Welke ondernemingen moet de overheid financieel nog redden?

Enkele weken geleden zette Peer Notermans een vraagteken bij de 90% vergoeding bij de productiestop door DAF Trucks. Gezien de voordelen voor klimaat en milieu van de huidige coronacrisis rijst de grote vraag of ondernemingen überhaupt ondersteund moeten worden om deze crisis te overleven? Met andere woorden moet er alleen inkomenssteun aan werklozen verleend worden?

DAF Trucks lijkt me een blijvertje, omdat vrachtvervoer essentieel zal blijven, ook al moet iedereen thuisblijven behalve de chauffeurs van de vrachtwagens.

Niet essentieel blijkt nu een groot deel van de olie-industrie. Die gaat volgende experts aanmerkelijk krimpen om nooit meer terug te komen op het niveau van 2019. En in de komende decennia vrijwel geheel te verdwijnen.

De Amerikaanse superbelegger Warren Buffett heeft zijn aandelen in de vier grootste luchtvaartmaatschappijen in de VS verkocht, berichten de kranten. Dus is het voor de overheid niet zinvol wel in luchtvaartmaatschappijen te beleggen, denk aan Air France – KLM.

Het lijkt me totaal niet zinvol om overheidsgeld in ondernemingen te steken die in het coronatijdperk geen geloofwaardig, winstgevend ondernemingsplan voor de eerstkomende 3 jaar kunnen overleggen. Tot welke bedrijfstak ze ook behoren. De omzet mag wel krimpen, maar winst moet er in principe zijn.

Dat geldt ook voor Brainport ondernemingen: geen winst binnen 3 jaar, dan ook geen overheidsgeld.

Dat geld is hard nodig voor onder meer uitkeringen, klimaatmaatregelen, opheffing van de woningnood en verbetering van de zorg.

Naschrift over het vliegbedrijf

Volgens Eurocontrol bedraagt in april 2020 het aantal vluchten boven de 41 lidstaten nog minder dan 10% van april 2019. Hoeveel van de circa 90% ooit essentieel vliegverkeer was, is niet meer na te gaan, maar ik vermoed dat het niet veel meer dan 10% is. Opgeteld behoeft 20% te blijven.

De 80 procent minder betekent een enorme winst voor klimaat en milieu. Het heeft daarom geen enkele zin om vliegtuigmaatschappijen te subsidiëren. Vóór de coronacrisis becijferde men wel dat wereldwijd jaarlijks 34 miljard euro subsidie werd gegeven aan het vliegbedrijf. Dat kan men stopzetten. Daarnaast dient men ook voor de coronacrisis geen subsidie te verlenen: niet-essentieel vliegverkeer moet commercieel zijn, inclusief zelf opvangen van bedrijfsrisico en brandstofbelasting.

Bij een ingrijpende herstructurering zullen uitkeringen voor het personeel nodig zijn: WW en bijstand.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *