Wordt het druk rondom Eindhoven Airport?

Als het aan de gemeente en de provincie ligt wel. Dat moet volgens de nieuwe gebiedsvisie internationaal en groen worden bovenop een duidelijke meerwaarde binnen Brainport Eindhoven.

Foto: Joris van Boven

Daarover wordt als volgt gecommuniceerd.
Een duurzaam, goed bereikbaar en levendig gebied met een sterk bedrijventerrein in een prettige werk- en leefomgeving waar samenwerking voorop staat. Een poort naar de stad Eindhoven en de regio Brainport Eindhoven. Dat is de visie voor het luchthavengebied ‘Eindhoven Airport District’ in 2040. Het gebied omvat Eindhoven Airport, Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven en bedrijventerrein Eindhoven Airport.

Tot 2040 wordt Eindhoven Airport District (EAD) ontwikkeld tot een nog aantrekkelijker gebied voor internationale bedrijven, onder andere met de komst van een World Trade Center (WTC). “Het gebied krijgt een levendig hart en voorzieningen om prettig te werken en te verblijven. Zo komt er ruimte voor bijvoorbeeld sport, events en meer horeca”, zegt Monique List (wethouder Mobiliteit en Eindhoven Noordwest, gemeente Eindhoven). Daarnaast komen er in EAD de komende jaren steeds meer bedrijven die ondersteunend zijn aan de Brainportregio, zoals bedrijven in de handel, zakelijke dienstverlening en ICT. Ook worden de mogelijkheden voor nieuwe functies zoals shortstay en zorg-, lab-, en onderwijsfuncties onderzocht op Flight Forum.

“Het gaat hier om een gebied met een regionale en zelfs Brabantbrede functie”, licht Erik Ronnes (gedeputeerde Ruimte en Wonen, provincie Noord-Brabant) toe. “Het is belangrijk om het gebied toekomstbestendig te maken. Eindhoven Airport District is voor de provincie een werklocatie die aantrekkelijk moet blijven voor werknemers van de aanwezige bedrijven en gebruikers van het gebied. Daarnaast zorgt het gebied voor een versterking van de positie van bijvoorbeeld de Brainport Industries Campus en de High Tech Campus. Daarom vraagt het gebied ook om goede regionale bereikbaarheid. Tegelijkertijd biedt de visie ook kansen om stappen te zetten op het gebied van verduurzaming en vergroening, voor de provincie belangrijke thema’s. Uit al deze elementen blijkt wel waarom wij de samenwerking van alle betrokken partijen toejuichen.”

Gezamenlijke visie en uitvoering
Ambitieuze plannen, waarvoor Eindhoven Airport, Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant de handen ineenslaan. Eigenaren, ondernemers en werknemers in het luchthavengebied Eindhoven Airport District zijn uitgenodigd om de ambities uit de visie mee te realiseren. “We kunnen en willen dit niet zonder hun bijdrage doen. Zij maken onderdeel uit van dit gebied. Ze hebben een belangrijke rol bij bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het gebied, de verduurzaming van gebouwen en verlevendiging. Daarom willen we onze samenwerking met hen

Van visie naar uitvoering
De gemeenteraad van Eindhoven besluit uiterlijk in februari 2022 over de ‘Gebiedsvisie Eindhoven Airport District’. Bij vaststelling van de gebiedsvisie wordt gestart met het verder uitwerken en realiseren van uitvoeringsprojecten. De eerste projecten worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

Wat vinden wij Eindhovenaren hier van?

 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *