18 mei 2021 Geen vergadering, wel sprekers

Afgelopen vrijdag schreef ik over een meningsvormende vergadering met meer dan twintig insprekers. Alles was na 18 mei 2021 terug te vinden in het raadsinformatiesysteem. Anno 2023 lijdt het RIS aan selectief geheugenverlies: de hele avond lijkt gewist.

Er is geen opgenomen of geschreven betoog terug te zien. Alle onderbouwende documenten van de insprekers blijken zoek. Stukje bij beetje brengen we op Digitale Stad Eindhoven de puzzelstukjes weer bij elkaar: op weg naar een reconstructie van een bewogen avond over het belangrijkste plein van Eindhoven.

Programma
Naar aanleiding van mijn eerste tekst ontving van één van de insprekers het oorspronkelijke programma met de volgorde van de sprekers waarvan ondergetekende er eentje was. Ik wil u het het programma niet onthouden:

Programma inspreken 20.00 uur Diverse dossiers (gemeentelijk pdf-bestand)

Nu deze lijst boven water is, hoeven we enkel nog te zoeken naar de opnames van het digitale Teams-overleg en de schriftelijke uitwerkingen en ondersteunende documenten van de insprekers.

25 mei 2021 – een weekje later
Een week later werd het vervolgoverleg georganiseerd. Wie daarvan wil weten wat wel of niet aan de orde is gekomen, kan gelukkig wel veel, zo niet alles, terugvinden. Wie de programmering opzoekt komt uit bij het vergaderrooster van 25 mei 2021:

Vergaderprogramma 25 mei 2021

Een paperclipje, dus… bijlagen!
Wie de pagina bezoekt kan zowel op de paperclip als op de i van informatie klikken. Aangezien ik altijd graag van buiten naar binnen werk koos ik het ‘ietje’ en kreeg het volgende deelscherm:

Eh… welke bijgevoegde link?

Déjà vu
Precies zoals het me vóór het weekend verging, zo vergaat het me nu opnieuw: een doodlopend digitaal spoor. Scouting is leuk, geocachen ook, maar dit begint toch wel te lijken op een speurtocht in de buitencategorie. De laatste strohalm is de verzameling bijlagen die ik hoop aan te treffen bij het aanklikken van de paperclip. En ja hoor, bingo!

Engelbewaarder
‘Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat…’, hoor ik mijzelf neuriën. Nu is het raadsel der zoekgeraakte stukken en beeldfragmenten vast opgelost. ‘Eens even kijken, welke is het… Hé, nee hè?!’

Bijlagen Commissienotitie ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten (en opnieuw één dode link) – 25 mei 2021

Toeval
Uitgerekend de informatie die ik zo graag terug wilde zien opent zich niet als ik haar aanklik. Het icoontje is dan ook grijs, niet rood. Anders dan wat bovenaan staat zijn er geen 18 maar slechts 17 documenten beschikbaar om te downloaden.

Waar ik tot nu toe vooral verbaasd was, bekroop me een steeds sterker wordend naar gevoel. Even dacht ik dat iemand achteraf heel gericht alle sporen naar de digitale meningsvormende vergadering had gewist. Geen videoverslag, geen uitgeschreven betogen en geen relevante bijlagen. Alles wat concreet met de bewuste avond te maken had leek te zijn uitgewist. Dat de informatie op verschillende plekken opgeslagen in het raadsinformatiesysteem stond mocht de kwijtraakpret blijkbaar niet drukken. Dit kon toch niet waar zijn?!

Wethouder Torunoglu: ‘…alle informatie neem ik mee in mijn voorstel’.
Mevrouw Frosi, de dagvoorzitter, bedankte de wethouder op de 25ste mei van 2021 er nog eens expliciet voor dat hij ertoe bereid was om alle meningen en overwegingen mee te nemen in zijn uiteindelijk voorstel. Dat voorstel kwam er in september 2021 en daarmee verklaarde hij het plein, dat oorspronkelijk als Italiaanse Piazza bedoeld was, tot ‘high rise paradise’. Tenminste, dat is wat de lezer denkt als hij/zij een actuele website van één van de ontwikkelaars bezoekt:

Tot zover de vertaling van de Eindhovense hoogte-restrictie: 105 meter tenzij…

Alle informatie?
Had de wethouder voorafgaand zelf wél toegang tot het beeldmateriaal, de geschreven bijdragen en de bijlagen? Wat is er overgebleven van de boodschap van de insprekers? Heeft de wethouder zich nog eens gebogen over bijvoorbeeld de aktes, of dat ene document over het (nu wankelende) Certitudo. Wellicht toonde het aan dat ‘Liquiditeit moederbedrijf Certitudo al sinds 2020 ongunstig‘ was (bron: Vastgoedmarkt.nl, 5 september 2023).

Bijlagen zoals die daadwerkelijk in RIS te raadplegen waren (Schermafdruk RIS, 18 mei 2021)

Ik had u graag de gelegenheid geboden om zelf eens te bekijken hoe er twee en een half jaar geleden gesproken werd over het Stadhuisplein…

Een mailtje
Eergisteren hebben alle fracties in de Eindhovense gemeenteraad een mail ontvangen met een verwijzing naar mijn eerste artikel over de inmiddels onvindbare meningsvormende vergadering van 18 mei 2021. Het was vooral een verzoek om hulp, om aanwijzingen en om mijn zorg te uiten dat ‘digitaal kwijtraken’ blijkbaar zo makkelijk kan gaan. Dat zou een zorg voor alle fracties moeten zijn. En tegelijk ook voor alle Eindhovenaren die hun vertrouwen in de lokale overheid niet zouden moeten kwijtraken door een fenomeen als dit.

Hulp vanuit de raad
Twee reacties mocht ik tot nu toe ontvangen waaruit blijkt dat de inspraakteksten en ondersteunende documenten wel degelijk in het raadsinformatiesysteem staan maar alleen toegankelijk zijn voor bezoekers met een inlogcode. Ik kan ze dus ook niet bekijken of eruit citeren. De beeldfragmenten zijn tot op heden niet te traceren.

Misschien kunnen alle fractieleden met een prikstok het archief in teneinde de geheel ‘willekeurig’ verloren informatiefragmenten terug te vinden. Misschien komen oud-burgemeester Jorritsma en oud-wethouder Torunoglu wel meezoeken. Om het zoeken te vereenvoudigen wil ik graag dit aanknopingspunt toevoegen:

Een schermafdruk gemaakt tijdens de bewuste vergadering (bron: RIS, 18 mei 2021)

Hulp vanuit de hoge hoed
Waarschijnlijker is het dat de griffie opeens alsnog alle puzzelstukjes terugvindt en de technologie de veroorzaker blijkt. Op onverklaarbare wijze is de informatie als ‘vertrouwelijk’ bestempeld. Ergens koester ik die hoop. Dan was de Brainport-bermudadriehoek voor de buitenwacht niet meer dan storm in een glas water.

Naschrift:

Niet alleen Gerrit Hiemstra heeft recentelijk een storm naar zich vernoemd gekregen. Dat geldt namelijk ook voor een andere oud-weerman.

 

 

 

 

3 reacties

 • Pjotr

  Beste Bob en redactie.

  Zijn jullie met een Pieter Omzigt revolutie bezig?

  Hartelijk dank voor jullie artikelen en alle inzet die jullie tonen. Jullie doen fantastisch werk!!
  Laat je niet gek maken door mensen die (half) kwaad spreken.

  Het is daarom een kwestie van tijd dat er buiten jullie podium over zal gaan worden geschreven. Zo werkt dit. Het is een klok die terug tikt. Daar kan niets aan worden gedaan.
  Op basis van de signalen die ik hoor, zijn er al langere tijd problemen.

  Er is indertijd informatie verstrekt, waarbij Raadsleden of andere toezichthouders hadden moeten aanslaan. Dat alles is niet gebeurd, om onduidelijke reden(en).

  Informatie die je (daarna) aan de openbaarheid onttrekt, is niet te onttrekken…

  Het advies aan het lokaal bevoegd gezag zou daarom ook moeten zijn; “Publiceer alles! Nu kan het nog!”
  “Pak de personen aan die ervoor zorgden dat dit tijdelijk is verdwenen. Pak de mol of erger..”

  Men heeft de verdwenen informatie die nu niet niet toegankelijk is, nog steeds.
  De griffie zal namens B&W dus gewoon moeten publiceren, alles publiekelijk maken.

  Burgemeester Dijsselbloem, betrokken wethouders en College kunnen ook niet anders, om alles te publiceren. Zoals wettelijk is vereist.

  En alles wat minder transparant is, het licht niet kan verdragen, daar zal iets mee gaan gebeuren.
  De Raad kan dus maar beter in actie komen, als ze de capaciteit/ballen heeft (..).

  En wat de lokale media als het Eindhovens Dagblad betreft… zij lijkt tot op heden helemaal niet meer te bestaan. Bijzonder, maar over een tijd zal dit waarschijnlijk anders zijn. Dan gaat het ED inzien dat beter journalistiek onderzoek ook haar eigen positie sterker maakt. Dat omslagpunt gaan ze een keer naderen. Als dat niet lukt, is het einde oefening. Daar gaan we maar even niet van uit.

 • Ik dacht dat de storm Gerrit naar ONZE dse weerman Gerrit vernoemd is !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *