Coalitieakkoord #1 Zorgzaam en Zorgvuldig

De kosten in Eindhoven voor WMO, jeugdzorg en de Participatiewet zijn veel hoger dan in vergelijkbare gemeentes en stijgen nog steeds. De begrotingen in de afgelopen jaren waren te laag. Daarom gaat de begroting omhoog naar het gemiddelde en de uitgaven omlaag naar het gemiddelde.
WIJEindhoven blijft doorgaan met het mobiliseren van de ‘samenkracht’ van de maatschappij (wat is dat?).
De oplossingen van de coalitie om betere zorg te verlenen tegen lagere kosten beperken zich tot controleren, controle en nog een keer controleren. Doel is een beweging van 2e-lijns zorg naar 1e-lijns zorg naar 0e-lijns zorg. (Nulde lijns zorg? Wat is dat? Misschien is dat wel ‘geen zorg’). Belangrijk is ontschotting van ons denken (wat is dat?).
Voorspelling: De vijf bladzijden over zorg gaan het probleem van de budgetoverschrijding NIET oplossen! Er wordt een hoop extra werk veroorzaakt, het is niet duidelijk waar er wat bezuinigd wordt, er is geen aandacht voor de overheadkosten van het systeem. Stel de vraag: hoeveel eurocent van elke euro komt aan bij de zorgvrager? Wat zou dan het antwoord zijn?

Werk en Meedoen

“Wie kan lopen, hoeft niet gedragen te worden”. De coalitie verwacht een stevige eigen inzet van mensen om weer aan de slag te gaan. Niet werkende re-integratietrajecten worden afgeschaft, meer maatwerk voor mensen die snel aan het werk kunnen, uitzoeken waarom mensen in de bijstand zitten. De kleine groep die niet wil, wordt aangepakt.
De gemeente verwacht een aktieve, betrokken houding van het bedrijfsleven. De gemeente koopt voor honderden miljoenen per jaar in. Dit wordt een stuurmechanisme om sociaal, inclusief en duurzaam ondernemen te stimuleren. Daar zijn goed Nederlandse buzzwords voor bedacht als “Prestatieladder Sociaal Ondernemen”, “Social Impact Bonds” en “Challenges”.
Een aantal akties die vallen onder polderen-door-stuurlui-aan-de-wal zijn: werkgevers prikkelen om niet alleen blonde blanke mannen aan te nemen en ze dwingen om meester-gezel leertrajecten aan te bieden. Ook het verminderen van voortijdig schoolverlaten, 20.000 laaggeletterde Eindhovenaren opleiden en iedereen continu bijscholen valt onder deze noemer. Kortom, geen akties, wel goede bedoelingen.

Armoede en Schulden

De aanpak van de coalitie tegen armoede en schulden: stimuleren van mensen om langdurig aan het werk te komen. De norm voor armoedevoorzieningen blijft op het huidige niveau. Inzetten op preventie. Bewindvoering van schuldhulpverlening in eigen huis halen.
“Wij onderzoeken de mogelijkheid van een pilot”. Dat kan nog wel even duren dus.
Conclusie: Het is niet duidelijk wat de coalitie nu wil oplossen en wat de besparingen zijn.

<< Terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *