Zijn Eindhovenaren internationaler geworden?

Als je het onderstaand onderzoek leest wat de gemeente liet uitvoeren lijkt het er inderdaad op. Vermoedelijk hebben internationale bedrijven als DAF, Philips en ASML aardig wat bijgedragen aan de acceptatie van buitenlandse vluchtelingen. Ik neem aan dat het onderzoek voldoende representatief is voor alle Eindhovenaren met 3300 respondenten.

Eindhovenaren opvallend eensgezind over samenleven met vluchtelingen

Inwoners van Eindhoven zijn eensgezind over wat er belangrijk is bij het samenleven met vluchtelingen in de stad. Dat blijkt uit een raadpleging die de gemeente in het najaar van 2023 heeft georganiseerd.

Eindhovenaren vinden het meest belangrijk dat vluchtelingen zelfstandig zijn, dat zij de Nederlandse taal en cultuur kennen en dat zij werken of een opleiding volgen. Op en rond een opvanglocatie moet de gemeente zorgen voor veiligheid en leefbaarheid voor iedereen in de buurt. Daarnaast vinden Eindhovenaren het belangrijk dat zij mee kunnen denken wat de gemeente moet regelen als er een opvanglocatie in hun buurt wordt geopend. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een representatieve raadpleging onder ruim 3.300 inwoners van de stad. De raadpleging volgt op het collegebesluit van mei 2023 om meer asielzoekers in Eindhoven op te vangen. ‘Samenleven vanaf dag één’ is daarbij het uitgangspunt.

Eindhovenaren eensgezind
Opvallend aan de uitkomst is de grote eensgezindheid onder Eindhovenaren: mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden en uit verschillende wijken kozen dezelfde prioriteiten. Gekeken naar houding ten opzichte van vluchtelingen, dan zien we ook dat inwoners met een overwegend negatieve of overwegend positieve houding het eens zijn over wat belangrijk is rond het samenleven met vluchtelingen in de stad. Wel verschillen de motivaties.

Inwoners adviseren gemeente over beleidskeuzes
De raadpleging is gehouden volgens de methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze innovatieve methode is speciaal ontwikkeld om burgers op een laagdrempelige manier advies te laten geven over beleidskeuzes van de overheid. Het is de eerste keer dat Eindhoven de PWE-methode inzet.

Om de raadpleging toegankelijk te maken voor iedereen is er naast een online ook een fysieke versie gemaakt. In de vorm van een spel spraken onderzoekers met verschillende doelgroepen, zoals vluchtelingen, inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een praktische opleiding. De uitkomsten van de gesprekken in de fysieke variant waren in grote lijnen gelijk aan de uitkomsten van de online raadpleging.

Resultaten omzetten in concrete plannen
De gemeente hecht grote waarde aan de uitkomsten van de raadpleging. Het geeft een goed beeld van welke maatregelen het meeste draagvlak hebben en waarom. De uitkomsten van de raadpleging worden dan ook verwerkt in het beleid over Samenleven vanaf dag één.

In lijn met de uitkomsten start de gemeente zo snel mogelijk een proef waarin asielzoekers in Eindhoven direct kunnen beginnen met werken of studeren en het leren van de Nederlandse taal. Door beperkingen weg te nemen, kunnen zij direct meedoen. Dit bevordert de integratie en het samenleven.

Hier kun je meer informatie vinden over de raadpleging, de korte samenvatting:
Samenvatting-resultaten-PWE-raadpleging-Samenleven-vanaf-dag-1-2023.pdf
Of uitgebreid: www.eindhoven.nl/samenleven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *