Weerhistorie Eindhoven: Juli 2022, een prachtige zomermaand.

Het zal niemand verbazen als ik zeg dat juli 2022, in de regio Eindhoven, een prachtige zomermaand is geweest. Het was vaak ideaal zomerweer en dat gedurende vrijwel de hele maand.
Temperatuur
De gemiddelde maandtemperatuur is uitgekomen op 19,2°C. Dat is een hele graad meer dan vorig jaar en ca. 0,6 graden boven het langjarig gemiddelde. In 2006 zaten we nog hoger met de temperatuur maar Juli 2006 was dan ook een “verschrikkelijk hete” maand.
De hoogste temperatuur bereikten we op 19 juli 2022 toen het in de middag 38,3°C werd. Dat is voor Nederland een extreem hoge temperatuur en niet altijd even plezierig.
De nachten waren naar verhouding iets koeler maar wat mij betreft warm genoeg.
Ook hebben we in de afgelopen juli-maand maar liefst 30 warme dagen gehad. Alleen op 21 juli hadden we geen warme dag.
14 Dagen van de 30 waren zomers en verder hadden we 3 tropische dagen. Meer precies, 18, 19 en 24 juli waren tropische dagen.

Zon
Zon hebben we deze maand ook ruim voldoende gehad. Op 30 van de 31 dagen zagen we de zon ruimschoots schijnen. Alleen op 21 juli zagen we de zon slechts 6 minuten schijnen. Dat was natuurlijk wel een beetje weinig. Totaal scheen de zon 276 uur en dat is 13% meer dan waarop we “recht” hebben.

Neerslag:
Over de neerslag wil ik nog het een en ander zeggen. We zitten met een droogteprobleem en dat kan de komende jaren alleen maar erger worden. Willen we niet geleidelijk in een woestijn veranderen dan zal er toch iets moeten gebeuren. Grofweg gezegd, we krijgen per jaar ongeveer dezelfde hoeveelheid regen maar het valt in minder uren. Anders gezegd de regen zal steeds meer in plensbuien vallen. Helaas zijn we daardoor minder in staat de regen lang vast te houden. Het water stroomt over onze straten en pleinen, verdwijnt in het riool en wordt zo razendsnel afgevoerd.
Regen die niet op onze straten valt kan dus minder snel afgevoerd worden en dringt in de grond en zal daar het verdrogen van de natuur tegen gaan. We moeten dus minder stenen en beton hebben en meer open gronden in de vorm van tuinen/parken etc.
Tot nu toe heb ik wel eens wat getallen bij droogte gezet. Op mijn site stond zelfs een grafiekje waarin ik de “droogte” kon bijhouden. Dat voldoet niet en geeft eigenlijk alleen het neerslagtekort aan. Ik zou willen dat ik de droogte met een cijfer kon aangeven. Ik heb gezien dat dat kan maar dan moet ik nog meer data aan mijn database toevoegen waarmee ik naar een soort van droogte indicator kan gaan.
Dat is een mooi klusje voor de komende winter. Ik moet er nog eens goed naar kijken en zal “referentie gewas verdamping” en bv. ook “langjarig gemiddeld potentieel neerslag overschot (tekort)” in de database moeten opnemen. Na de komende winter zal blijken of het me gelukt is te komen met een “droogte indicator”.
De reden dat ik zeg “na de winter” is omdat er slechts sprake is van droogte in het groeiseizoen van 1 april tot 1 oktober!
Via deze link houd ik U op de hoogte.

Dan nu de maandtabel. De eerste kolom is het langjarig gemiddelde over de jaren 1991 t/m 2020. Voorheen noemden we dat de “Normaal” maar tegenwoordig noemt men het “langjarig gemiddelde” dat dekt de lading beter.

Gerrit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *