Zure seance aan het Stadhuisplein

We schrijven 28 augustus 2023, een dag of vijf geleden is voorlopig surseance verleend aan Certitudo Residential Growth Fund BV, een onderdeel van Certitudo. Die naam zegt de oplettende lezer wellicht iets aangezien het hier één van de projectontwikkelaars betreft rondom het Eindhovense Stadhuisplein. Meer specifiek zal/zou Certitudo het tijdelijk Stadskantoor herontwikkelen tot een mondain wooncomplex waardoor het Stadhuisplein uiteindelijk de grandeur krijgt die het als Italiaanse Piazza al zolang niet meer had.

Zelf geïnitieerd
Op de website van het Financieel Dagblad was over de voorlopige surseance van het Cetitudo-onderdeel al het een en ander te lezen. Op de website van het bedrijf valt te lezen dat de firma de stap zelf heeft geïnitieerd.

Tot zover hulde voor het journaille en Certitudo zelf. Duidelijke communicatie is het allerbelangrijkste om rust en degelijkheid uit te stralen. In de melding van de ontwikkelaar is overigens wel opgenomen dat een van de oorzaken een verandering van de markt is die veroorzaakt wordt door “…de stijgende rente, gestegen bouwkosten, hoge inflatie, maximering van de huurprijzen en de gevolgen van de stikstofcrisis.”

Inclusief verplichte blauwe lucht… en windstil! (eigen impressie)

De wereld is een gloeiende bouwplaat
In internationaal perspectief geplaatst is het natuurlijk maar een heel klein druppeltje op een gloeiende plaat. Wie de wereldwijde bouwwereld een beetje volgt kan voorzichtig concluderen dat er storm op komst is. De aanwijzingen, zoals in de eigen uitleg van Certitudo, worden omvangrijker. Uitgerekend vandaag is er na een half jaar weer handel mogelijk met het aandeel Evergrande, één van de grootste vastgoedontwikkelaars in China. De opening van de beurs van Hong Kong gaf duidelijk aan waar het naartoe gaat: er is sprake van de sterkste koersdaling voor het aandeel sinds de beursnotering in Hongkong in 2009. Wie denkt dat China ver weg is, heeft gelijk. Wie denkt dat de Aziatische ellende voorbij gaat aan de rest van de vastgoedwereld, heeft dat niet.

Aan het Stadhuisplein, meer specifiek in het Stadhuis, zal dit soort berichten toch leiden tot een wat minder vrolijk samenzijn van de verantwoordelijken inzake de doorontwikkeling van onze stad. Niet alleen rondom het Stadhuisplein, maar zeker ook projecten als District E en Edge/Lichthoven lopen gevaar.

Idealisme en kapitalisme
Ook de Eindhovense belastingbetaler loopt risico. Woonwethouder Mieke Verhees lanceerde begin april van dit jaar nog een prachtig nieuw initiatief: Eindhoven bouwt door. Mevrouw Verhees stond er niet alleen voor. Ze werd bijgestaan door meerdere vaste Eindhovense vastgoedfirma’s.

Het is de vraag hoe solidair alle betrokkenen blijken als de bouwcrisis doorzet. De vraag is bovendien op welk moment de gemeente Eindhoven weer als veilige financiële haven zal/kan functioneren zoals het dat ten tijde van van de vorige crisis leek te doen met het voormalige Postkantoor en het TD-gebouw. De eigendomsconstructie van toen kwam erop neer dat de gemeente het vastgoed leek te bewaren voor de potentiële ontwikkelaar van de toekomst. Daarmee droeg de Eindhovense belastingbetaler de lasten. Wethouder Verhees (PvdA) gelooft er waarschijnlijk heilig in.

Foolen en Reijs, in samenwerking met Diederendirrix maakten later van het TD-gebouw overigens een eigentijds woonhonk. Twee namen die niet stonden op het oorspronkelijke lijstje* van Verhees’ doorbouwers. Dat hoefde ook niet want al eerder bleek het wederzijds vertrouwen door de extra gemeentelijke kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro om alsnog een toren en een parkje te laten realiseren (over doorbouwen gesproken). Er was zelfs met open boeken gesproken, dus dat zit wel goed.

PH-waarde
Al met al zal de huidige marktsituatie niet alleen leiden tot een zure seance binnen het gemeentehuis, maar ook tot een wek-sessie bij het Eindhovens Dagblad. Want na de aanhoudende shownieuwsverslaglegging van de afgelopen jaren zal ook op de redactie van De Krant een keer moeten worden nagedacht hoe de verslechterende markt onze stad in een gatenkaas verandert. Het Eindhovens Dagblad komt ergens deze week beslist met een sussend artikel: het valt allemaal reuze mee, het sentiment is niet meer dan… een sentiment, de woningnood noopt ons tot doorontwikkeling en natuurlijk is er altijd nog de gang naar Den Haag. Niet dat de krant dat zelf analyseert, er zal beslist een mooie groep zonneschijnsprekers worden geïnterviewd die in het geheel genomen onze regio uit de economische wind zal visioeneren.

Kortom: Dreamport mag dan eindeloze groei beloven, vrijwel alle kolossale projecten bevinden zich in de gevarenzone. Eindhoven bouwt door. De vraag is: ?

* De lijst van doorbouwers is inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkend netwerk dat de economische en demografische vloedgolf tracht te doorstaan. De actuele groep vindt u op de website van de gemeente Eindhoven.

+++++++++
Naschrift: anders dan verwacht noemt Certitudo ‘de procedures’ niet als veroorzaker van het malheur. Dat had ik persoonlijk wel verwacht aangezien zelfs door vertegenwoordigers van de Eindhovense overheid daarover wordt gemopperd.

 

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *