Welkom wereldburgers in woningnood, Eindhoven heeft plek genoeg!

EHVXL-bestuurslid Robert de Greef laat vandaag opnieuw in het Eindhovens Dagblad van zich horen. Onder de titel ‘Eindhoven is een stad van en voor wereldburgers; District-E is nodig om ze te huisvesten‘ (www.ed.nl, 6 april 2021) legt De Greef uit hoezeer het stigmatiseren van expats hem aan het hart gaat. Volgens hem worden expats door tegenstanders van de bouw van District-E op een verkeerde wijze weggezet. Er zou zelfs sprake zijn van een stereotype. Gevoed bovendien vanuit onwetendheid.

Emanuele Gatti
In de opzet van De Greef’s betoog haalt hij een studie aan van professor Emanuele Gatti. Die studie, welke dat is blijkt niet uit de tekst, beschrijft de identiteit en sociaaleconomische kenmerken van expats in Brussel. Dat zou een heel ander beeld bieden dan wat in de media wordt geschetst. De Greef laat na dat laatste beeld te specificeren. Het enige dat ik kon vinden over expat-onderzoek door Gatti bleek uitdrukkelijk betrekking te hebben op Europese expats en is inmiddels bijna 15 jaar oud. Een link vindt u onderaan deze tekst.

Professor Gatti aanhalen is waardevol als het nieuwe informatie brengt en dat is niet het geval. Niemand betwist dat expats ook met een gezin kunnen overkomen, laat staan dat ze een bijdrage leveren aan de Eindhovense stadseconomie. Wie door Wokhoven a.k.a. Meerhoven fietst ziet dat expats vaak met hun gezinnen overkomen. En dat deze slimme workforce geld in het laatje brengt is niet zo moeilijk te bedenken.

Bovenstaande biedt nog geen reden om met District-E voorgoed het stukje tussen Bijenkorf en Station vol te storten met staal, glas en beton. Evenmin rechtvaardigt het de ontkenning van langsdenderende giftreinen en bizarre bouwhoogtes in een omringend stadscanvas dat verbleekt doordat de verhoudingen compleet zoek zijn.

Polariserend?
Ronduit stuitend is de wijze waarop De Greef tracht om tegenstanders van een megalomaan bouwproject weg te zetten als expathaters:

“We zien nu dat personen zónder direct eigenbelang zich uitspreken tegen bouwplannen omdat ze ‘niet van hoge gebouwen houden’. Dat hiermee het collectieve belang wordt geschaad is wél verwijtbaar, zeker als bij de argumentatie stereotypen worden gecreëerd, angsten worden aangewakkerd en polarisatie van expats in de hand wordt gewerkt.”

Hiermee gaat De Greef voorbij waar het in de kern om gaat: het feit dat alle grote bouwinitiatieven gericht zijn op een woningnood die nog staat te gebeuren. We ‘moeten’ binnen twintig jaar tienduizenden extra wereldburgers kwijt, mensen die nu nog geen inwoner van Eindhoven zijn. En dat terwijl we op dit moment niet eens woonruimte hebben voor de mensen die binnen Eindhoven zouden willen verhuizen of willen uitvliegen uit hun Eindhovens ouderlijk huis.

Veel meer betaalbare woningen
En dat is slechts één factor. Ook wanneer de groeiwens werkelijkheid wordt heb je mensen nodig die de maatschappij draaiende houden en een minder ruime beurs hebben. Voor hen zijn betaalbare Eindhovense woningen een absolute must. Het percentage betaalbare woningen gaat met District-E nauwelijks groeien. Wethouder Torunoglu krijgt evenmin gelijk wanneer hij herhaalt dat 30% sociale huur ‘de stip op de horizon’ is. De eerste die reageert is Tom Meylink die namens de VVD reageert alsof hij door een wesp gestoken wordt: “maximaal 20 procent is de afspraak”.

Wie gaan dan onze broodnodige huizen bouwen?
Robert de Greef laat overigens nog een fraaie ‘denkpiste’ zien. Voor de mensen die nooit in Vlaanderen komen: een denkpiste is zoiets als een gedachtegang of redenering. De tegenstanders van District-E zouden er ook goed aan doen zich niet uit te spreken over de projectonwikkelaars. “Als we de ontwikke­laars de stad uit pesten, wie gaan dan onze broodnodi­ge huizen bouwen?”, zo luidt zijn stelling.

Dit zou voor mij betekenen dat ik niet meer mag schrijven over mijn verbazing omdat er achteraf blijkt dat weer eens in stilte een stukje grond door de gemeente aan een ontwikkelaar is verkocht, een sloopkogel per ongeluk tegen een gevel valt of een erfgoedstichting een blufbriefje krijgt van een bouwer. Het is overigens juist vanwege het feit dat er niet/nauwelijks huizen worden gebouwd dat ik me in dit soort projecten ben gaan verdiepen.

Van buiten de stad
De Greef stelt afsluitend: “Het zit in de identiteit van Eindhoven om mensen van buiten te stad te omarmen en te huisvesten. Eindhoven is een stad van én voor wereldburgers, en dat is altijd zo geweest.” Ik zal de laatste zijn die beweert dat je mensen van buiten niet zou moeten willen huisvesten, maar het is nu 2 voor 12 waar het de bestaande populatie Eindhovenaren betreft. Graag dus minder megalomaan, betaalbaarder en op een logischer plek dan op een plein dat alles heeft om een groene oase te vormen. Want zeg nou zelf: wat op het Clausplein kan, kan tussen Bijenkorf en Station vele malen beter…

+++++

Bron:

[Online], General collection, document 28, Online since 31 August 2009
Auteur: Emanuele Gatti, aug. 2009

 

Persoonlijke noot
Mijn buurman is met zijn gezin vanuit Belgrado naar hier verhuisd en is expat. Mijn overbuurman is een Italiaan en in dienst bij Philips (expat), aan de andere kant naast mij woont een Portugees die als expat bij DAF aan de lijn staat, ja dat is voor mij ook een expat. Zijn ega werkt in de zorg en komt van Mozambique, daarnaast woont een Nigeriaans gezin (hij is expat bij DAF en zij universitair docent). Daarnaast een hoogopgeleide Iraniër met zijn gezin en daarnaast een Amerikaans gezin waarvan de vrouw des huizes vooral niet thuis is maar bij ASML werkt. Met allemaal heb ik een prima contact en ik vind het een gezellige boel. Ik mag wel met recht concluderen dat ik geen nieuwe Nederlandse gezinnetjes in mijn straat krijg omdat zij de huizen maar moeilijk kunnen betalen. Dat is jammer, óók voor de lokale basisschool die de kinderen vaak ziet vertrekken naar de Internationale School. Daar mag ik ongetwijfeld ook nooit meer iets over schrijven, laat staan over het contract waardoor wethouder Steenbakkers laatst opnieuw 6.000.000 euro subsidie moest bijlappen en er nog trots op was ook.

 

 

8 reacties

 • Stan Janssen

  Er moeten gewoon nieuwe vinexwijken komen, buiten Eindhoven. Afgedwongen door de rijksoverheid. In plaats van de intensieve veehouderij. Uiteindelijk willen jonge mensen kinderen met een betaalbaar huis met een tuintje.
  Doordat er nu weer miljarden in binnenstedelijk bouwen wordt gestoken, is dat vooral leuk voor de belanghebbende bouwers. En de droom van o.a. onze eigen jeugd, lijkt ver weg.
  Autochtoon en allochtoon staan vervolgens tegenover elkaar, in de race voor een huis. Ja dat is die markt waar iedereen zo blij mee is. Immers kon jij je oude woning heel goed verkopen. Slim gedaan hoor. Velen hebben echter het nakijken. Geluksgeneraties. Heel triest wat Nederland verworden is. Hebzucht is het nieuwe normaal. Bah bah bah.

 • Eindhovenaar

  Het is natuurlijk niet echt objectief als je reageert op voorstanders en tegenstanders buiten schot laat.. over de recent gepubliceerde brief uit het ED waarin District-E werd aangehaald als een toren voor ASML-expats heb ik hier niks gelezen.. ben je het daar mee eens dan? dat iemand dat als argument durft te noemen geeft aan dat Robberts betoog niet uit de lucht gegrepen is.

  Volgens mij bevat District-E naast sociale woningenbouw en hoger segment ook midden segment dankzij de Ollongren bijdrage die is binnengehaald. Voor ieder wat wils! En iedereen is er welkom, van expat tot geboren Eindhovenaar.. van leraar tot hoogbetaalde directeur.

  Daarnaast bijt het één het ander niet, is District E niet je ding dan kun je terecht in de kruidenbuurt, berckelbosch, Meerhoven, Campina terrein of straks aan de Karel de Grotelaan waar enorm veel betaalbare woningen komen. Of op Strijp-S met bomen op je balkon 🙂

  Echter, zoiets als een prioriteitenlijstje wie er moet gaan wonen bestaat niet! De gemeente is er niet om de geboren Eindhovenaar die uit het ouderlijk huis wil te bevoorrechten tegenover ieder ander die in Eindhoven wil wonen.. alle geïnteresseerde moeten gelijk gewogen worden. Net zoals er ook in ieder segment gebouwd word! En ja ik zou ook graag in een toren tussen de bomen op Strijp-S willen wonen, maar ik verdien teveel… het is ook niet eerlijk..

  Dan nog iets, er bestaat niet zoiets als het bestuur van de Internationale school, dat bestuur is gewoon een Nederlandse stichting waaronder ook Strabrecht College in Geldrop en Stedelijk College Eindhoven vallen.. dat geld is ingezet voor nieuwbouw door een tekort aan klassen.. net zoals menig andere school in Eindhoven word voorzien van Nieuwbouw. Daarnaast betalen ouders ruim 2000 euro per kind per jaar, dus wees niet band, de school draait niet op subsidies.

  • bleenhouwers

   Dank voor je reactie. Ik heb al eerder ook gereageerd richting tegenstanders als zij een minder plausibele argumentatie opzetten. En dat is ook prima. Ik wil ook met klem tegenspreken dat ik objectief zou zijn. Daarvoor verwijs ik liever naar het Eindhovens Dagblad. Robert de Greef predikt hoge torens opdat wij internationaal beter op de kaart staan én daarnaast een leefomgeving die Eindhoven doet schitteren. Hij zit niet voor niets in het bestuur van EHVXL en dat is zijn goed recht.

   Of de District-E torens bedoeld zijn voor expats van ASML, Philips Medical of NXP weet ik niet. Ik ben er wel van overtuigd dat je een behoorlijk salaris zult moeten verdienen om er te kunnen wonen. Daar is niets mis mee, maar we mogen onze gemeente gerust aansporen betaalbare woonruimte te laten ontwikkelen voor mensen die niet meerdere keren modaal verdienen. En de impulsen op dat vlak zijn er veel te weinig en komen bovendien vele malen langzamer op gang.

   Met betrekking tot de Internationale School viel in het Eindhovens Dagblad van 26 augustus 2021 op te tekenen waarom er 6 miljoen euro naar de Oirschotsedijk gaat:

   “”De belangrijkste reden voor die wijziging is dat de huidige opzet op termijn financieel ongunstig uitpakt door enkele foute aannames en verkeerde berekening. Van die afspraken wil het college in samenspraak met het schoolbestuur nu af.

   Steenbakkers: ,,Het gaat hierbij om een ongelofelijk ingewikkelde constructie, die destijds nodig was om de nieuwbouw van de school te kunnen realiseren. Maar achteraf gezien was het niet verstandig daaraan te beginnen. Als je een dik pak papier nodig hebt om alles uit te leggen en juridisch dicht te timmeren, dan doe je in mijn optiek iets niet goed.””

   Anders gezegd: het was een buitengewoon slechte constructie waarbij bouw, exploitatie, onderhoud en beheer als geïntegreerd pakket werd uitbesteed. Ik meen onder verantwoordelijkheid van de heer Van Hemmen (grondzaken). Het resulteerde in een bende en in een exploitatietekort. Ik wil best geloven dat er naar verwachting 400 extra leerlingen aan gaan komen, maar het gemak waarmee jij de vergelijking maakt met reguliere scholen, daar is in de praktijk geen sprake van. Nieuwbouw voor het Strabrechtcollege kostte 18 miljoen. Voor een complete school welteverstaan. De Internationale School Eindhoven begon met 34 miljoen euro. En afgelopen jaar dus nog maar eens een toevoeging van nog eens 6 miljoen. Ook Olongrengeld wellicht, maar dat is misschien ook beter te besteden..

   • Eindhovenaar

    Recent stond toch echt in het ED dat dankzij de Ollongren deal meer dan 50% van de woningen van District E sociaal of middensegment zijn. Dat alleen mensen met een groot salaris hier kunnen wonen klopt feitelijk gewoon niet.. of je geloofd het gewoon niet?

    En wat betreft de internationale school, de basisschool heeft 3x zoveel leerlingen als een gemiddelde Nederlandse basisschool. Het heeft idd wel behoorlijk wat gekost, maar het is geen volledige nieuwbouw.. maar een groot deel van de Rebequekazerne is behouden gebleven, dat zit idd een aardig prijskaartje aan.. je had het ook plat kunnen gooien, maar dan gaat weer een stukje geschiedenis uit Eindhoven.. neem aan dat je daar ook niet achter staat.

    • Bob

     Het klopt dat Ollongren ook goeie dingen deed. 1,55 miljoen euro legt Den Haag bij voor de plannen van District E. Of de 20% sociale huur wordt gehaald, daar twijfel ik nog het minst aan. Maar of de door jou geschetste additionele 30% middenhuur wordt gehaald, dat weet ik zo net nog niet. Als de realisatie plaatsvindt zoals Amvest aangaf te overwegen, dus zonder hotel/short stay, gaat het straks om 800 woningen in plaats van 510. De belangrijkste vraag is natuurlijk voor hoe lang een dergelijke prijsklasse wordt gehandhaafd. De Boeri toren in Milaan, de moeder aller Trudotorens, kende in 8 jaar tijd een prijsontwikkeling van 7000 – 9000 euro per vierkante meter naar het dubbele eind vorig jaar. M.a.w. ik moet het nog zien hoe of het met District E zal verlopen naarmate de jaren verstrijken.

     M.b.t. de schooldiscussie: de Kazerne omverduwen was onwenselijk. Het betreft een rijksmonument als ik me het goed herinner. Het gemiddeld aantal leerlingen is op Eindhovense basisscholen zo’n 295 kinderen. Zo geteld heeft de Internationale School gemiddeld bijna 2,5 keer zoveel basisschoolleerlingen (715) als andere Eindhovense basisscholen. Maar je verzuimt toe te voegen dat er ook zoiets bestaat als een secondary department (voortgezet onderwijs) bestaat met ongeveer 510 leerlingen. Afgezet tegen een gemiddelde van ongeveer 1350 leerlingen op andere Eindhovense V.O. scholen geldt dat zo’n beetje dezelfde factor (2,6) in het nadeel van de grote subsidievreter uitpakt.

     Lees anders dit ook eens: https://dse.nl/de-man-van-nog-eens-6-miljoen-part-ii/

 • loopstra moonen

  wat ik nog mis is de aanwonenden truc. Bij volgende projecten mogen aanwonenden inspreken en langsvliegende expats zullen dat niet doen. De methode om dit soort planning een olievlek te maken. Zo staat het ook beschreven in het groenbeleidsplan.Niet groen, goed voor de stad, wat en wie de stad of goed is, dat staat er niet. Nu is de situatie anders dan toen die plannen met anterieure overeenkomsten gemaakt werden. In hoeverre een stad nog interessant is met tijdelijke bewoners en door corona kapotte middenstand is de vraag.

  • bleenhouwers

   Hallo Looptra Moonen, dank voor je reactie. Ik snap deze zin niet goed: Niet groen, goed voor de stad, wat en wie de stad of goed is, dat staat er niet. Kun je die svp verduidelijken?

  • John

   Het artikel in het ED eerder vandaag was hemeltergend, eigenlijk héél erg sneu.
   Als ik die de Greef zou zijn, zou ik het gesprek aan gaan met de bewoners.
   “Hoe kan hij zo over hen oordelen? Is hij bevooroordeeld?”
   Wat een onzin schrijft hij verder dat de minister dit alles sponsort. Lees eens exact waarvoor dit belasting geld wordt gebruikt aub meneer De Greef. Het is natuurlijk wel de vraag of dit belastinggeld rechtmatig gaat worden besteed!

   En dan nog even wat over die Int. School.
   Door de I..S. stichting ’te vergroten/uit tebreiden’ door meerdere scholen erbij te betrekken, kan het huidige (verdien)model blijven bestaan zolang dat goed gaat.
   De enige winnaar van deze PPS [Publiek Private Samenwerking, red.] constructie van deze Internationale School, zijn de eigenaren van deze PPS.
   Het extra miljoenen bedrag dat de Raad eerder heeft moeten bijstorten, via PvdA wethouder Depla, omdat de rente verkeerd was berekend (..) was al schandelijk.
   De nu recentelijke 6 miljoen van de CDA wethouder, zal, ben ik bang, nog niet het laatste bedrag zijn, vermoed ik..

   Het probleem bij deze gemeente is, echt heel groot… Deze gemeente nog steeds roept, dat de bomen tot in de hemel groeien..
   Iedereen die kan rekenen weet beter, als je de cijfers leest, kijkt hoe de publieke openbare ruimte erbij staat.
   En wat dat andere boomgroeien op of aan die flats betreft: iedereen met verstand van natuur weet, dat bomen niet groeien op plekken met veel wind..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *