de Catharinakerk omvat vooral:

  1. Schoonheid in de vorm van een gebouw: “a thing of beauty is a joy forever”. En dat in een stad die daar niet rijk mee gezegend is.
  2. Ruimte voor kerkdiensten, concerten plus andere optredens en tentoonstellingen.

Gevolgen van het plan voor de schoonheid:
Van een kerk op 100 meter hoogte valt er op de begane grond niet veel meer te zien dan een silhouet. De detaillering van de vlakverdeling en de ruimtelijke opzet in het algemeen en de versieringen/ornamenten van het front in het bijzonder zijn daar niet meer te zien vanwege de afstand en de kijkhoek. Dat is ook de reden waarom hoogbouw boven de 50 meter niet meer te bieden heeft dan een saai ruitjespatroon.

Voor de projecties bij Glow is de kerk ook niet meer bruikbaar, omdat men er bijna niets van ziet.

Gevolgen voor concerten, andere optredens en tentoonstellingen:
Die activiteiten zijn alleen mogelijk als er een toegang is. Dat wil zeggen ruime liften en trappen naar de deuren van de kerk; zowel naar het front als naar nooduitgangen.

Zoiets als de toegang tot het achterdek van het S.S. Rotterdam, maar dan 100 meter hoog: een toegangstoren op het Kerkplein met een loopbrug naar de kerk. Of een terras op 100 meter hoogte rond de kerk, met toegangen, liften en trappen.

Nu loopt men van het Kerkplein enkele treden of rijdt men de rolstoelbaan op, steekt het bordes over en men is bij de ingang. Dat is zeer eenvoudig.

1 verdieping omhoog heeft in De Heuvel voor desastreuze leegstand gezorgd. Bij 100 meter behoeft men niets te verwachten.

Wie hoogtevrees heeft, zal deze activiteiten trouwens niet graag bezoeken.

Voorts:
De oplossingen voor de toegang verminderen overigens de zichtbaarheid van de kerk op de begane grond.

En de kerk heeft regelmatig onderhoud nodig om de buitenzijde intact te houden. Gezien de hoogte worden de complicaties daarvan aanmerkelijk groter.

Eindhoven zou wel eens beroemd kunnen worden als enige stad ter wereld waar men een kerk op 100 meter hoogte laat afbranden.

Conclusies:

  • Van de zichtbaarheid van de kerk op de begane grond blijft vrijwel niets meer over.
  • De toegang tot de kerk voor activiteiten wordt zeer complex. Waarschijnlijk zal dat leiden tot verplaatsing naar gemakkelijker toegankelijke ruimten. De behoefte aan activiteiten in de kerk op deze hoogte is miniem.
  • De onzichtbaarheid en leegstand van de kerk betekenen praktisch gezien een afbraak van de kerk.
  • Als men de kerk toch wil afbreken, waarom dan op zo’n omslachtige manier?

Een reactie

  • middenweg

    Goed dat er nu veel weerstand tegen de plannen van Maas beginnen te komen. Want dit is niet het enige belachelijke wat hij bedenkt. Alles is even gestoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *