W’anquête

Ten geleide: deze tekst bevat een fout aangaande een internet link die aangepast zou zijn door EHVXL. Dit bleek niet het geval. Graag verwijs ik naar de De plank gemist, rectificatie.

+++

Heb jij ‘m al ingevuld, de enquête waarmee onze woonwethouder Yassin Torunoglu helderheid zegt te willen krijgen over hoe het verder moet met het Stadhuisplein? Nee? Jammer, je bent te laat. En je had nog wel een hele week de tijd gehad! Het maakte niet uit waar je vandaan kwam, waar je woonde of hoe vaak je ‘m invulde. Of je nou een Eindhovenaar bent of niet, gewoon lekker klikken… Had je de vragenlijst al drie keer ingevuld vanaf verschillende apparaten? Geen probleem, cookies wissen én weer door. Volledig geautomatiseerd vullen kon ook, zo vernam ik van een student bij Fontys ICT maar die was nog niet zo vergevorderd dat hij me daarvan kon overtuigen.

Link
Had je de link van de gemeente nog niet gevonden of had je de verwijzing op het web niet verwacht? In de eerste week van maart was de questionnaire online te vinden.

Extra Large
Persoonlijk ben ik wel zo vrij geweest de enquête in te vullen en ik vroeg me gaandeweg af of de omwonenden van het Stadhuisplein ook iets te zeggen hadden en zo ja, op welke wijze. Ik vermoed namelijk dat binnenkort wethouder Torunoglu trots laat zien dat de overgrote meerderheid van de Eindhovenaren het liefst hoogbouw van 160 meter ziet ontstaan. Geen vreemde uitkomst aangezien de enquête onder andere op het (inter)nationale hoogbouwforum Skyscrapercity is gedeeld.

Spontaan dacht ik aan de bewering van mijn ICT-studerende overbuurjongen. Het linkje van de gemeente werd door de mensen van EHVXL aangepast met de goede bedoelingen om inzicht te krijgen in wat ‘de eigen achterban van de verschillende thema’s vond’. Prima plan natuurlijk. Grappig was dat het vissen naar data wel gemeld werd op het internationale hoogbouwforum maar op de keurige eigen EHVXL-website was die privacywaarschuwing weggevallen.

Maar ach, zolang de stelling is dat iedereen een Eindhovenaar is of dat zou moeten willen zijn, waarom dan ook niet gewoon de reacties vanuit alle hoeken van het Nederlandstalig internet meenemen in de resultaten? Bovendien is bij eerdere fysieke hoogbouw-inspraaksessies ook niet zo nauw gekeken naar de aard van de bezoekers. Zo waren vertegenwoordigers van belanghebbende ontwikkelaars massaal aanwezig en al ras werd ‘hoger, hoger, hoger’ het nieuwe ‘Eindhovense’ levenslied. Zonder zachte gee en met een gooise errr, maar dat maakt niks uit voor de meting van de sfeer. Een sfeer die anderhalve maand later wordt gedefinieerd als stemming met een duidelijk positieve stemverhouding ten faveure van de plannen van de gemeente. Onherkenbaar voor veel Eindhovense aanwezigen, maar ach: “What the fundering? Zolang de ongebreidelde (hoog)bouw maar voortkan”.

Elastistiek
Dat de recente enquête de realiteit bij lange na niet benadert was al duidelijk voor de eerste respondent begon met het invullen ervan. Ik ben niet de enige die zich verbaasde, ook op het eerder genoemde Skyscrapercityforum waren de kritieken niet van de lucht. Eén van de auteurs op het forum verzuchtte dan ook dat deze enquête niet representatief is, maar maakt daarnaast ook duidelijk waarom er toch voor lijkt te zijn gekozen:

Maar : het levert een staafgrafiek op. En staafgrafieken suggereren objectiviteit en precisie, en zijn dus een middel om discussies te slechten – om een consensus te smeden. En dat is het enige nut van dit soort middelen.”

Elastische statistiek noem ik dat. Het kan altijd van pas komen en doet dat zeker in de politiek omdat het de realiteit kneedt in de gewenste vorm. En de wanquête van wethouder Torunoglu voegt er in deze opzet om mooi voorbeeld aan toe.

Gedegen onderzoek
Dat het ook anders kan bewezen initiatieven als de gegevensverwerking van de Stasdsluchtsnuffelaars van Aireas, waardoor wethouder Schreurs heul efkes wankelde. Heel eventjes maar hoor, want toen De Vestdijk niet de meest vervuilde lucht bleek te herbergen greep zij naar verwachtingen in plaats van metingen. Opgelost!

Een paar jaar later werd een vergelijkbaar kunstje getoond: de data van een woningbehoefteonderzoek van Bureau Companen, in opdracht van de gemeente, pasten niet in het plaatje. Voor een nieuwe realiteit werd de ziener Winy Maas verantwoordelijk wiens kantoor ook betrokken is bij de ontwikkeling van een Eindhovens pandje links en rechts. En vertrokken zijn we opnieuw.

Smart
Eindhovense colleges zijn nu eenmaal smarter dan de rest. Dat tonen ze graag aan met hun eigen gedegen onderzoeken. Zwijg zacht, beste raad.

 

+++++

Afbeelding van de pagina van de citizen data collectors (het embleempje heb ik iets moeten opschuiven, maar daar houdt de manipulatie op):

 

 

31 reacties

 • Eindhovenaar

  Eens dat de enquête niet functioneel is en de realiteit niet benaderd.. daar zullen zowel voor als tegenstanders het over eens zijn.

  Maar wie garandeert ons dat Bob niet heeft gedaan waar hij andere van beschuldigd? Zijn familie, vrienden, buren, schoonfamilie een linkje heeft gestuurd met de instructies om even het <160m vakje aan te klikken.. uit je artikel blijkt dat je er iig goed over na hebt gedacht!

 • Peter

  Wederom een dubieus bericht van Bob op deze website. De onwaarheden en aantijgingen in zijn verhalen wekken een sfeer op van wantrouwen dat eerder past in de categorie ‘complot denken’ dan ‘gezond scepsis’. Iedereen heeft recent op het journaal kunnen zien waar dit toe kan leiden. Kritiek is goed, maar vertel dan wel het hele en échte verhaal.

  • bleenhouwers

   Hallo Peter,

   In feite is de oproep die jij doet (schrijf het hele en échte verhaal) precies waar ik toe tracht bij te dragen. Dat verhaal ontstaat juist door de de realiteit van de Eindhovense stadsontwikkeling vanuit meerdere standpunten te bezien, te beschrijven en te bediscussiëren. Datacollectie vind ik een lastig fenomeen, er niet duidelijk over communiceren is een fout die ik niet heb gemaakt en waar ik niks over mag schrijven blijkbaar. De kern van mijn betoog is dat de enquête van de wethouder rammelt en de resultaten als pur en kit zullen worden gebruikt om beleidskeuzes af te dichten voor Jan Publiek. Daar zou ik tegen ageren als met dezelfde truc een hoog gebouw juist zou worden tegengewerkt (en ik hou niet van te hoge gebouwen). Ik geloof dat houtjes-touwtjes / hap-snap besluitvorming niet leidt tot een goed Eindje* (* heb ik van Rutger geleerd).

   Groeten,

   Bob

   • Peter

    Ik begrijp je motivatie om te schrijven, maar ik betwijfel of je beseft wat de toon is van je verhaal. Ik hou van objectieve verslaglegging. Uw berichten zijn populistisch en onthuld in een mis van wantrouwen, veelal gebaseerd op onjuiste aannames (die je blijkbaar niet checkt). Politici worden weggezet als karikaturen en de geloofwaardigheid van organisaties worden in twijfel getrokken. Het creëren van wantrouwen jegens de overheid is gevaarlijk, omdat veel mensen daar gevoelig voor zijn. Bovendien draagt dit niet bij aan een digitale democratie, wat deze website nastreeft. Kritiek mag, maar ophitsing is ongepast.

 • Michel

  Bob, je zou toch juist blij moeten zijn dat de leden van Skyscrapercity een ‘eigen link’ hadden. Dan kunnen deze resultaten straks mooi in perspectief geplaatst worden. Ik snap het probleem niet zo. Dat het niet echt een toponderzoek betwist ik zeker niet. Maar de wijze waarop je er nu over schrijft is tendentieus en een beetje Calimero.

 • Zeg Bob, als je vragen hebt over onze enquête dan kan je ze ook gewoon aan ons richten in plaats van ze het internet op te slingeren. Je kan ons bereiken via e-mail, social media, of zelfs met een brief. Je slingert nu allemaal onwaarheden, verdraaide feiten, of suggestieve vragen de wereld in. Vervolgens moeten wij dit gaan ontkrachten. We zouden het op prijs stellen als je hiermee ophoudt.

  Allereerst, het door ons verspreidde linkje is door de gemeente aan ons verstrekt. We hebben het linkje dus niet zelf aangepast. Van de gemeente ontvangen wij enkel geanonimiseerde data en dat kan ons meer inzicht geven over hoe onze achterban over bepaalde thema’s denkt. Een deel van onze achterban bevindt zich ook op het SkyscraperCity forum, dus het is niet gek dat we dat daar gedeeld hebben. Dat Eindhoven op een internationaal forum een plekje heeft, betekent overigens niet dat er allerlei internationale mensen de berichtjes over Eindhoven volgen.

  Verder is het prima mogelijk dat de gemeente, of het platform Survalyzer, kan detecteren wanneer er geautomatiseerd is ingevuld. Je zou met behulp van IP tracking vrij snel abnormaal gedrag kunnen detecteren en kunnen uitsluiten van je resultaten. Als er een gigantische discrepantie tussen de resultaten opgehaald op straat en de online enquête te vinden is, dan is dat ook een goede alarmbel.

  Over de kwaliteit van de enquête had EHVXL ook het een en ander op te merken toen deze besproken werd met de gemeente voorafgaand aan de publicatie. Andere betrokken belangengroepen leken zich minder te storen aan de kwaliteit.

  Het laatste punt waar ik nog op wil ingaan is je vraag of omwonenden ook iets te zeggen hebben over het Stadhuisplein. Dat hebben ze zeker. Ze zitten in een aparte klankbordgroep, afzonderlijk van de belangengroepen zoals de Henri van Abbe-stichting en EHVXL. Ze zijn dus al een lange tijd voordat jij deze enquête voor je neus kreeg betrokken, en blijven nog steeds betrokken.

  • Rutger,

   Welke zorg van Bob heb je nu opgelost? Volgens mij geen enkele !
   Je schrijft: ‘Het is mogelijk dat de gemeente kan detecteren ….’ geeft nog niet aan dat ook gebeurt.

   Dus de conclusies uit de enquete blijven op zijn minst verdacht.

   Ik zou de Eindhovense gemeenteraadsleden dan ook aanraden de conclusies uit deze enquete met een grote korrel zout te behandelen, totdat een onafhankelijk onderzoek van echte IT’ers heeft aangetoond dat er geen rare dingen zijn gebeurt.

   • Het is niet mijn doel om zorgen bij Bob weg te nemen, alleen om misstanden in zijn stukken aan te kaarten en onjuiste aantijgingen tegen te spreken. Ik weet vrij zeker dat ik bij de grote groep DSE’ers niet het wantrouwen richting de overheid ga kunnen wegnemen met een enkele reactie.

    Het gebruikelijk dat onderzoekers de data analyseren en kijken of er geen rare uitschieters in de data voorkomen. Daar hoeven niet meteen IT’ers aan te pas te komen. Dat zeg ik als een “echte IT’er”. Dat zeg ik ook omdat deze enquête geen bindend instrument is, en puur dient ter raadgeving over hoe het plein ingevuld zou kunnen worden.

    Als je een “veiliger” systeem bouwt waarbij herhaaldelijk geautomatiseerd invullen bemoeilijkt, dan vindt een slimmere IT’er wel een andere manier om alsnog de uitslag te manipuleren. Zelfs als je het als een grootschalig referendum opzet waarbij je (bij wijze van spreken) gebruik moet maken van je DigiD om je identiteit te bewijzen dan zullen er altijd risico’s blijven van manipulatie. Dit is de voornaamste reden waarom we nog steeds niet digitaal kunnen stemmen bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer verkiezingen. Uiteindelijk blijft het een afweging: hoeveel moeite moet je in de ‘beveiliging’ stoppen voor een bepaalde kwestie?

    Het lijkt me goed dat de gemeente kritisch de data analyseert en kijkt of er excessen zichtbaar zijn. Ik heb daar vertrouwen in. Als jij het niet vertrouwt dan kan je best t.z.t. wanneer de resultaten je niet aanstaan een WOB-verzoek indienen en de volledige dataset zelf onder de loep nemen. Maar dan nog: die online enquête is één instrument in een reeks van instrumentaria om de mening van Eindhovenaren op te halen.

    • Rutger,
     Dus je geeft gewoon toe dat een enquete op internet veel mogelijkheden geeft om de resultaten te beinvloeden.
     Dan achteraf outliers proberen te detecteren is dweilen met de kraan open: als de voorkant lek is dan kun je heel moeilijk aan de achterkant aantonen dat niemand daar gebruik van gemaakt heeft.

     Mijn conclusie blijft dus staan: bij de enquete zijn zoveel fouten gemaakt dat de resultaten verdacht zijn.

     • Dat is prima aan te tonen. Leg de resultaten van de opgehaalde antwoorden op straat maar naast de opgehaalde antwoorden op internet. Je mag verwachten dat dat enigszins op elkaar aansluit. Verder gaf ik al aan dat er genoeg methodes zijn om eventuele fraude op te sporen wanneer inderdaad een groot verschil bestaat tussen de verschillende gebruikte instrumentaria.

      Leuk dat je je conclusie trekt, maar eigenlijk vertrouw je de wetenschap dus niet. Door op voorhand de resultaten al in twijfel te trekken kan je straks de conclusie van het onderzoek makkelijk in de prullenbak gooien. Hiermee ga je op een Trumpse manier te werk (ja ik maak de vergelijking gewoon).

    • Even fantaseren:
     Er is een enquete over hoogbouw in Eindhoven.
     Dat is niet ruim gecommuniceerd dus maar een paar Eindhovenaren die het weten EN hun mening willen laten horen vullen het ding in. Gok: 100 inzendingen.
     Maar een internationale club vriendjes weet het wel en zorgt ervoor dat er nog 10.000 enquetes worden ingevuld.

     Achteraf gaan we kritisch naar de data kijken om te kijken of er bijzonderheden te constateren zijn. En ja hoor: de 100 Eindhovenaren vallen door de mand want die hebben duidelijk andere dingen ingevuld dan de 10.000 vriendjes. Dus die gooien we maar weg.

     Zo, nu hebben we de data opgeschoond en kunnen we ‘wetenschappelijk verantwoorde’ conclusies trekken.
     😉

  • Rien Valk

   knip
   Zeg Bob, als je vragen hebt over onze enquête
   knip
   De gemeentelijke of onze enquête Rutger? Wat is jullie bijdrage aan die enquête dan geweest? Misschien niet teveel aandacht op de hoogte zoals dat tijdens jullie oprichting aan de orden kwam? zie ook: https://www.dse.nl/ehvxl-has-a-lift-off/

   • Dit is letterlijk je enige reactie op mijn verhaal? Je weet dondersgoed als medeoprichter van belangengroep Stichting Beter Eindhoven wat onze bijdrage is geweest bij het opstellen van de enquête. Het is de *enquête van de gemeente*, gedeeld via *onze link*. Dit was geen Freudiaanse verspreking.

    • Marietje

     Nou, nou, Rutger, je reageert alsof je erg lange tenen hebt. Als er íets opviel aan je reactie dan was het wel dat je begint over ‘onze enquête’. En vervolgens vraag je ook nog om vragen over de betreffende enquête aan jullie te richten. Hoezo aan jullie? Het is toch de enquête van de gemeente?

     Het lijkt erop dat je je aangevallen voelt, omdat je het hebt over ‘onwaarheden’, ‘verdraaide feiten’ en ‘onjuiste aantijgingen’ waarvan je vindt dat je die moet gaan ontkrachten. Maar ik kom als lezer niet verder dan dat dat slaat op een linkje.

     Blijkbaar voel je je zelfs verantwoordelijk om het ‘wantrouwen tegen de overheid’ bij de grote groep DSE’ers weg te nemen. Dat is nogal een aanname én een grote last op je schouders.

     Gelukkig zijn we het er over eens dat de enquête (van de gemeente) niet de schoonheidsprijs verdient.

     • Hoi Marietje,

      Snap je het oprecht niet? De vereniging waar ik onderdeel van uitmaak wordt op DSE systematisch zwart gemaakt. In dit artikel worden er dingen gezegd die onjuist zijn die ik weerleg. Het is niet zo gek dat ik me dan nu weer aangevallen voel.

      Ik geef inderdaad aan dat als er vragen zijn over ons linkje dat die aan EHVXL gericht kunnen worden, in plaats van maar wat te roepen op dit platform. Daarmee impliceer ik niet dat het onze enquête is. Volgens mij heb ik dat ook nog expliciet gezegd in mijn allereerste reactie, dus vanwaar opnieuw deze vraag?

      Als laatst, waardeer ik het niet dat je mijn zinnen nog verder verdraait dan dat je nu al doet. Ik heb juist nadrukkelijk gezegd dat ik NIET de zorgen van Bob kom wegnemen. Die last ga ik inderdaad niet dragen.

      • Marietje

       Beste Rutger,

       Je toon komt mij agressief, beschuldigend en neerbuigend over en dat is niet de manier waarop ik met iemand wil communiceren.
       Omdat ik voorzag dat dat zou kunnen gebeuren, besloot ik om niet met mijn eigen naam te reageren. Daar ben ik nu blij om.

       Vriendelijke groet,
       Marietje

       • Beste Marietje,
        Zo doet Rutger altijd als hij het niet meer kan winnen.

       • Beste anoniem,

        Iedereen die mij persoonlijk kent weet dat ik verre van agressief ben. Ik hoop dat je me op mijn woord kan geloven dat het niet zo bedoeld was, en dat deze indruk misschien gewekt is door de platte tekst op het web. Sorry daarvoor.

        Toch wil ik even benadrukken dat je de situatie aardig hebt verdraait. Je vindt mij nu beschuldigend, maar volgens mij begon dit platform met de (onjuiste) beschuldigingen. Niet zo gek dat ik jullie vervolgens beschuldig van onjuiste beschuldigingen. Al dan niet met veel passie, wat misschien wat intimiderend overgekomen is.

        Jammer dat je niet onder je eigen naam hebt durven reageren. Als je iemand anders bent dan Rien, Bob, of Wim, dan ga ik alsnog graag met je in gesprek. Dan wel liever d.m.v. (video)bellen zodat we deze platte tekst achter ons kunnen laten en met een prettige toon verder kunnen praten over de inhoud i.p.v. de manier van discussie voeren. Mocht je daar open voor staan, stuur me dan even een mailtje op r.rauws@ehvxl.nl

        Ik hoor graag van je.

        Vriendelijke groet,
        Rutger

        • Marietje

         Beste Rutger,

         Ik waardeer het zeer dat je het gesprek met me aan wilt gaan.

         Ik weet echter dat jij een achterban hebt en als ik je tweede alinea lees, voelt dat voor mij niet veilig. Ik ben geen ‘jullie’. Ook de opmerkingen die ik soms op skyscrapercity lees, vind ik een hoog bashing- en testosterongehalte hebben. Ik heb me in Eindhoven nog nooit onveilig gevoeld en dat wil ik graag zou houden, vandaar dat ik me niet bekend wil maken. Daar mag je wat van vinden.

         Vriendelijke groet,
         Marietje

         • Sebastiaan

          Beste Marietje,

          Erg overdreven, en nu probeert u wederom EHVXL te framen met de achterban opmerking. Verdiend geen schoonheidsprijs.

          Mvg Sebastiaan

          • Rien Valk

           Jammer Sebastiaan, dat je hier nu tussen gaat zitten en tevens de “jullie” vrees bevestigd. Weinig fijnzinnig om de gevoelens van iemand te ontkennen! Nogmaals jammer. Bovendien heeft Rutger volgens mij deze ondersteuning niet nodig.

          • Marietje

           Beste Sebastiaan,

           Jammer dat je, in tegenstelling tot Rutger, geen begrip kunt opbrengen voor mijn gevoel van onveiligheid. Helaas versterkt juist dat mijn gevoel.

           Naar mijn idee mag er best wel wat veranderen in de manier van het met elkaar omgaan op dit soort forums. Ik heb namelijk sterk de indruk dat het voornamelijk mannen zijn die reageren. En ik zie als vrouw voldoende redenen waarom vrouwen zo weinig deelnemen aan dit soort discussies. Het testosteron vliegt me om de oren en dat voelt verre van veilig. Ik vond het al heel wat dat ik (voor het eerst) hier eens een keer reageerde.
           Als jullie mannen (en hierbij richt ik me niet alleen tot jou, Sebastiaan) ook een inclusieve samenleving zouden willen nastreven en willen dat iedereen meedoet, dan mag je jezelf ook wel eens openstellen voor (veiligheids)gevoelens van een ander en die niet zomaar van tafel vegen met een term als ‘overdreven’.

           Graag nodig ik de eerste vrouw die dit leest uit om hierop te reageren 🙂

           Ondertussen probeer ik door te gaan met op mijn manier mijn steentje bij te dragen aan onze maatschappij. Of ik dat hier nog eens zal doen door mijn mening te geven, weet ik nog niet.

           Vriendelijke groet,
           Marietje

 • Wie is http://www.datacoll.nl ? (Zie rode cirkeltje in artikel)

  Die heeft niks met gemeente eindhoven te maken,
  Mijn browser klaagt dat het een misschien mijn data wil stelen.

 • Peter van Opbergen.

  Mooi Bob.
  De enquète heeft zoals elke enquète zijn nadelen, maar heeft hier elementaire beperkingen:
  • M.b.t. de bouwhoogte wordt alleen gevraagd naar ja of nee
  • Er is geen vraag over gewenste of maximaal acceptabele bouwhoogte
  • Niks over verkeer, autovrij of autoluw maken
  • De gemeente gebruikt zelf soms verwarrende definities van “binnenstad” en “centrum” (binnestad wordt meestal maar niet alleen gebruikt voor de oude binnenstad binnen de ring Dommel-Vestdijk-Piazza-Emmasingel-Keizrsgracht-Wal, centrum meest inclusief Emmasingelkwadrant, De Bergen, Satrum-Noord (rond de Starumsedijk en Hertogstraat), en het gebied rond Kanaalstraat, Dommelstraat/Tramstraat/ Raiffeisenstraat en Stationsplein).Uitleg of toelichting ontbreekt in de enquète. Toeval?
  • Het hele verhaal staat los van alle andere plannen in de binnenstad en het centrum. Salamitactiek. Qua ruimtelijke ordening, beleving, woon- en verblijfsgenot, groen en klimaat, voorzieningen en levendigheid en de inrichting van de hele publieke ruimte in het Centrum is dat op zijn zachts gezegd niet erg verstandig, of eigenlijk geheel fout. De benadering van deelgebieden en postzegelbestemmings- en/of gebiedsplannen door de gemeente is een al te opzichtige poging om het gebrek aan totaalvisie te verhullen en zoveel mogelijk per onderdeel de boel te regelen zoals de wethouder en projectontwikkelaars willen.
  Door de manier waarop de enquète is georganiseerd kan ieder hem tientallen malen invullen en een willekeurige leeftijd en een willekeurige woonsituatie opgeven. Ik weet inmiddels dat dit vele malen zo gedaan is. Manipulatie door sommige belangengroepen is zeer wel denkbaar
  Vanuit sociaal-wetenschappelijke optiek ontoelaatbaar en amateuristisch broddelwerk.Toeval ?

  Daarmee zijn de uitkomsten bij voorbaat van nul en generlei waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *