Wat het Nederlandse coronabeleid kan leren van de thermostaat van mijn centrale verwarming

Mijn huis heeft een centrale verwarming met HR-ketel op aardgas, die aangestuurd wordt door een modulerende thermostaat, de Chronotherm van Honeywell. Mijn Chronotherm dateert uit 2009, maar is functioneel vrijwel hetzelfde als de huidige versie.

Moduleren betekent in dit geval dat de thermostaat flexibel kan reageren op de ontwikkeling van de warmtevraag. Als de temperatuur in de woonkamer daalt, zal de thermostaat berekenen hoe hoog de aanvoertemperatuur van het water moet worden, met het bijbehorende vermogen van de warmteproductie en de stroomsnelheid van het water, om de temperatuur van de woonkamer tijdig op peil te brengen. Vervolgens zal de thermostaat de ketel in werking stellen op basis van de berekeningen. En tijdens het opwarmproces worden de acties regelmatig bijgesteld, zodat de gewenste temperatuur nauwkeurig en efficiënt wordt bereikt.

De thermostaat beschikt over 6 opties voor verschillende dagdelen. Die kunnen per weekdag afzonderlijk en flexibel worden ingesteld. Bij verhoging van de ene optie naar de andere zorgt de thermostaat ervoor dat de kamertemperatuur bij het begin van de volgende optie de bijbehorende temperatuur kan bereiken.

Ook kan een vakantie van maximaal 99 dagen en/of een tijdstip voor binnen 24 uur worden ingesteld. Daarna kan de kamertemperatuur eveneens tijdig de ingestelde temperatuur van het dan geldende dagdeel bereiken.

Verder is het mogelijk de gewenste temperatuur continu zelf in te stellen, vergelijkbaar met de befaamde, kleine ronde thermostaat van Honeywell.

Honeywell is een Amerikaans grootbedrijf dat al meer dan 100 jaar geavanceerde, betrouwbare thermostaten ontwikkelt en produceert.

Mijn ervaring en die van vele anderen leert dat de Chronotherm zorgt voor comfort én een hoog rendement van de centrale verwarming.
Welnu, comfort en hoog rendement kan men bij het coronabeleid eveneens goed gebruiken, in de zin van uitstekende resultaten en een goedlopende zorg.

Volgens het Coronadashboard van de regering bedraagt op 12 december 2021 het aantal coronadoden in Nederland 20.074. Die opgave is echter veel te laag: er klopt niets van.

Volgens een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 december 2021 telde Nederland 31 573 coronadoden van maart 2020 tot en met juli 2021. Het CBS baseert zich daarbij op sterfteberichten en bijbehorende doodsoorzakenverklaringen.
Verder heeft het RIVM volgens een publicatie van het CBS per saldo 19.768-17.853=1.915 meldingen van sterfte aan Covid-19 ontvangen voor de periode van augustus tot 12 december 2021. Deze meldingen zijn niet verplicht en mede daardoor onvolledig.
Het aantal coronadoden bedraagt op basis van deze gegevens minstens 33.488 tot 12 december 2012.

Gezien het bijkomende feit dat het aantal coronadoden de laatste tijd gemiddeld circa 50 per dag bedroeg, lijkt voor 2020 plus 2021 een schatting plausibel van minstens 34.000 coronadoden.

Wat stelselmatig door de regering wordt veronachtzaamd, is het aantal zieken met postvirale verschijnselen ofwel long Covid. In mijn bijdrage in DSE Nieuws van 19 juli 2021 heb ik die omvang geschat op 200.000 tot 400.000 mensen.
Zie ook: https://dse.nl/rutte-versus-simons-een-emotionele-uitbarsting-in-plaats-van-een-rationele-weerlegging/

Bij de bepaling van de warmtevraag van mijn thermostaat speelt de bijbehorende thermometer een belangrijke rol. Die registreert geen 10 graden als het in werkelijkheid 20 graden is. Op de display van de Chronotherm verschijnen weliswaar alleen hele en halve graden vanwege de keuze van de gewenste temperatuur.
Zo ook hoort de officiële presentatie van het aantal coronadoden correct te zijn. Die zou ook in halve en hele duizendtallen kunnen gebeuren, vanwege de eenvoud van managementinformatie

Na bijna 2 jaar is het duidelijk dat het Covid-19 zal blijven, tenzij er ooit een tamelijk onwaarschijnlijke gebeurtenis plaatsheeft. Net zoals het verkoudheidsvirus, maar dan veel schadelijker.

Ook de koude in Nederland blijft in het grootste deel van het jaar. Daarom is een verwarming een vast onderdeel van een woonhuis en daar hoort een thermostaat bij. En een cv-ketel en radiatoren of een vloerverwarming.
Zo hoort ook de organisatie van de bestrijding van een blijvende, ernstige ziekte als het coronavirus een vast onderdeel te zijn in plaats van een opeenvolging van ad hoc oplossingen. Die organisatie moet ruim beschikken over zoveel mogelijk middelen om de bestrijding te realiseren, inclusief passende buffers.

Die organisatie dient proactief te werken, net als de Chronotherm die ervoor zorgt dat de werkelijke temperatuur vandaag om 8 uur ‘s-morgens 19 graden is als dat voorafgaand aan vandaag is ingesteld.

De verwarmingsinstallatie is een productiemiddel dat minstens 10 jaar meegaat. De investering is daarom in feite gebaseerd op een 10-jarenplan.
Zo hoort ook die organisatie te beschikken over een 10-jarenplan. Gezien de termijnen van de klimaatbeheersing zou een plan tot 2030 een goed idee kunnen zijn. Geen plan zoals een omgevingsvisie, dus geen soort vaag public relations-verhaal, maar een plan van actie dat binnen enkele maanden beschikbaar is.

De acties van het plan dienen toereikend te zijn. Net als de acties van Chronotherm om de gewenste temperatuur op tijd te realiseren.

Op dit moment is de stand van zaken bij het coronabeleid uiterst bedreigend. De vijfde golf is nog niet ingedamd en een zesde golf vanwege de omikron-variant zal eind deze maand waarschijnlijk ook Nederland overspoelen.
Voor de indamming van omikron is het nodig dat alle gevaccineerden een derde ofwel booster-prik hebben gekregen. Volgens de CEO van Biontech, Ugur Sahin, had achteraf gezien de booster-prik 3 maanden na de tweede plaats moeten hebben, om de gevaccineerden voldoende tegen omikron te beschermen. Voor de toekomst acht hij het goed denkbaar dat er elke 3 maanden een extra prik met hetzelfde of een aangepast vaccin gegeven moet worden. Qua ziekteverschijnselen veronderstelt hij voorlopig dat omikron te vergelijken zal zijn met delta.
Paul Burton, de chief medical officer van Moderna is over de ziekteverschijnselen van omikron minder positief dan Ugur Sahin. Hij acht het goed mogelijk dat de bestaande vaccins onvoldoende zijn en dat de ziekteverschijnselen heviger kunnen zijn. Bovendien acht hij het niet uitgesloten dat iemand tegelijk delta en omikron zal kunnen krijgen.

Hopelijk valt het mee: zal blijken dat omikron minder hevig is dan delta en leidt dat tot afzwakking van het coronavirus. Maar het is nog niet duidelijk.
Deze situatie pleit ervoor om uiterst snel, toereikende voorzorgsmaatregelen te nemen op basis van een worst-case scenario. Echter, in de afgelopen 2 jaar heeft de Nederlandse regering daarvoor de mogelijkheden nog niet gerealiseerd. Bijvoorbeeld is het proces van testen-bronnen opsporen-isoleren onvoldoende aangepakt; hoe het wel moet, laat Denemarken zien met een veel grotere capaciteit van testen plus vervolg:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-coronabeleid-is-hier-in-denemarken-veel-beter-uit-te-leggen-dan-in-nederland~bc8749c0/
Zie verder nogmaals bovenstaande cijfers van coronadoden en langdurig zieken.

Het lijkt echter vrijwel zeker dat de nieuwe Nederlandse regering een verlenging wordt van het huidige kabinet van incompetenten. Bovendien is die nieuwe regering gebaseerd op opzettelijke tweespalt van partijen. Daar valt voor het coronabeleid niet veel van te verwachten.

Dus is het zinvol dat ieder persoonlijk zo voorzichtig mogelijk is met contacten, ook al is dat echt niet leuk.

Naschrift

Per 17 december 2021 is er een grote Engelse studie verschenen over de ernst van de gevallen van Omikron.

Belangrijke conclusies van de studies zijn onder andere:

 • Tweemaal gevaccineerd of genezen van Covid zonder boosterprik beschermen beslist onvoldoende tegen Omikron.
 • De boosterprik ofwel 3 maal gevaccineerd beschermt wel voldoende als het gaat om besmetting en ziekenhuisopname.
 • Het verloop van Omikron tot de ziekenhuisopname is zeker niet minder ernstig dan het verloop van Delta.
 • Hoe ernstig het verloop van de ziekenhuisopname kan worden, is nog niet bekend.
 • Omikron verspreidt zich met verdubbeling per 2 dagen.

Zie verder:
https://www.straitstimes.com/world/europe/uk-study-finds-no-evidence-omicron-cases-are-less-severe-than-delta

Van deze studie valt af te leiden dat toegang op basis van gevaccineerd voortaan alleen verantwoord mogelijk is met 3 vaccinaties.

Toegang op basis van genezen zonder boosterprik is niet mogelijk vanwege de lage bescherming. Toegang op basis van getest is niet mogelijk vanwege de zeer snelle veroudering van het testresultaat.

Naschrift long Covid

Bij een onderzoek van de Universiteit van Mainz over meer dan 10.000 met het coronavirus besmette volwassenen in de periode oktober 2020 tot juni 2021 had circa 40 procent long Covid. Elke derde persoon meldde na 6 maanden nog niet hersteld te zijn. Stel dat ik die 40 procent afzet tegen het totaal aantal besmette personen in Nederland volgens World in Data et al van 2,98 miljoen per 18 december, dan kom ik tot een schatting van 1,19 miljoen personen met long Covid hebben of gehad hebben. Ter vergelijking: men schat het aantal Nederlanders met burn-out op 1,3 miljoen.

Bij nader inzien lijkt een schatting voor Nederland van minstens 400.000 personen met long Covid het meest waarschijnlijk.

 

 

2 reacties

 • Wim

  BreugelJaap

  Leuke vergelijking van Corona bestrijding met de verwarming thuis.

  Het is een regeltechnisch probleem:
  Die verwarming van Honeywell heeft een feed-forward regeling: die regelt al voordat er iets te zien is want het maakt gebruik van historische data.
  Corona bestrijden we met een ‘luie’ regelaar met een vertraging (‘lag’) van een week of twee. Dus altijd te laat. Want we hebben nog niet genoeg historische data.

  Nog één puntje:
  Honeywell is dan wel een Amerikaans bedrijf maar de thermostaten worden ontwikkeld en geproduceerd door Honeywell in Eindhoven! Aan de Gabriël Metsulaan.

  • BreugelJaap

   Beste Wim,

   Mijn Chronotherm thermostaat is zelflerend. Als ik bijvoorbeeld het ingestelde temperatuurverschil tussen 2 dagdelen wijzig van 1 in 4 graden, dan zal de thermostaat ervoor zorgen dat na 3 dagen de opwarming van dagdeel 1 naar dagdeel 2 vrijwel precies op het het tijdstip van dagdeel 2 gereed is. Chronotherm zal bij de eerste dagcylus na de wijziging een feedforward geven waarbij een uur voor het tijdstip begonnen wordt met de opwarming en zal een half uur na het tijdstip de gewenste temperatuur bereiken. Door elke volgende dagcyclus de feedforward aan te passen met een feedback, zal na de thermostaat na 3 dagen in staat zijn de opwarming een half uur voor het tijdstip te beginnen en de gewenste temperatuur vrijwel precies op het gewenste tijdstip te bereiken.
   Hierbij houdt Chronotherm rekening met de verandering van het warmteverlies door de verandering van de buitentemperatuur en de eventuele verandering van de maximale temperatuur van de cv-ketel.

   Het aanpassingsproces kost 3 dagen na mijn willekeurige (door Chronotherm onvoorspelbare) verandering van het temperatuurverschil.

   Hoe snel verloopt echter het aanpassingsproces bij het Nederlandse coronabeleid bij de enigszins voorspelbare golven van Covid-19?

   Maximaal 14 dagen na het begin van een nieuwe golf is de toeneming van de besmettingen duidelijk. Vrijwel direct aansluitend begint een toeneming van de ziekenhuisopnamen en enkele dagen later de toeneming van de opnamen op de ic’s.
   Vervolgens starten 21 dagen na het begin van deze golf vergaderingen die kunnen uitmonden in lichte verscherping van maatregelen 28 dagen na het begin van de nieuwe golf.
   Als daarna de lichte verscherping op 42 dagen na het begin niet blijkt te werken, wordt er weer vergaderd en komt er een zwaardere verscherping van de maatregelen bij 49 dagen. Als het meezit, leidt dat daarna tot een vermindering van besmettingen enzovoort.
   Ook hier is er sprake van feedforward vanaf 28 dagen en wel met feedback vanaf 49 dagen.

   Moet dat nu zo bij het coronabeleid?
   Als we kijken naar het zero-corona beleid van China en Nieuw-Zeeland, dan is het duidelijk dat daar direct na de eerste besmettingen zware maatregelen worden ingezet. Uitgebreide, goed gecontroleerde lockdown, goed georganiseerd testen-bronnen zoeken-isoleren in grote steden en afgrendeling van het vervoer. En dat gebeurt met succes.

   Op dit moment verwachten de gezondheidsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken dat de omikron variant eind december het veld totaal heeft ingenomen. Bij het VK is dat vanzelfsprekend sinds de chaos na de Freedom Day van juni 2021, daarentegen de ontwikkeling in Denemarken met een goed georganiseerde bestrijding doet veronderstellen dat Nederland eind december in dezelfde situatie verkeert.

   De verdubbeling van minstens het aantal besmettingen elke 2 dagen lijkt dan plausibel.
   Zie ook van de hand van Wim:
   https://dse.nl/omicron-verdubbelt-elke-2-a-3-dagen/

   Tegen omikron helpen alleen 2 prikken van Pfizer-Biontech en Moderna niet. De derde ofwel booster-prikken in Nederland zijn laat op gang gekomen. Per 15 december zijn er totaal 1.487.824 boosterprikken gezet. Hoe dan ook lijkt minstens de helft van de gevaccineerden eind december onbeschermd te zullen zijn tegen corona. Toch maar een strenge lockdown tot eind januari 2022? En ondertussen nadenken hoe 49 dagen terug te brengen tot voortaan 14 dagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *