Airco’s, Bomenkap & Compensatie-kul

Deze week wordt meer duidelijk of en hoe het verder gaat met het parkeerterrein tussen De Effenaar en het spoor. Doordat de projectontwikkelaars zich niet wensen te conformeren aan de huidige situatie staat een rijtje stevige bomen op de nominatie gekapt te worden. Opnieuw valt in de raadsstukken te lezen dat sprake zal zijn van compensatie. Met andere woorden: we kappen eerst bomen van tientallen jaren oud en vervangen die door jong grut. Een abc-tje, aldus de wethouder en zijn inmiddels oververmoeide plannenmakers.

10 airco’s
Verschillende insprekers hebben in de afgelopen maanden uitspraken gedaan over ‘de boom’. Met name om de tegenstanders van bomenkap en rooipraktijken neer te zetten als zeurkousen. Je plant immers gewoon een nieuwe boom op een andere plek en klaar is Kees. Het leidde zelfs tot een uitspraak in een meningsvormende vergadering: “Eén boom kan het verkoelend effect van 10 airco’s evenaren”. Die uitspraak brengt goed beleid in gevaar omdat het woordje ‘kan’ cruciaal is.

Marco Verhoef
De Nederlandse meteoroloog Marco Verhoef is er waarschijnlijk debet aan dat menig raadslid inmiddels in het sprookje is gaan geloven van de boom en de airco’s. Wat Verhoef in 2018 beweerde in Het Journaal is dat één grote boom hetzelfde kan als 10 airco’s bij elkaar. De rij grote bomen aan de Stationsweg is dus goed voor de werking van zo’n 80 tot 100 koelapparaten. Dat gaat met nieuw aangeplante compensatiebomen een heel stuk lastiger, zeker als het om naaldbomen gaat. Het grondoppervlak onder een grote boom is overigens daadwerkelijk veel koeler. Verhoef kraamde dus geen onzin uit.

Negatief effect op stadsklimaat
Het voorstel om de platanen maar op te offeren omdat de ontwerpers niet binnen de lijntjes van het perceel blijken te kunnen tekenen snijdt aan twee onwenselijke kanten. Niet alleen mag het bestaande gebladerte verdwijnen, er wordt daarnaast behoorlijk wat volgebouwd. En die gebouwen gaan werken als omgekeerde koel-elementen in een koelbox: het worden in steeds hetere zomers de nachtelijke warmtebronnen voor ons stadsklimaat. In hetzelfde Journaal wordt uitgelegd wat er met Eindhoven gebeurt als we niet slimmer aan stedenbouw gaan doen:

Geel: 25 °C; Oranje: 30 °C en Rood: >35 °C (Bron: Journaal, 26 jul 2018)

Ontwikkelaar EDGE noemt Lichthoven 2 desalniettemin een setje ‘smart buildings’ en tekent dak- en terrasbegroeiing. Dat blijkt voor de gemeente voldoende grond om ogenschijnlijk rustig verder te dommelen.

Witteveen+Bras
Een paar dagen terug verhaalde ik over een aantal aspecten in de cumulatienotitie die in allerijl is opgemaakt in opdracht van Gemeente Eindhoven. Ze is bedoeld om aan te tonen dat er wel degelijk naar het grotere geheel is gekeken. Het verbaast dan ook niet dat deze notitie het op te offeren groen beschrijft als elementen die de stad niet hoeft te ontzien. De (oever van de) Dommel, een Ecologische Verbindingszone (EVZ), komt volgens Witteveen+Bos ook niet in gevaar. De aanwezigheid van de bever aldaar wordt net zo hard verzwegen als de bijdrage van EDGE aan een toename van de stadstemperatuur. Grappig detail, alleen niet voor de bever: uitgerekend de hoogste nieuwe toren komt pal aan de Dommel.

Tot slot
Wie zelf meer wil leren over hittestress kan zijn voordeel doen met een Zwitserse documentaire over het fenomeen in Zürich. Helaas niet in het Nederlands maar het neemt niet weg dat het een aardig beeld schetst van de haken en ogen én onderzoeksmethoden. Ook even goed opletten wanneer het gaat over Sechselautenplatz, een groot verhard semi-open plein net als ons SHP (het andere ‘cooling down the planet-sprookje’ in onze verder betonnende binnenstad).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *