Ander Alert: volksgezondheid Wal en Stadhuisplein

Nadat ik eerder vandaag al mijn verwondering beschreef over stopgezette sloopactiviteiten die nog niet hadden mogen beginnen, ben ik er nu achter dat het een zaak van leven en dood is. Aan de achterzijde van de gebouwen op de Wal en het Stadhuisplein moest zeer dringend ingegrepen worden. De Provincie heeft zelfs op 15 september jl. een ontheffing verleend aan een bouwonderneming om, ondanks de aanwezigheid van huismussen en vleermuizen aan de gang te gaan. Die kregen namelijk eerst vervangende woonruimte. Die aanvraag bleek al op 18 december 2019 te zijn ingediend.

Gezondheidsrisico’s
De echte noodzaak zit ‘m dan ook niet in de beestenboel, hoewel e.e.a. voor 1 november geklaard moet zijn want dan is het vanwege de risico’s voor de kleine draculaatjes uit met de pret. Nee, het zijn de verschrikkelijke volksgezondheidsrisico’s naast economische overwegingen en andere zwaarwegende zaken zo valt te lezen in tekst van dezelfde ontheffing:

Motivatie
Hatseflats, mij zul je bij de Wal, noch in de buurt van het Stadhuisplein niet meer zien. Of wacht, misschien toch even kijken naar de motivatie:

Vonderweg maar dan erger
Dat verbaast u waarschijnlijk net zo min als mij, immers het Eindhovens Dagblad, Studio040 en In de Buurt, alledrie berichtten de afgelopen maanden regelmatig over de aanhoudende overlast achter de Wal en het Stadhuisplein. Vergeleken met deze haard van ziektekiemen, krakersvertier en hoekpoepers is het karkas aan de Vonderweg natuurlijk kinderspel. Maar er blijkt meer te spelen:

Afgehamerd
Het bestemmingsplan is dus al afgehamerd begrijp ik nu. Of liever, lees ik tussen de regels door. De supervisor en de gemeente weten gelukkig wat ze doen.

Volslagen logisch: we kijken liever vooruit. Laten we vooral vergeten dat er enige waarde wordt toegekend aan de panden in kwestie en de kraag die al decennia het Stadhuisplein omlijnt. Waarom zou je ook, het lijkt me niet meer dan logisch dat je alles omver kunt duwen omdat je een plan hebt dat duurzamer en ambitieuzer is. (Dat ene woord laat ik weg aangezien dat, om maar met een oud-PvdA wethouder woningzaken/stadsvernieuwing te spreken, ‘gelul’ is. Was het dat? Nope, de grondslag voor de ontheffing krijgt nog een heel klein beetje meer gewicht:

Kogel door de kerk
De kogel is al door de kerk en zwaait spreekwoordelijk al door de muren terwijl er formeel, bij mijn weten, geen besluit is. Als ik dat fout heb, hoor ik het graag. Ik blijf er in ieder geval bij uit de buurt. Is het niet omwille van de ongure spookfiguren waar geen medium over schrijft, dan is het wel vanwege het Stadhuis waar de democratische ziel aan lijkt te zijn onttrokken.

Zelf lezen?
Wie de ontheffing zelf wil lezen kan op de volgende link klikken waardoor direct een download op gang komt. Graag uw commentaar.

Beschikking gedeputeerde staten van Noord-Brabant

Naschrift:
Trefpunt Groen Eindhoven wist niks van nieuwe woonruimte voor mussen en vleermuizen. Dat is niet helemaal vreemd omdat de twee ‘oudgedienden’ plaats maakten voor twee nieuwe medewerkers. Maar ik herinner me de Dynamo Metalfestdiscussie nog. Bij het ijssportcentrum mag het eigenlijk niet meer vanwege al het gevleugelte (en misschien ook wel terecht).

Een reactie

 • Rien Valk

  Bob,
  Bedankt voor jouw alerte berichtgeving.
  Hieronder nog een kleine aanvulling qua argumenten uit de vergunning:

  Het kabinet heeft in mei 2018 afspraken gemaakt met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties om jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen te bouwen. Dat aantal werd in 2018 met 66.000 nieuwe huizen benaderd, maar in 2019 lukt dat niet en ook in 2020 wordt dat aantal niet gehaald. Ook in Eindhoven blijft de bouwproductie achter. Er is een dringende behoefte aan nieuwe woningen, maar er worden vooralsnog te weinig huizen opgeleverd. De grote vraag aan woningen maakt het noodzakelijk om een hogere bewoningsdichtheid in de stad te realiseren. Onderhavig plan ‘CityWall’voorziet in de realisatie van 330 woningen, waaronder een deel goed betaalbare woningen.

  Zijn deze 330 (deels zeer dure) woningen nu het excuus om het stadhuis plein zonder verder overleg te verminken?
  Waarom wordt er zo weinig navraag gedaan en rekening gehouden met de wensen en ideeën van ons Eindhovenaren?
  Laten we in hemelsnaam op een fatsoenlijke manier met elkaar overleggen – bestuur en inwoners – zonder allerlei zaken achter de houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *