Weerhistorie: Lentedagen (2).

Op 26 maart heb ik het begrip “lentedagen” geïntroduceerd. ( zie: Weerhistorie Lentedagen )
Als de max. temperatuur 15 graden of meer is dan is dat een lentedag.
Vanaf 20 graden noemen we het een warme dag maar daarover een andere keer meer.
De eerste lentedag is een dag waarnaar we uitkijken want dan begint de lente!
Helaas is dat niet altijd zo.

Ik heb van 1951 tot en met 2019 van alle eerste lentedagen de datum genoteerd.
Om daarmee makkelijker te kunnen rekenen heb ik alle dagen van het jaar genummerd.
1 Januari nr. 1 en 31 december nr. 365.
In onderstaand grafiekje heb ik de datum van de eerste lentedagen uitgezet.
Op de x-as staan de jaren en op de Y-as de nummers van de dagen.Er ontstaat een grillige grafiek omdat de datum van de eerste lentedag nogal varieert.
Trekken we een lineaire trendlijn in de grafiek dan wordt het allemaal veel duidelijker.
Goed te zien is dat de trendlijn in de tijd zakt en dat wil zeggen dat de datum van de eerste lentedag van een latere datum naar een vroegere datum is verschoven.
Het wordt nu dus eerder lente dan 70 jaar geleden.
De gegevens:
Gemiddeld komt de eerste lentedag op dagnr. 70 en dat is 11 maart.
De spreiding hierop is groot (grillig klimaat) en loopt van dagnr. 13 naar dagnr. 108, dat is van
13 januari t/m 18 april.
De meest voorkomende datum (modus) is dagnr. 82 en dat is 23 maart .
3 maal is op deze dag de eerste lentedag gevallen.
Verschuiving van de datum van de eerste lentedag is 11 dagen.
Dat is afgelezen in de grafiek (trendlijn) van dagnr. 76 naar dagnr. 65 of van 17 maart naar 6 maart.

Als er een eerste dag van Tmax.15 graden is dan is er ook een laatste dag van Tmax.15 graden.
Het is moeilijk om deze dag een lentedag te noemen want de datums van deze dag liggen ver in het najaar.
Ik heb op exact dezelfde wijze deze laatste 15 graden dagen bekeken en ze op dezelfde wijze uitgezet in het tweede grafiekje.De gegevens:
Gemiddeld komt de laatste 15 gradendag op dagnr. 313 en dat is 9 november.
Ook hier is de spreiding groot en loopt van dagnr. 280 t/m dagnr. 358 dat is van 7 oktober t/m 24 december.
De meest voorkomende datum is dagnr. 315 en dat is 11 november.
4 maal is op deze dag de laatste 15 graden dag gevallen.
Verschuiving van de datum van de laatste 15 graden dag is 10 dagen.
Dat is verschuiving van 4 november naar 14 november.

Conclusie: De eerste lentedag in Eindhoven is gemiddeld op 11 maart.
T.o.v. de jaren 50 uit de vorige eeuw is de eerste lentedag, in Eindhoven, nu 11 dagen vroeger.
( zie trendlijn; van 6 maart naar 17 maart.
De laatste 15 gradendag in Eindhoven is gemiddeld op 9 november.
T.o.v. de jaren 50 uit de vorige eeuw is de laatste 15 gradendag, in Eindhoven, nu 10 dagen later.
(zie trendlijn; van 4 november naar 14 november)

Gerrit

Brongetallen van het KNMI
Berekeningen en conclusies zijn voor mijn rekening
Alles geldt uitsluitend voor de regio Eindhoven ( tenzij anders vermeld )

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *