Weerhistorie: Regen in Eindhoven.

Op het moment dat ik dit schrijf is het prachtig weer in Eindhoven en de vooruitzichten zijn ook goed.
Een beetje raar dus dat ik nu begin over regen maar dat zal het mooie weer van nu niet verpesten (hoop ik).
Ik heb zeer veel neerslagcijfers in mijn database. Dat moet ook want de hoeveelheid regen is zeer grillig. Van dag tot dag verschillen de neerslagcijfers enorm . Er is meestal ook een flink verschil in neerslaghoeveelheid van plaats tot plaats. Vooral in de zomer valt er op de ene plaats enorm veel terwijl het een paar km. verder vrijwel droog is.
De Eindhovense neerslagcijfers zijn in de loop der tijd gemeten op 3 meetstations. Soms zijn er forse verschillen tussen de resultaten van de 3 stations. Een goede vergelijk maken is daarom zeer moeilijk, te meer omdat de stations verschillende meetmethoden hanteren en niet altijd op dezelfde tijden actief zijn. Ik zal voor dit overzichtje de neerslagcijfers van het officiële KNMI-meetstation 370 gebruiken. Als ik daarvan afwijk dan zal ik dat melden.

In Eindhoven valt gemiddeld per jaar 748 mm neerslag.
Dat is het gemiddelde van 67 jaar (1951 t/m 2017).
Het natste jaar uit deze meetreeks is 1966 met 978 mm en het droogste jaar is 1959 met 489 mm.
Om te kijken of de gemiddelde neerslaghoeveelheid in de loop der jaren toe of afneemt heb ik de meetreeks in twee stukken verdeeld.
1.) eerste 30 jaar 1951 t/m 1980 gemiddeld 735 mm per jaar
2.) laatste 30 jaar 1988 t/m 2017 gemiddeld 750 mm per jaar.
Dit lijkt mij geen significant verschil en dus is de conclusie:
De hoeveelheid neerslag is niet toe-of afgenomen gedurende de jaren 1951 t/m 2017.
Dat er dus meer regen valt vanwege de opwarming van het klimaat blijkt niet uit deze cijfers.
De hoeveelheid neerslag per jaar is dus vrijwel constant.

Dan nog een paar feitjes die hiermee te maken hebben.
Het aantal natte dagen in de periode 1951 t/m 2017 is gemiddeld 167 dagen.
Ik definieer een natte dag als er in een etmaal (24 uur) 0,2 mm of meer is gevallen.
We hebben dus gemiddeld 167 dagen regen per jaar d.w.z. het regent op ca. 45% van de dagen.
De helft van deze regen valt waarschijnlijk in de nacht.
Het jaar met de meeste regendagen was 1998 met 202 dagen(55%).
Het jaar met de minste regendagen per jaar was 1959 met 129 dagen (35%).
Het natste etmaal gedurende deze meetreeks is 28 augustus 1996 met 47,1mm neerslag in 17 uur en 18 minuten. Dat is bijna 3 liter per m2 per uur.
Twee andere KNMI meetstations in Eindhoven komen op nog hogere neerslagcijfers uit!

Ik heb ook gekeken naar de regenduur.
Helaas heb ik dit alleen kunnen doen met een kortere meetreeks.
In Eindhoven regent het gemiddeld per jaar 656 uur (meetreeks 33 jaar 1985 t/m 2017).
Ook hier heb ik naar de uiterste gekeken.
1993 in Eindhoven 805 uur regen en
1997 in Eindhoven 487 uur regen.
Deze meetreeks heb ik ook in 2 stukken verdeeld.
1.) eerste 15 jaar 1985 t/m 1999 gemiddeld 686 uur regen per jaar
2.) laatste 15 jaar 2003 t/m 2017 gemiddeld 628 uur regen per jaar.
Het aantal regenuren is dus in deze periode afgenomen. De hoeveelheid regen is echter ook afgenomen (zie boven).
Om nu te kunnen bepalen of de regen toe of afneemt moeten we de intensiteit erbij halen.
De regenintensiteit wordt verkregen door de hoeveelheid te delen door de tijdsduur
Gemiddelde intensiteit in de periode 1985 t/m 2017 is 1,158 liter/m2/uur
gemiddelde intensiteit in de periode 1985 t/m 1999 is 1,075 liter/m2/uur
gemiddelde intensiteit in de periode 2003 t/m 2017 is 1,208 liter/m2/uur
Dit lijkt me een significant verschil en de conclusie is dus dat als het regent de intensiteit t.o.v. de eerste periode is toegenomen.

Alles overziende concludeer ik dus dat er in de tijd gezien ongeveer dezelfde hoeveelheid regen valt in minder uren.

Als ik weer de opwarming van het klimaat erbij haal dan klopt dat wel. Warmere lucht kan meer waterdamp bevatten en dus kan er ook meer regen vallen in korte tijd.

Voor vandaag genoeg over regen in Eindhoven. Volgende keer meer!

Gerrit.

 

2 reacties

 • Dear DSE-Team,
  I am doing research for an ornithological project. I would like to know the yearly precipitation in Eindhoven for the years 1996 to 2023 for every single year (total rainfall in mm). Please can you help me to find these data.
  Thank you so much for your support
  best regards
  Holger Lundt

  • Here the rainfall, Eindhoven 1996-2023 Months and total Year.
   1996 7,3 46,5 19,1 2,8 52,5 31,8 39,4 157,8 28,1 56,4 94,5 45,0 581,2
   1997 1,8 90,3 29,4 38,3 106,3 98,1 56,2 55,3 17,0 43,3 34,2 53,1 623,3
   1998 58,2 10,8 80,3 74,7 26,5 148,2 50,3 47,8 167,7 158,5 80,4 51,7 955,1
   1999 102,6 71,0 68,2 41,5 71,6 53,8 68,8 92,1 38,0 27,5 43,2 129,6 807,9
   2000 44,1 95,0 62,7 48,6 71,6 57,3 126,2 34,2 59,6 104,6 81,3 54,1 839,3
   2001 69,6 68,6 90,1 69,1 13,9 44,1 125,7 55,7 161,2 59,8 74,0 77,4 909,2
   2002 70,5 125,8 33,3 48,0 39,1 51,7 86,9 76,5 12,6 56,9 94,1 107,1 802,5
   2003 77,1 13,6 31,6 58,6 88,4 33,1 82,7 38,8 39,8 78,9 46,7 88,6 677,9
   2004 91,4 66,2 30,3 55,9 46,7 43,7 139,4 96,2 65,3 43,6 79,2 59,3 817,2
   2005 54,8 81,4 39,3 62,8 54,6 44,9 114,7 58,8 33,6 30,7 85,2 39,2 700,0
   2006 12,3 92,7 66,5 41,1 83,3 32,1 29,6 138,8 9,5 70,6 74,9 73,7 725,1
   2007 119,7 78,2 60,0 0,0 111,6 95,0 124,4 57,0 43,4 31,4 56,8 68,2 845,7
   2008 68,7 47,2 81,5 34,8 55,0 58,3 97,7 86,3 44,8 56,6 57,9 21,7 710,5
   2009 48,6 56,6 53,2 47,1 29,1 54,2 90,0 43,9 15,0 79,8 134,8 79,6 731,9
   2010 38,4 73,6 63,9 22,9 61,7 11,0 60,0 131,9 80,5 65,9 94,9 51,0 755,7
   2011 67,9 67,5 19,1 18,4 23,3 87,3 76,1 119,1 41,3 61,7 17,4 131,3 730,4
   2012 98,7 23,0 15,6 64,8 64,5 101,2 114,0 70,8 56,3 73,1 32,9 134,4 849,3
   2013 45,5 45,0 36,1 31,2 72,3 46,4 38,2 42,0 104,5 93,0 85,0 64,0 703,2
   2014 46,8 47,4 17,6 22,2 109,5 26,5 147,7 153,0 46,7 70,2 35,7 88,3 811,6
   2015 88,9 38,9 67,6 16,7 49,5 27,0 58,2 95,3 78,2 35,7 89,0 40,5 685,5
   2016 96,5 95,0 52,9 58,6 65,0 207,0 44,9 51,5 18,1 34,8 89,8 22,5 836,6
   2017 57,0 58,8 64,3 20,7 40,6 28,7 122,4 49,6 68,5 46,3 63,4 100,1 720,4
   2018 108,1 18,4 66,0 86,3 64,5 8,7 3,2 69,0 32,6 36,7 36,6 102,6 632,7
   2019 65,5 45,9 88,3 20,2 34,4 81,1 29,3 41,3 50,9 93,0 72,7 84,9 707,5
   2020 33,4 160,9 65,7 15,1 7,6 106,2 53,6 28,4 46,9 71,4 33,8 60,5 683,5
   2021 98,9 57,6 60,8 40,1 67,5 116,7 93,1 63,6 37,7 91,2 47,7 46,8 821,7
   2022 42,3 100,0 2,9 30,1 34,6 117,3 10,5 16,6 113,1 33,1 52,7 78,3 631,5
   2023 107,1 12,1 129,2 73,1 72,2 28,7 133,9 105,9 74,7 153,1 153,2 147,6 1190,8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *