Brainport Eindhoven 600 gezinnen afhankelijk van voedselbank

Je kunt er op verschillende manieren tegenaan kijken: `- Goed dat er een voedselbank is! – of – Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we er in Brainport Eindhoven niet in slagen deze armoe te voorkomen?!`. Ik kies voor het laatste. Uiteindelijk houdt niemand graag zijn hand op of loopt met zijn armoe te koop.

Zeshonderd gezinnen en dan hebben we het nog niet over die ruim 14.000 gezinnen in Eindhoven die in 2017 rond de armoede grens zaten, maar ( net ) niet voor de voedselbank in aanmerking kwamen of zich er voor schaamden!

Makkelijk?
Zo’n voedsel pakket even meepakken?  Ik denk het niet! Zie hieronder de voorwaarden en hoe je je hele hebben en houwen bloot moet leggen voordat je in aanmerking komt!

In aanmerking komen
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. We noemen dit ‘leefgeld’. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer dit leefgeld per huishouden minder is dan de volgende bedragen:

1 persoons huishouden:   230 euro
2 persoons huishouden:   325 euro
3 persoons huishouden:   420 euro
4 persoons huishouden:   515 euro
  enz. (95 euro extra per pers./kind)

De precieze berekening vindt plaats aan de hand van het een aanmeldingsformulier

Bij je aanmelding wordt gecontroleerd of je aan de leefgeld-norm voldoet. Je wordt geacht documenten te overleggen waaruit je inkomsten en je vaste lasten blijken.
Het gaat om:
– inkomensverklaring (loon of uitkering)
– kosten energie en water, huur en huurtoeslag, zorgtoeslag
– kinderbijslag, voorlopige teruggave (kindgebonden budget enz.) van de belasting
– reiskosten woon-werk, reiskosten schoolgaande kinderen
– eventuele schulden
Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) dien je eveneens inzage te gegeven in deze gegevens.

Hoe berekent je het ‘leefgeld’ ?
Het loon (AOW, WAO, WW, etc) moet verminderd worden met alle vaste lasten: huur, gas/water/licht, zorg- en andere verzekeringen, aantoonbare schulden (alleen die bij schuldsanering bekend zijn).
Huurtoeslag, teruggave belastingen, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kostgeld kinderen moet er worden bijgeteld. Kinderbijslag en vakantiegeld worden niet meegerekend. Ondersteuning bij het berekenen kun je vinden op het aanmeldingsformulier wat je kunt downloadenbij: www.voedselbankeindhoven.nl/sites/default/files/20190101_aanvraagformulier_bijlage2.xls
Hoeveel mensen die de voedselbank eigenlijk nodig hebben weten wat .xls is? Zouden ze ook een computer hebben waar het betreffende programma opstaat?

De noodzaak tot het product van de maand
De christelijke kerken en andere gezindten in Eindhoven vormen van oudsher een basis van charitas. Zij ondersteunen nu het verzoek van de voedselbank om mee te werken aan het ‘product van de maand’.
De voedselbank gaat hiertoe over omdat het aanbod van houdbare producten is afgenomen en er steeds meer sprake is van een “pretpakket” Dat wil zeggen relatief veel “pretvoedsel”. Op zich is dat natuurlijk niet erg want ook in arme gezinnen willen ze best graag chips, koekjes en energiedrankjes hebben, maar basisvoedsel als rijst, pasta, broodbeleg, koffie, thee en zuivelproducten wil de voedselbank toch graag kunnen verdelen.

In samenwerking met de kerken is nu het product van de maand bedacht waarbij extra gevraagd wordt om dat product te doneren. Hieronder de lijst voor dit jaar.

   2020
JANUARIFEBRUARIMAART
 pasta, rijstsoepgroenten in blik
   
 APRIL MEI JUNI
  lang houdbare melk  bakboter, smeerboter en oliebroodbeleg, leverpastei, zuivelspread, jam
   
JULIAUGUSTUSSEPTEMBER
pastasauslimonadesiroopkoffie, thee
   
OKTOBERNOVEMBERDECEMBER
bakmeelontbijtgranensmeerboter

Voor de voedselbank is het dan belangrijk dat er niet een “ratjetoe” aan producten wordt ingezameld, voor de verdeling over de pakketten is dat heel erg lastig. Ze hebben tenminste 500 eenheden (in de pakketten voor grotere gezinnen doen ze het liefst 2 eenheden) van één product nodig om al hun klanten ervan te kunnen voorzien.

Bijdragen aan het product van de maand zijn zeer welkom en kan afgeven worden, bij voorkeur op woensdag of donderdag. Het adres is: Kanaaldijk-Noord 15-d 5613 DH Eindhoven
Stelt u zich s.v.p. vooraf in verbinding met: Maria Smolders, tel. 06-17443182, email vb-maria@live.nl

Wie kan na het lezen van het voorgaande nog volhouden dat het maar goed is dat er voedselbanken zijn? Laten we met zijn allen bedenken hoe we die voedselbanken de wereld uit kunnen helpen om te beginnen uit ons eigen Eindhoven. In de tussentijd blijft de inzameling jammer genoeg nog hard nodig!

Lees ook:
dse.nl/eindhoven-een-inclusieve-stad-met-armoede/
dse.nl/armoede-in-eindhoven-hoe-lossen-we-dat-op/
dse.nl/quiet-van-armoede-verzachten-naar-armoede-oplossen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *