De plank gemist, rectificatie

In het artikel ‘W’anquête‘ van 8 maart jl. is, voor zover ik heb kunnen nagaan, een foute aanname opgenomen. Ik was er al eerder op gewezen door Rutger Rauws van EHVXL en naar inmiddels is gebleken, had hij gelijk.

Eigen link EHVXL
De fout in mijn tekst staat in deze zin:

Het linkje van de gemeente werd door de mensen van EHVXL aangepast met de goede bedoelingen om inzicht te krijgen in wat ‘de eigen achterban van de verschillende thema’s vond’”.

Twee zaken zijn incorrect: 1) vanwege privacywetgeving achtte ik het onmogelijk dat de door EHVXL gebruikte link van de lokale overheid afkomstig zou zijn en 2) de zin uit het bericht op Skyscraper waarin gewezen werd op het gebruik van de juiste link: “…dat is de persoonlijke link van EHVXL, die ook meet wat onze achterban vindt”.

Stof
Ik streef er in mijn teksten naar om zaken zorgvuldig aan de kaak te stellen en betreur de fout die hier ontstond. Met liefde en plezier ga ik door het stof.

++++

Als kleine compensatie wil ik u, geachte lezer, graag wijzen op een boeiende podcast (zo’n 55 minuten) waarin een vermakelijk interview te beluisteren is met Eugène Franken. Voordat u denkt dat het een ongekend vileine streek is die ik nu flik; graag even wachten met oordelen.

Jaren geleden was Jan Peter Balkenende premier van Nederland. In die tijd werd hij op allerlei manieren aangepakt en voor de gek gehouden. Toen ik destijds op een zomerdag in mijn Citroën ZX naar de Zeeuwse kust onderweg was had ik Omroep Zeeland op staan en daar had men Jee Pee bereid gevonden om tussen de drukke Haagse bedrijven door een interviewtje te doen. Balkenende komt oorspronkelijk uit Biezelinge, Zuid-Beveland, kortom: Zeeland. De voertaal werd dan ook Zeeuws en van al mijn bedenkingen omtrent de stugge, stuurse, staccato formulerende minister-president bleef niets over. De leukste 10 minuten radio van die zomer kreeg ik op dat moment cadeau, gewoon omdat hij over dingen sprak die hij zelf belangrijk vond en die vooral te maken hadden met zijn Zeeuwse klei.

Het maakte dat ik me realiseerde dat het iemands ideeën zijn waarover je kan struikelen, niet over de persoon. In dat kader wens ik u onbevangen plezier toe met de opkrikker van de Catharinakerk, de vice-voorzitter van EHVXL maar in dit interview bovenal een goeie Kasteel Geldrop-ambassadeur: Nadenkstof: Joost Heessels in gesprek met Eugène Franken

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *