3 Dolle dwaze dagen: de Verminkingsvisie

De kogel gaat dit jaar nog door de kerk: de gemeenteraad gaat besluiten over de verdichtingsvisie. Op 1, 8 en 15 december worden de laatste aanpassingen aan het oorspronkelijke voorstel besproken en uiteindelijk afgehamerd. In een persbericht van de gemeente heet het: “De visie laat zien waar verdichting in de binnenstad mogelijk is en wat daarvoor de uitgangspunten zijn.”

Het volledige persbericht is onderaan dit bericht terug te vinden. In mijn ogen staan we op het punt een cruciale fout te maken. We lossen bepaalde problemen op en krijgen er andere, soms onoplosbare, voor terug.

Wat lost de visie op:

 • de te trage import van Brainport bollebozen (stadsgroei => 260.000 inwoners)
 • winkelleegstand maakt plaats voor torenflats met veel wind en wat groen
 • de honger van projectontwikkelaars wordt tijdelijk gestild
 • er ontstaat weer nood aan een nieuw Phileas-project (goed voor BV Brainport)

Wat veroorzaakt de visie op termijn:

 • de woningnood onder bestaande Eindhovenaren groeit
 • de bestaande binnenstad valt in het niet door de dominante torenbouw
 • onbeheersbare infrastructurele kosten voor rekening van alle Eindhovenaren
 • slechte plannen worden nóg lastiger te stoppen (“Past in de visie”)
 • gezinswoningen krijgen de prijzen van Amsterdamse grachtenpanden
 • trek uit de stad van Eindhovenaren met een modaal of laag inkomen (Van wie is de stad?)

Het allerergste is de stelling dat de visie breed gedragen wordt. Niet alleen in het Eindhovens Dagblad was bij herhaling te lezen dat er wel degelijk zéér grote bedenkingen zijn bij het huidige voorstel of delen ervan. Een voorstel overigens dat van meet af aan het enige voorstel aan de stad bleek en bleef.

Verminking
En dan is er ook nog zoiets als smaak. Daar mag de term ‘verminking’ onder geschaard worden en als u het niet met mij eens bent is dat natuurlijk prima. In elk reclamefilmpje van hoe de nieuwe gebouwen er los of in kleiner geheel uit komen te zien schijnt de zon, zijn de bomen groen en is een ideale hoek gekozen. Het is blijkbaar te moeilijk om een goed overzicht te geven van de totale impact. Dat deed één van de auteurs op Digitale Stad Eindhoven gelukkig wel. Niet alleen een overzicht vanuit de lucht, maar ook een aantal bewerkingen op straatniveau.

Eindhoven, de binnenstad van Eindhoven met o.a. de Sint Catharinakerk, links het Philips stadion en rechts het Station Eindhoven
© 25 mei 2017 Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol

Er is nog een reden waarom ik spreek van verminking. Er is nauwelijks een woord te vinden dat zo duidelijk impliceert dat de schade onherstelbaar is. Voor hoogbouw geldt dat een gebouw dat hoger is dan 100 meter zelden wordt gesloopt, ook als het spuuglelijk blijkt te zijn of niet (langer) past in de omgeving. De visie biedt veel te veel ruimte voor roekeloos bouwgedrag en een tijdelijke rem op het Stadhuisplein doet daar niets aan af.

Geen noodzaak
Wettelijk gezien hoeft er geen visie opgehoest te worden in december. Het is dan ook verbazingwekkend dat het in Eindhoven langer duurt om een voorstel voor de verbouwing van een zwembad te realiseren dan wanneer een binnenstad compleet op de schop moet. Dat heeft er alles mee te maken dat er grote belangen in het spel zijn die niet vallen onder de categorie ‘nood aan betaalbare woningen’. Op dure woningen op hogere woonlagen kun je het label ‘nood’ niet plakken.

Doldwaas
Het worden drie doldwaze dagen in de gemeenteraad. De grootste overeenkomst met de 3 Doldwaze dagen van ‘De Bijenkorf’? Schaarste maakt dat mensen besluiten ‘ja’ te zeggen tegen de meest vreemde dingen… of daarna voor meer geld door te verkopen. Marktwerking weet u wel.

+++++ Persbericht Gemeente Eindhoven ++++

Gemeenteraad besluit in december over Verdichtingsvisie Binnenstad

In september is de concept-Verdichtingsvisie Binnenstad gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aangepaste concept-Verdichtingsvisie Binnenstad nu ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. De visie wordt op 1 en 8 december in de raad besproken, waarna 15 december de besluitvorming plaatsvindt. De visie laat zien waar verdichting in de binnenstad mogelijk is en wat daarvoor de uitgangspunten zijn.

“We hebben een intensief traject doorlopen rondom de Verdichtingsvisie Binnenstad en het was het meer dan waard. Ik ben blij met het eindresultaat dat er nu ligt. Door de tijd te nemen en veel gesprekken te voeren met alle stakeholders, hebben we waardevolle input opgehaald. De visie wordt nu breed gedragen en dat is een succes op zich”, aldus wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling). “Er liggen kansen om meer betaalbare woningen toe te voegen in de binnenstad, waarmee we de Eindhovenaar de kans geven om ook in de binnenstad betaalbaar te wonen. Tegelijkertijd zorgen de strakke kaders en uitgangspunten in de visie ervoor dat de toekomstige gebouwen kwalitatief hoogwaardig zijn. Ook houden we zo rekening met de omgeving en openbare ruimte, zodat onze binnenstad een prettige plek blijft voor inwoners en bezoekers.”

Aanscherpingen
Het college heeft de visie op een klein aantal punten aangescherpt. Voorbeelden zijn het toevoegen van meer aaneengesloten groen en het belang van een goede programmering voor de ruimten op de begane grond in woontorens. Daar komen niet alleen winkels en horeca, maar er wordt ook gedacht aan andere functies die voor levendigheid zorgen, zoals een maatschappelijke invulling, ateliers en living labs. Ook over de hoogte van de bebouwing rondom het Stadhuisplein is de visie aangescherpt. Het vertrekpunt XXL (maximaal 160 meter hoog) blijft staan, maar de concrete onderbouwing en besluitvorming hierover volgt bij het gebiedskader Stadhuisplein, dat komend half jaar wordt opgesteld in samenspraak met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Strategisch kader en handleiding
De verdichtingsvisie is een uitwerking van de omgevingsvisie. Het is een strategisch kader met ambities, verdichtingsprincipes en de aanwijzing van acht focusgebieden (met maximale bouwhoogtes) in de binnenstad. De visie vormt ook een handleiding voor ontwikkelaars, met uitgangspunten voor de gevraagde kwaliteit en werkwijze voor de toetsing van bouwplannen.

De concept-Verdichtingsvisie Binnenstad, hieronder een video, met een overzicht van de focusgebieden en meer informatie over onder andere het vervolgproces

10 reacties

 • Giovanni

  Hoewel ik een verklaard voorstander ben van hoogbouw in het centrum vind ik dat de schrijver van dit artikel hier en daar zeker goede punten heeft. B.v. het doortrekken van de Nieuwe Emmasingel met dezelfde bouwhoogte tot het Krabbendampad (overigens kom je dan niet zoals op de montagefoto bij de St. Catharinakerk uit maar dat terzijde) of het vrijhouden van de twee monumentale kerken.
  Tegelijkertijd denk ik ook dat hij er te snel vanuit gaat dat als er een maximale bouwhoogte wordt aangegeven er automatisch ook tot die maximale hoogte gebouwd zal worden.
  Maar dat ieder bouwplan kritisch bekeken moet worden en er goed gelet moet worden op de impact op de directe omgeving moge duidelijk zijn.
  Overigens zijn torens niet per definitie windvangers, een brede luifel op straathoogte vangt dit eenvoudig op.

 • BreugelJaap

  De Verdichtingsvisie van B&W Eindhoven spoort niet met nieuwe ontwikkelingen.
  Zie:
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/13/office-block-cities-coronavirus-cultural-activities-countryside

  De auteur, Simon Jenkins was van 2008 tot 2014 voorzitter van de National Trust, een instelling die een enorme verzameling erfgoed in Engeland beheert.

  Waarbij ik aanteken dat niet alleen enorme kantoorblokken hun tijd gehad hebben, maar ook enorme woonblokken.
  Zoals Jenkins aangeeft: “The Zoom generation is up and running across rural England, fleeing the cities for all it can”. Dat gaat ook gelden voor Nederland.

  • middenweg

   Precies. Grootschalig is uit. Alleen in Eindhoven weten ze het nog niet.

   Corona heeft dat proces versneld. Het is tegenwoordig weer enorm druk in de natuurgebieden. Drukke miljoenensteden zijn niet de ideale toekomst. Mensen willen weer fijn in een rustige, groene wijk wonen met een eigen tuin.

   Torens in de binnenstad met kleine woningen zullen alleen voor arme gezinnen zijn. Dure penthouses voor expats. Is dat waar men de hele binnenstad overhoop voor wil gooien?

 • Pjotr

  Helaas is ook het dossier Internationale School te linken aan het dossier Verdichtingsvisie Binnenstad.
  (Het dossier Internationale School kent daarnaast ook een verlies paragraaf die wordt aangezuiverd over de arme ruggen van de Eindhovenaren.)
  Je moet qua link even zoeken, maar er is een mooie verbinding met vastgoed en een aantal personen hierbij.
  Wanneer je dit als burger kunt vinden, waar is dan de onderzoeksjournalistiek van bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad of welke journalist dan ook?

  • bleenhouwers

   Ferme taal Pjotr, maar als je nog eens tijd hebt zou het mooi zijn als je ter onderbouwing van je stelling een tipje van de sluier zou oplichten. Ik weet dat op SKPO en Salto basisscholen met verbazing is gereageerd. Niet door de bestuurders, die hebben inmiddels een roze Brainportbril op. 60.000 euro per basis- en middelbare school had men kunnen inzetten. Daar kun je zoveel Eindhovenaartjes mee vooruit helpen. Maar de poet gaat naar één Internationale School voor lager en middelbaar onderwijs. Brainport bepaalt aan wie of wat Den Haag betaalt en wethouder Steenbakkers draait vrolijk mee in deze carrousel.

 • middenweg

  Tja, mocht het toch aangenomen worden. In de jaren 70 werd dat even foute Cityplan ook door de Gemeenteraad aangenomen. Men leert er blijkbaar niet van.

  Misschien moeten we ook niet te veel verwachting hebben van raadsleden. De meesten hebben geen achtergrond in architectuur of stedenbouw. Wat weten ze er echt van? Ze zien een paar gelikte plaatjes, horen wat over internationale ambities en woningnood en trappen er blijkbaar in.

  Als je zoals ik wel een achtergrond in die richtng hebt is het onbegrijpelijk dat ze het niet zien of willen zien.

  Maar zoals gezegd, het Cityplan werd door de volgzame Raad in de jaren 70 ook goedgekeurd. Ondanks dat er toen ook veel protesten waren. UIteindelijk ging het niet door. Door crisis en veranderende inzichten. Dat zal nu ook het geval zijn.

  Hier gaan veel rechtzaken tegen komen. En straks zijn er weer verkiezingen. Wordt het weer teruggedraaid of flink aangepast.

 • Pjotr

  Beste Bleenhouwers, hartelijk dank ook weer voor dit artikel.

  De kranten in de regio Brainport zouden eens wat vaker uw artikelen moeten lezen, om te begrijpen, dat juist zij hun eigen journalistieke functie zouden moeten oppakken.
  Dat zal voorlopig nog niet gebeuren en daar wil ik vandaag ook niet op ingaan.

  Wat er in Eindhoven gebeurt heeft een lange en complexe geschiedenis. Corona gaat de stad helpen beter te worden, door eerst verwoestend toe te gaan slaan. Ook m.b.v. de huidige Verdichtingsvisie.

  Eindhoven is momenteel ziek. Zij lijdt aan een hoog patogene, muterende vorm van lepra-achtige, zwarte builenpest. Erger dan Corona.
  Ik zal u dit proberen toe te lichten.

  Hoe we ook naar deze Verdichtings-/Verminking stadsmaterie kijken, altijd valt ons een aantal zaken zichtbaar op, wanneer er achter het nieuws wordt gezocht naar antwoorden, over niet heldere zaken in Eindhoven.

  1. Iedere Raadsperiode zie je het kwaliteitsniveau (van de oppositie) verminderen. In de huidige situatie kent Eindhoven bijna een soort eenpartijstaat.

  2 Een huidige situatie waarbij tegelijkertijd ook de werking van goed dualisme, zoals dit hoort te zijn, in 040 schijnt te zijn afgeschaft.

  3. Het algmeen, maar ook specifieke kennisniveau van Raadsleden over dossiers, maatschappelijke zaken is laag.

  4. De kwaliteit van informatie die het College en ambtenaren de Raad aanleveren te beperkt, onvolledig en laag. Naar burgers toe is deze op grotere dossier vaak evenzeer gebrekkig.

  5. Er is een raadscultuur ontstaan, om zaken niet op te lossen, maar met de mantel af te bedekken.

  6. Doorvragen, strategisch denken, analyseren, het ontbreekt.

  7. Zelfreflectie kan men alleen doen, wanneer men zelf begrijpt, dat zij eventueel iets niet goed genoeg doet, om welke reden dan ook. Helaas, deze reflectie is er zeer gebrekkig.

  8. Afspraken uit het verleden, zijn (garantie)verzekeringen naar de toekomst. Dit geldt o.a. voor afspraken die door hogere ambtenaren zijn gemaakt met “de markt”. Raadsleden mogen, kunnen, moeten geen vragen stellen over eerdere zaken. Over bijna elk grond-, bouw-/vastgoed dossier zou een Raadslid vragen kunnen, of moeten stellen. Over transparantie, het juiste rechtmatig, wettelijke proces dat zou moeten worden gevolgd. Raadsleden weigeren om de één of andere reden één van hun primaire kerntaken hier vaak uit te voeren.

  9. Wat zijn dan “die eerdere afspraken”? Dat zijn “afspraken” die met (monopolistische e.o. grote) marktspelers zijn gemaakt. Die werken met groot geld. Zij kunnen een grote juridische slagkracht organiseren, zodat ambtenaren en raadsleden braaf (moeten) volgen.

  10. Hoe komen ‘deze marktpartijen’ aan die slagkracht? Dat komt omdat er, in decennia opgebouwd, veel lijntjes lopen richting een grijs circuit en dito zwarte onderwereld.
  Het vele geld vanuit deze onderwereld vindt direct haar weg via bestemmings-, bouw-, ontwikkelplannen, stadhuis, etc. naar de bovenwereld.

  11. Politici die zich financieel een keer in de watten hebben laten leggen, hebben zich chantabel laten maken, en dus beïnvloedbaar..
  Hetzelfde gebeurt met burgers die middels subsidies afhankelijk zijn gemaakt van het stadhuis, waardoor “ketensturing” ontstaat.
  Al deze personen zitten als ratten in dezelfde val.

  12. En tot slot hebben we dan ook nog de zeer gebrekkig financiële positie waar de stad nu in verkeert. Deze positie ziet er voor komende 4 jaren qua prognoses niet goed uit. Politiek en bestuur, zitten als ratten in de val. Zij houden elkaar in een wurggreep. Dreigen buiten de stadspoort te worden gegooid, als ze niet mee blijven doen.

  (13. De (on)afhankelijke rol van de (betaalde/ afhankelijke) media laten we hier verder buiten beschouwing.)

  Wat heeft dit alles dan te maken met een:
  “hoog patogene, muterende vorm van lepra-achtige, zwarte builenpest?”

  De lokale democratie in Eindhoven is héél ziek.
  040 ligt geeneens meer aan het infuus.
  Zij bevindt zich buiten de stadspoort en is geïnfecteerd aan een zéér besmettelijke, lelijk meervoudig, misvormemde ziekte, die zich in meerdere vormen voordoet.
  Deze ziekte heeft een meedogenloze uitwerking. Op wat zich buiten – , als ook binnen de stadsmuren aan het afspelen is.

  Het lijkt soms alsof de burgerij dit grosso modo niet door heeft, maar dat klopt niet.
  Er is een brede laag van burgers aan het ontstaan, die dit wel ziet, en zich zal gaan roeren.
  Een Pvda ex-wethouder zal daar niets aan kunnen doen. Burgers laten zich niet meer leiden, middels koffie tafel – of hippe borrel gesprekken.

  Ik zie dus iets moois ontstaan in deze Corona tijd. We gaan afscheid nemen van een oude politiek en dito besturen, maar dat zal niet geruisloos gaan.

  Wanneer de Raad de huidige Verdichtingsvisie gaat aannemen, en dat gaat gebeuren, blijkt daaruit haar eigen gebrek.
  De Raad zal door de burgers hiervoor worden “gestraft”. Dit “straffen” had nooit kunnen gaan gebeuren als Corona niet wat roet in deze “historische afspraken” had gegooid,en nog meer gaat gooien.

  Verschrikkelijke ziektes gaan dus helend zijn.
  Genezend voor een veranderende samenleving en de stad Eindhoven.

  • bleenhouwers

   Hallo Pjotr, de meningen over mijn schrijfselen lopen nogal uiteen maar ik neem ook jouw opmerking graag in ontvangst. Dank. Met betrekking tot het overige ben ik vooral heel benieuwd naar wat komen gaat. En ik zal mijn woordenschat op niveau moeten zien te krijgen want een aantal termen landen niet in mijn semantisch netwerk (oftewel: Wablief?). Ik heb eerder geschreven over transparantie en het gebrek eraan in en om ons stadhuis. Het zou heel interessant zijn om te zien welke mechanismen de besluitvorming en plannenmakerij van onze gemeente daadwerkelijk bepalen. Het gemak waarmee lobbyisten kunnen binnenstappen bij een wethouder en raadsleden is zorgelijk. Er kan op die manier een bubbel ontstaan rond een beleidsthema dat mijlenver afligt van de realiteit in de stad en haar burgers. Een mooi voorbeeld vond ik de schenking van 6.000.000 euro voor de Internationale School Eindhoven door wethouder Steenbakkers. In de raad hoorde je enkel een krekeltje tjirpen. De verdichtingsvisie heeft in de raad ook nauwelijks tot discussie geleid en in de stad is die discussie voorkomen. Het zou grappig zijn als het niet zo’n trieste vertoning was.

   • middenweg

    Om die discussie toch nog wat aan te zwengelen, zou het geen goed idee zijn om nog eens een aantal ingezonden opinies naar het Eindhovens Dagblad te sturen (Ik heb zelf geen abonnement)?

    Wie weet helpt het nog wat. Ik kan me voorstellen dat enige partijen toch hun reserveringen hebben, met name bij het Stadhuisplein. Stel dat de visie wel wordt aangenomen, maar met overal nog 30% van hoogte eraf. Zou al weer wat schelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *