Wat is 160 meter aan het Stadhuisplein?

Na de uitbesteding van de kunstijsbaan, de nieuwbouw van De Tongelreep, de verbouwing van de Vestdijk is het nu dan de beurt aan het Stadhuisplein. Voor de lezer die eerder niet zo oplette: er is sprake van een algoritme in het handelen van het lokale bestuur in onze hoofdstad van Brainport.

Algowattuh?
Wie de lokale beleidmakers en het college volgen zien een telkens terugkerend fenomeen. Allereerst begint het nooit bij het begin. Dat klinkt raar maar het is wel echt zo. Het blijkt achteraf namelijk telkens al te zijn begonnen voor het begint (vrij naar Johan C.). Bij het Pieter van den Hoogenband zwempaleis was er eigenlijk geen geld, maar er werd tegen de juiste personen beweerd van wel. En zo kon men beginnen met tekenen zonder dat er had kunnen worden begonnen.

IJspret
De ijsbaan werd een paar jaar geleden door Van den Hoogenband Sr. als ‘versleten betiteld’ en eigenlijk moest de hele santenkraam worden ontdaan van de koele functie. En nog voor de raad iets had gezegd popte er ineens een bouwtekening op van een nieuwe ijsbaan. Volstrekt toevallig tegen het Pieter van den Hoogenband zwemstadion aan. Inclusief een doorrekening van de bouwkosten, je kunt maar beter alvast beginnen.

Luchtkasteeltje
Dat er ernstige luchtvervuiling in de stad heerst was een paar jaar geleden reuze actueel. Metingen gaven aan dat bij de Meckelenburgstraat / Mauritsstraat de situatie het meest ongezond was. Maar ja, voor de Vestdijk was er eigenlijk toch al een lichte voorkeur (de tekening was misschien nog nèt niet klaar maar er was wèl al een begin gemaakt). Bovendien had het Rijk subsidie klaarliggen. De lucht aan de eerder genoemde kruising is tot op de dag van vandaag ongemoeid gebleven. VDMA kan daarentegen met een gezond hart de lucht in.

Pliesie
Gisteren bleek in het Eindhovens Dagblad de meest recente ‘Burgers? Wat nou burgers?’-actie. Het politiekantoor aan de Mathildelaan zal aan de grootstedelijke ontwikkelingen ophouden te bestaan en opgaan in een unit richting Meerhoven. Bewoners aldaar hebben inmiddels ook een helder beeld van wat een inspraakproces heet te zijn.

Stadhuisplein
En dan is er nog het Stadhuisplein. Enquetes zijn gehouden, inspraak wordt georganiseerd en zelfs de inspirerende saus van Winy Maas is rijkelijk gesprenkeld over het ensemble van gebouwsels rondom het plein. Aan het begin van de hele opgetuigde kerstboom waren de stappen en stapjes in de afgelopen jaren al gezet tussen gemeente en een beperkt aantal grote belanghebbenden. De bouwtekeningen liggen ook nu al klaar en ja, de inrichting van het plein komt vast nog wel. “Graag hier tekenen bij het kruisje, brave burger.”

 

Groen en bebouwing in balans. Catharinakerk staat integraal achteraan.

Snel fisje nie?!
Ik ben natuurlijk geen direct belanghebbende en een omwonende al evenmin, maar de snelheid waarmee ook dit weer even door de Raad wordt gejast verdient het om bij stil te staan. Die plotse versnelling naar een turbotempo is overigens ook zo’n kenmerk van het hierboven genoemde algoritme. De verdichtingsvisie en het huidige gebiedskader lijken door de pitploeg van Max Verstappen te worden begeleid. Of zoals burgemeester Jorritsma het pleegt te zeggen: “It giet aon!”. Wethouder Torunoglu’s zegt het iets vriendelijker:

“Het gaat allemaal om belangen. Het is aan de raad om die af te wegen. Die kan zich nu niet meer verschuilen achter de inspraak”.

En hij krijgt bijna gelijk, al hebben de échte omwonenden nog het idee in een inspraakproces te zitten. Eindhoven is namelijk een stad voor wereldburgers. En die worden geacht te applaudisseren en anders is verhuizen ook nog altijd een optie. Misschien is District-E wel een leuk alternatief…

 

+++++

 

Voor ik het vergeet: 160 meter is anderhalf keer zo hoog als het provinciehuis te Den Bosch. Dat heeft, naar ik meen, 23 verdiepingen. Eén van de Stadhuispleintorens zal ongeveer 33 verdiepingen tellen. Met een beetje gefröbel krijg je dan ongeveer zoiets:

Inclusief verplichte blauwe lucht… en passend. Heeeuul passend!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *