Weerhistorie: Verschuiving van lente-en zomerseizoen.

In mijn vorige bijdrage ” Lentedagen 2” heb ik laten zien dat in Eindhoven het lenteseizoen ca. 11 dagen naar voren is verschoven. Ik heb dat bepaald door in het grafiekje van de eerste lentedagen een trendlijn aan te brengen en van deze trendlijn begin en einde van elkaar af te trekken. Je komt dan op een verschuiving van de datum v.d. vroegste lentedag met 11 dagen. (naar voren).
Deze 11 dagen verschuiving naar voren lijkt redelijk overeen te komen met de waarheid. Uit meerdere bronnen is bekend dat de lente 10 tot 15 dagen vroeger komt dan in het verleden. Bij nader inzien ben ik niet erg gelukkig met de gebruikte methode en heb daarom nogmaals de verschuiving van de lente (en zomer) bepaald op een andere wijze en wel als volgt.
Ik heb de reeks van 71 jaren verknipt. Het KNMI vindt dat je voor een bruikbaar gemiddelde minstens 30 jaren nodig hebt. Dit is natuurlijk vanwege de grilligheid van ons klimaat. Ik ben daarom verder gegaan met 2 reeksen van 30 jaren. Ik heb een reeks genomen van “oudere” datum en een reeks van “nieuwere” datum. Zowel van de oudere reeks als van de nieuwere reeks met eerste lentedagen heb ik het gemiddelde bepaald en ziedaar, het verschil van deze beide gemiddelden is ook exact 11 dagen.

Omdat een grote hoeveelheid rekenwerk zich niet erg leent om de resultaten duidelijk en eenvoudig over te brengen op de lezers van deze bijdrage heb ik een grafische voorstelling gemaakt die naar mijn mening alles wat duidelijker laat zien.
Ik heb een balkje (tijdbalk) getekend van 12 maanden. Vervolgens heb ik deze balk, in de lengte in tweeën gedeeld. In de bovenste helft van de balk heb ik de gemiddelden en uitersten van de “oudere” reeks in rood aangegeven en in de onderste helft hetzelfde voor de “nieuwere” reeks, ditmaal in blauw. De gemiddelden heb ik onderstreept en op de balk met een dubbele pijl aangegeven.Heel eenvoudig is nu het verschil tussen de beide jaarreeksen te zien door het rode gedeelte en het blauwe gedeelte eronder met elkaar te vergelijken. Ik heb hetzelfde gedaan met de datums van de laatste 15 graden-dag (lentedag). De resultaten staan in dezelfde tijdbalk aan de rechterzijde.

Omdat, naar mijn mening, deze methode goed, eenvoudig en duidelijk is heb ik hetzelfde herhaald voor de warme dagen
( ≥ 20°) Ook hier komt een verschuiving naar voren van 8 dagen uit.

Van de zomerse dagen (≥ 25°) heb ik op dezelfde wijze de verschuiving bepaald.
Hier komt een verschuiving van 14 dagen uit!

Als je toch bezig bent dan is het een kleine moeite om ook even de tropische dagen
(≥ 30°) mee te nemen. Ook hierbij constateer ik een verschuiving naar voren van
15 dagen.

Samenvatting:
In dit kleine tabelletje heb ik de verschuivingen van de vroegste datums samengevat.

In de tijdbalken heb ik ook de laatste datum van resp. 15°, 20°, 25° en 30 graden opgenomen.
Ook hier is een verschuiving van 4 tot 5 dagen te zien. Ditmaal is de verschuiving naar achteren wat betekent naar een latere datum verschoven. De zomers worden hierdoor iets langer!
conclusie:
In de regio Eindhoven komt zowel de lente als de zomer ca. 2 weken eerder dan in de periode 1951-1980.

Gerrit

Alle genoemde resultaten gelden uitsluitend voor de regio Eindhoven. De brongetallen komen van het KNMI en de berekeningen en conclusies zijn voor mijn verantwoording.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *