Woontorens in het centrum van Eindhoven, een visie uit een buurgemeente

In Eindhoven zijn gemeente en bedrijfsleven al geruime tijd bezig met plannen maken voor de bouw van woontorens. De maximale hoogte varieert in de discussies tussen ongeveer 100 en 160 meter. Vooral de woonfunctie van de binnenstad van Eindhoven zou daarmee kunnen groeien met plusminus 15.000 inwoners: van een klein dorpje naar een groot dorp in de binnenstad.

De discussies hebben voornamelijk plaats binnen Eindhoven. Aan de buurgemeenten wordt daarbij niet of nauwelijks gedacht. Toch heeft het gemeentebestuur het idee dat de Eindhovense binnenstad een centrumfunctie voor Eindhoven en de buurgemeenten zou moeten vervullen.

Wat is het belang van de bevolking van de buurgemeenten bij de bouw van woontorens in de Eindhovense binnenstad?

In de afgelopen decennia zijn de meeste buurgemeenten gegroeid, niet alleen met het inwonertal maar ook met het aantal en de kwaliteit van de voorzieningen op het gebied van winkels, horeca en andere bedrijven, onderwijs, sport, cultuur en zorg. Eindhoven is daarbij aanvullend, vooral op het gebied van onderwijs, massa-evenementen, zorg en kledingwinkels. De ontwikkeling van een klein dorpje naar een groot dorp in de binnenstad zal aan de aard en omvang van de aanvullende voorzieningen in de binnenstad weinig veranderen; dat zijn vooral kledingwinkels en horeca. Onderwijs en zorginstellingen bevinden zich buiten de binnenstad.
Vanwege de toenemende woonfunctie zouden drukke, luidruchtige massa-evenementen buiten de binnenstad dienen plaats te hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld al met de jaarlijkse, grote kermis.

In dit verband dient men zich te realiseren dat de Eindhovense binnenstad niet of nauwelijks voorzieningen heeft op het gebied van natuur, onderwijs, sport en cultuur voor de eigen inwoners. De binnenstad heeft bij het huidige kleine aantal bewoners geen bloeiend verenigingsleven.

Krapte op de woningmarkt van de buurgemeenten zou enigszins kunnen worden verminderd door verhuizing van woningzoekenden van die gemeenten naar de woontorens in de binnenstad van Eindhoven. Voor gezinnen met kinderen en ouderen lijkt dit echter geen aantrekkelijk perspectief. Verder komt de jeugd voor kopen en huren van appartementen in de woontorens waarschijnlijk nauwelijks in aanmerking.

Wat is het belang van de buurgemeenten bij de skyline met Eindhovense woontorens?

Bij een maximale hoogte van 160 meter ziet men in de buurgemeenten nauwelijks iets van de woontorens en de skyline van Eindhoven, vanwege de bomen en de huizen in die gemeenten.

Overigens vergt een indrukwekkende skyline toch iets meer dan de Eindhovense hoogbouw. Bijvoorbeeld een locatie aan de kust van de zee of een groot meer, aan de oever van een brede rivier of bergen. Dit is duidelijk als men foto’s ziet van New York, Chicago en Hongkong. Ooit had ik het genoegen een avond na het werk te pauzeren in een lounge op de hoogste verdieping van hotel Intercontinental in Genève; uitzicht op het meer, de bergen en de stad bij overigens torenhoge prijzen van de consumpties. Trouwens ook het uitzicht in Amsterdam-Noord aan de oever van het IJ naar de binnenstad van Amsterdam is indrukwekkend.

Ik vermoed trouwens dat het aantal skyline-spotters in de buurgemeenten van Eindhoven aanzienlijk lager is en zal blijven dan het aantal vliegtuigspotters van Eindhoven Airport.

Milieuvernietiging tegengaan:

In het kader van de samenwerking van de samenwerking tussen de 21 samenwerkende gemeenten van de Brainport Regio dient een effectieve bijdrage aan het tegengaan van de voortdurende milieuvernietiging gegeven te worden.
Dat betekent onder meer:

 • Uitbreiding en behoud van natuur in de stedelijke gebieden, in dit geval de binnenstad van Eindhoven. Het verdient aanbeveling een aanmerkelijk deel van de terreinen die door afbraak van bestaande gebouwen vrijkomen, te bestemmen voor natuur, zowel planten als dieren. In dat kader lijken me onder meer de ideeën van de externe ontwerpers voor de openbare ruimte van het Stadhuisplein interessant
  Zie:
  https://www.openeindhoven.nl/binnenstad/herontwikkeling-stadhuisplein-en-omgeving
 • Beton, een uiterst schadelijk materiaal, zoveel mogelijk vermijden bij de hoogbouw. Verduurzaamd hout gebruiken waar dat enigszins mogelijk is.
 • Zorgen dat de hoogbouw geen verhoging van de temperatuur in de binnenstad veroorzaakt. Beter nog, dat de bouw van woningen in de binnenstad gepaard gaat met een verlaging van de temperatuur.

God straffe je met toeristen. Of expats? Of buitenlandse studenten?:

Managers van personeel zeggen bij frustratie weleens gekscherend: “God straffe je met personeel”. Iets dergelijks geldt voor de frustratie van mensen die toerisme hebben toegejuicht, maar intussen gefrustreerd zijn door het resultaat. Amsterdam en Venetië behoren tot de steden waarop dat van toepassing is. Waar toerisme als bron van inkomsten werd toegejuicht, maar de plaatselijke bevolking onderhand geen raad meer weet met de omvang en sommige uitwassen van toerisme.

Gelukkig heeft Eindhoven tot nu toe niet al te veel gedaan om de stad te verfraaien, maar dat is waarschijnlijk nog niet zo slecht, want het aantal toeristen is beperkt. Als Amsterdam deze stad zou navolgen door de grachten te dempen, zo veel mogelijk historisch erfgoed af te breken, of te verminken zoals hier de Bijenkorf en de Piazza, plus hier en daar in het centrum woontorens te bouwen, dan zou men in Amsterdam veel minder toeristen hebben.

Expats verschillen van toeristen doordat ze niet alleen geld uitgeven in Eindhoven e.o., maar ook geld verdienen. Overigens telt Eindhoven ook een groot aantal buitenlandse studenten dat hier geld uitgeeft.
Wie op allerlei gewone dagen de Eindhovense binnenstad bezoekt, zal ontdekken dat daar inmiddels een meerderheid van buitenlanders rondloopt. Meestal bedrijvige, vriendelijke mensen, die echter merendeels geen Nederlands kunnen spreken. Dat zijn waarschijnlijk in mindere mate toeristen, maar in meerdere mate expats, al dan niet met familie. En ook buitenlandse studenten. Verder wordt de bediening in winkels en cafés nogal eens verzorgd door buitenlandse studenten die wat bijverdienen, maar die niet of nauwelijks Nederlands spreken.

Het vermoeden bestaat dat de woontorens van Eindhoven een soort tijdelijke verblijven van expats worden. Het dorpje van Nederlanders in de binnenstad wordt een groot dorp van expats. Ofwel de binnenstad wordt een enclave van niet-Nederlanders waarvan vrijwel iedereen als voertaal steenkolenengels spreekt. Daar komt nog bij dat de binnenstadbewoners in meerderheid dan verstoken zijn van het plaatselijke kiesrecht, terwijl ook dit deel van Eindhoven geacht wordt een democratisch bestuur te hebben.

Bovendien is het In het algemeen nogal vreemd dat de inheemse bevolking van Nederland niet groeit, maar de uitheemse wel, terwijl wereldwijd een stabilisatie of krimp van de bevolking hard nodig is om milieuvernietiging tegen te gaan.

Het verdient daarom aanbeveling de stimulerende regelingen voor expats te beëindigen en die voor buitenlandse studenten te beperken.

Gezien de bestaande situatie en de mogelijke bewoning van de woontorens door vooral expats rijst de vraag hoe de binnenstad van Eindhoven dan nog kan fungeren als een soort centrum van de 21 samenwerkende gemeenten. In dat geval is een verdere decentralisatie soms verstandiger, waarbij de wijken van Eindhoven met Nederlandse burgers meer eigen voorzieningen en zelfstandigheid krijgen zoals de buurgemeenten? En de centrumfunctie waar mogelijk wordt verdeeld over de 21 gemeenten.

2 reacties

 • Bob

  Leuke beschouwing vanuit de periferie van Eindhoven.

  De filosofie van de voorstanders van de hoogbouwimpuls in hartje Eindhoven is nu juist dat eerst gebouwd moet gaan worden en daarna de voorzieningen worden gerealiseerd. Eerst een krabbertje, dan een parkje. Of een school of een kostenvretende infrastructurele tour de force om de mensen vanuit hartje stad naar hun werk in Veldhoven of Best of… te krijgen.

  Ondertussen focussen het Eindhovense college en sommige raadsfracties zich op het in de lucht houden van gebleken onhaalbare projecten.

  Daarmee lijkt niet werkelijk groen maar een groen imago hetgeen wat dit bestuur in beton wil gieten.

  • BreugelJaap

   Beste Bob, bedankt voor je reactie

   Op zich is het niet onverstandig om eerst de woontorens te bouwen en vervolgens de voorzieningen te realiseren. Het is niet te voorspellen welke behoeften de nieuwe inwoners zullen hebben. In dit geval ook omdat de gemeente kennelijk geen idee heeft wat voor mensen daar komen wonen en hoe daarmee een goede sociale structuur te realiseren valt.

   Maar het is anders als het om de ruimtelijke planning gaat: die dient zodanig gedetailleerd geregeld te zijn dat er voor voorzieningen voldoende m2 is gereserveerd. Stel dat de groei verloopt van 4000 inwoners nu naar 19000 inwoners bij volledige realisatie. Bijvoorbeeld voor groen, sportvelden, speelplaatsen, een sporthal, een cultureel en sociaal centrum voor de inwoners.

   Uit de de bestemmingsdocumenten van de gemeente voor de binnenstad krijg ik de indruk dat praktisch alleen de woontorens de aandacht hebben. De ruimte voor de voorzieningen van de bewoners is niet of nauwelijks ingepland. Bijvoorbeeld geen sportvelden, bijvoorbeeld slechts 395 m2 voor een openbare stadstuin. Waar is de ruimte voor het cultureel en sociaal centrum voor de inwoners?

   Volgens wijlen Albert Speer jr, de grondlegger van het grote Duitse architectenbureau AS & P, dient bij de vervanging van lagere gebouwen en bedrijfsgebouwen door woontorens gerekend te worden met een grondvlak voor groen dat minstens gelijk is aan het grondvlak van de woontorens. Daar komt dan nog de ruimte voor overige voorzieningen bij. Bijvoorbeeld elke m2 Stadskantoor vervangen door 1 m2 woontoren plus 1 m2 groen plus 0,5 m2 voorzieningen. totaal 2,5 m2.

   Ook Winy Maes en de zijnen hebben kennelijk geworsteld met het tekort aan oppervlakte voor de voorzieningen in de binnenstad. Daarom tekenden zij openbare daktuinen omstreeks de 5e verdieping, een tennisbaan boven op een grote woontoren en het culturele baken, de Catharinakerk boven op een woontoren.
   Gezien de mogelijkheden in Eindhoven en omgeving was dat volslagen onzinnig. Als men eventueel de helft van de beoogde woontorens zover mogelijk van de Eindhovense binnenstad in de buurgemeenten plaatst, te vergelijken met de opzet van Keulen, dan is daar ruimte genoeg voor voorzieningen op het maaiveld. Bijvoorbeeld ten westen van de huidige bebouwde kom van Best. Bovendien komt er dan ruimte vrij voor voorzieningen in de binnenstad van Eindhoven.

   De oplossing van de mobiliteit van de Eindhovense binnenstad naar/van Best en Veldhoven enzovoorts lijkt me niet zo moeilijk: de fiets, al dan niet elektrisch en bestaand openbaar vervoer vormen de oplossing. Plus zoveel mogelijk thuis werken. Dus moet men voor het woon-werkverkeer vooral extra brede en slimme fietspaden en voldoende fietsenstallingen aanleggen. Daarnaast zorgen voor bussen op elektrisch of waterstof.

   Gezien het bovenstaande komen de gemeentelijke plannen voor de binnenstad neer op de aanleg een woonwijk ter grootte van een dorp, met geen of heel weinig voorzieningen voor de inwoners.

   Een dorp in de woestijn. Wie wil daar nu wonen? De woontorens lijken me bij voorbaat moeilijk verkoopbaar aan Nederlanders. En bij enorme afprijzing ook onrealiseerbaar.

   Terzijde, ook het wereldberoemde AS & P heeft weleens een enorme fout gemaakt. Bij de aanleg van een nieuwe Duitse woonwijk in Sjanghai had het architectenbureau gekozen voor moderne Duitse architectuur van de huizen, terwijl de Chinezen alleen belangstelling bleken te hebben voor traditionele Duitse vakwerk architectuur. Met als gevolg enorme leegstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *