Wordt ons Evoluon dan toch een design museum?

Daar lijkt het wel op nu onze Eindhovense gemeente bestuurders begin komend jaar een kwartiermaker aanstellen om een designmuseum in de stad mogelijk te maken. Die kwartiermaker gaat in het eerste kwartaal van 2019 de haalbaarheid, strategische positionering en het inhoudelijke profiel onderzoeken. De opdracht omvat ook onderzoek naar de relatie tot en de samenhang met bestaande regionale en nationale spelers in de cultuursector. Dan gaat het onder meer om het Design Museum Den Bosch, Textielmuseum Tilburg, EKWC en DDF, Kazerne, STRP, en Design Academy in Eindhoven.

Al enkele jaren heeft Eindhoven de wens om een rijksmuseum op het gebied van design te herbergen. Het gaat dan om een museum dat tevens een ‘future lab’ is, waar de invloed van design en technologie op maatschappelijke thema’s als mobiliteit of gezondheid duidelijk wordt gemaakt. Een museum voor iedereen, zoals het Evoluon ooit was.

Vernieuwingskracht
Wethouder Monique List (Cultuur en Design) ziet het designmuseum/future lab als een internationale instelling die alle groepen in de samenleving aanspreekt: “Het museum moet een interactieve toon- en maakplek worden waar ruimte is voor scholing en experiment. Met een toekomstgericht programma is het in onze regio ingebed in een omgeving met vernieuwingskracht van internationaal toonaangevende bedrijven en instellingen zoals Design Academy en Dutch Design Foundation. Het zal aantrekkelijk zijn voor een breed publiek; jong en oud kan hier de effecten van design en technologie zien en vooral ervaren.”

Seinen op groen
Nog nooit stonden zoveel seinen op groen voor de komst van een dergelijke instelling. Een internationaal, trendsettend designmuseum/future lab staat genoemd in de Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio. Daarnaast is er (rijks)geld voor gereserveerd in de Regio Deal Brainport Eindhoven. Ook hebben de vijf Brabantse steden en de provincie Noord-Brabant (BrabantStad) de ambitie voor een designmuseum in Eindhoven opgenomen in het Regioprofiel BrabantStad. Dat is in november aangeboden aan minister Van Engelshoven van OCW en maakt deel uit van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het nieuwe cultuurstelsel van OCW vanaf 2021. In maart 2019 komt de Raad voor Cultuur met het advies hierover. De minister van OCW formuleert op basis daarvan vóór de zomer haar plannen.

Commitment
Om gelijke tred te houden met de besluitvorming van het Rijk wil de gemeente Eindhoven commitment tonen. De aanstelling van de kwartiermaker is een stap in dit proces. Onderdeel van de opdracht is afstemming zoeken met andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op dit traject. De kwartiermaker richt zich in eerste instantie op het concept van het nieuwe designmuseum/future lab – en niet op een gebouw. Philips maakte donderdag 20 december bekend het Evoluon te hebben verkocht aan Hurks, Foolen & Reijs. Deze combinatie heeft laten weten open te staan om te praten over een designmuseum in het iconische gebouw. Daarom ligt het in de rede dat de kwartiermaker ook dat meeneemt in het onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *