Ambitieroos voor Gemeenteraadsverkiezingen

Ambitieroos bouwplannen

In het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein heeft de Gemeente Eindhoven een Ambitieroos toegepast. Ze gebruiken daarbij dit plaatje:

Citaat:

Wanneer scoort een bouwplan voldoende? En wat is dan ‘voldoende’? Hulpmiddel hierbij is
de in de Verdichtingsvisie Binnenstad geïntroduceerde ambitieroos. Deze visualiseert onze
ambities en is ook toepasbaar op individuele bouwplannen. De procesmanager bewaakt
het totaal en legt de verbinding tussen de ambities voor het gebied en voor de verschillende bouwplannen. In dit Integrale Gebiedskader is de ambitieroos voor het totaal al bepaald. Ook per bouwplan zal de ambitieroos worden toegepast.

Bij de toepassing van zo’n Ambitieroos geldt:

 • Bouwplannen hoeven niet op alle thema’s maximaal te scoren.
 • Geen enkel thema mag ‘onvoldoende’ scoren (blauwe cirkel),
 • Hoe groter het web, des te beter het programma,
 • Een programma moet op minstens twee thema’s uitblinken.

Wat opvalt aan dit spinnenweb is dat er in het gemeentehuis geen interesse is om duurzaam te bouwen, veiligheid, stedelijke inpassing, cultuurhistorie en mobiliteit. Wel belangrijk zijn Programma en Stedelijke Uitstraling! Nou, dat was ons al opgevallen.

Ambitieroos gemeenteraad

Wat let ons om zo’n Ambitieroos toe te passen op de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van de politieke partijen die meedoen?

Alleen moeten we dan wel een paar ‘ambities’ verzinnen die wij als de stemmers van Eindhoven belangrijk vinden.

Het leuke is dat de gemeente geen schaalverdeling heeft toegepast en ook niet heeft beschreven wat je moet doen om een streepje verder te komen op de roos. Dan is het dus ook niet nodig dat wij dat doen. De Ambitieroos is dus een volledig subjectief stuk gereedschap waarbij je elk gewenst antwoord uit de roos kunt manipuleren.

Ambities van stemmers

Alle gekheid op een stokje, we zoeken dus een stuk of acht ‘ambities’ waarop we een politieke partij in de gemeenteraad willen beoordelen. We gaan bepalen wat de huidige gemeenteraad er in de huidige zittingsperiode (2018-2022) van gebakken heeft. Daarna gaan we meten wat de partijen van plan zijn volgens hun partijprogramma voor de volgende raadsperiode (2022-2026). Om die acht ambities te bepalen hebben we ook jouw hulp nodig om uit te vinden wat we belangrijk vinden. Als eerste poging hierbij mijn lijstje:

1. Empatische stad: Hoe willen we dat het gemeentehuis zich gedraagt naar de burgers.
Denk aan zorgen voor veiligheid, sociale dienstverlening, woningen voor sub-modale inkomens, cultuurvoorzieningen, sportvoorzieningen, misdaadbestrijding, transparantie van bestuur.

2. Gebouwde stad: hoe willen we dat de stad er uit gaat zien en hoe zorgen we ervoor dat iedereen fatsoenlijk kan wonen.

Bouwen van voldoende woningen van het soort waar nu te kort aan is. Zitten eindhovenaren te wachten op een huurhuis van 26 m2 of is dat echt te klein? Wat is dan een redelijke ondergrens? Hoeveel van elk type woning moet er gebouwd zijn in 2026 en wat wordt er opgestart voor de periode daarna?

3. Leefbare stad: hoe houden we de binnenstad geschikt om in te wonen, werken winkelen en recreëren.

Wat moet er gebeuren om de binnenstad van Eindhoven leefbaar te maken. Hoe hoog willen we het hebben? Wat moet er op straatniveau in gebouwen gebeuren? Kortom, hoe blij worden we van de uitvoering van alle plannen. Wat doen we de komende 10 jaar om de bouwput die de huidige bestuur heeft veroorzaakt leefbaar te houden, voor de bewoners en voor de bezoekers.

4. Verkeer en vervoer stad: hoe zorgen we voor een goede verkeer infrastructuur voor bewoners, bezoekers, werkers en passanten.

Hoe ziet het lokale en interlokale openbaar vervoer er over 4 jaar uit? Wat doen we met wandelaars, fietsers, automobilisten, treinreizigers, vliegreizigers? Wat doen we met doorgaand verkeer, treinen, vliegtuigen, HOV, trams, bussen. Hoe reizen binnenstadbewoners, bezoekers, werkers van buiten de gemeente. Hoe gaan we om met gevaarlijke stoffen op straat en op de rails, wat doen we aan doorstroming van doorgaand verkeer. Hoe zorgen we voor een tevreden Fietsburgemeester.

5. Klimaatbestendige stad: wat draagt Eindhoven bij aan het beperken van de wijzigingen in het klimaat.

Welke initiatieven neemt de gemeente EIndhoven om de opwarming van de aarde zo klein mogelijk te maken. Hoe zorgt Eindhoven ervoor dat zijn inwoners zo weinig mogelijk last hebben van verslechtering van het klimaat. Welke bijdrage wordt van burgers verwacht, en welke van het lokale bedrijfsleven. Dit is een langetermijnprobleem, ‘dus’ kun je er niet mee scoren. Maar wordt wel een drama als we niets doen.

6. ?

7. ?

8. ?

.

Wat zijn jouw ambities die je aan de gemeenteraad wilt opdragen? Post die in de reakties, zodat we dit proces zo transparant mogelijk kunnen uitvoeren. Dit is een serieuze vraag die een serieus antwoord nodig heeft. Anders wordt het GIGO (= Garbage In – Garbage Out)

4 reacties

 • Rien Valk

  Hoe zorgen we er voor dat de mening van de Eindhovenaren beter meegenomen wordt in de voorbereiding en uitvoering van nieuwe gemeentelijke plannen.

  Hoe zorgen we voor een doorlopende dialoog? Een keer in de vier jaren stemmen is onvoldoende.

  Wat doen de Eindhovense politieke partijen zelf om buiten hun eigen kring informatie en wensen op te halen, of blijft het navelstaren?

  Organiseer periodiek bijeenkomsten met de Eindhovense digipanel deelnemers (aanmeldingen staan nog steeds open) om hun ideeën, en mening in dialoog te delen over vragen en plannen die bij de gemeente leven. Neem die ideeën serieus en gebruik ze tijdens de voortgang.

  Last but not least.
  Hoe zorgen we ervoor dat de voedselbanken niet langer nodig zijn en we de brainport welvaart beter verdelen waarbij de uitbreiding van de Brainport triple helix (de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen) met een vertegenwoordiging van de inwoners een prima begin zou zijn.
  Of blijft voor u, over u, zonder u?

 • Nanna

  Wat mij betreft zouden twee ambities het belangrijkste zijn:
  1 Voldoende woningen realiseren voor betaalbare (huur)prijzen;
  2 Streven naar maximale duurzaamheid.

 • Fietsburgemeester

  Een uitbreiding en verbetering van het fietspadennetwerk. Met de opkomst van de e-Bike en de verschillende snelheden op het fietspad, moet je opnieuw kijken of er genoeg ruimte is voor de fietser. Knelpunten herinrichten vanuit een pro-actieve verkeersveiligheids benadering. Daarnaast moeten ‘grijze wegen’ gedefinieerd worden qua vorm en functie, zodat er oftewel een 30km/h inrichting komt of een 50 km/h weg is met vrijliggend fietspad. Naast een goede mogelijkheid om je fiets te stallen zijn dit de twee voorwaarden voor meer fietsplezier en fietsgeluk in Eindhoven !

 • Bob

  Wat mij betreft mag er ook in worden meegenomen:
  – Hoe gaat de toekomstige coalitiepartij ervoor zorgen dat de kinderen van stad ook in hun stad kunnen blijven wonen?
  – In welke mate onderkent de partij het versterkende effect van immigratie op de druk op de Eindhovense woningmarkt?
  – Hoe wordt de groeiende individuele huur-mobiiteit (fietsen/scootertjes/stepjes) meegenomen in de zienswijze op openbaar vervoer voor overige Eindhovenaren?
  – Wanneer is het prijskaartje aan topsport en/of topsportevenementen te hoog? Tot waar blijft de gemeente grootschalig meebetalen? Is er überhaupt sprake van een grens?

  En zo is er wat mij betreft nog wel een aantal zaken op te sommen waarover partijen zich zouden mogen uitspreken. Misschien dat de hoogbouwagenda dit jaar ook een alineaatje verdient. Dat ontbrak in alle partijprogramma’s terwijl er nauwelijks een dossier is geweest dat belangrijker bleek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *