Eindhoven 2050 wordt een MOOIE stad, maar dan moet het wel anders

Bouwplannen van de Gemeente Eindhoven binnen de Ring
De Gemeente heeft aangegeven hoe ze wil dat het Fellenoord eruit gaat zien. Zie de Digital Twin. Ook hebben we een goed idee hoe het Stationsgebied en het Stadhuisgebied moet worden. En de rest van Eindhoven binnen de Ring. Het worden zo veel mogelijk zo hoog mogelijke gebouwen die allemaal verschillend zijn, maar wel allemaal van grijs beton en glas.

Maar het kan mooier en beter
Sinds kort weten we dat er een stroming is die mooie woningen in mooie wijken wil maken waar mensen gelukkig kunnen worden.

In een eerder verhaal hebben we deze foto’s tegen elkaar gezet. Bij welk beeld krijgt u een warm gevoel?

Impressie nieuwe Fellenoord

C Ruben Hanssen – alternatief ontwerp City Centurm Veldhoven

In onderstaande video is te zien hoe een Parijse verpauperde Banlieu is omgetoverd in een mooie stad. Is dat ook op Eindhoven toe te passen? We hebben wel alles platgegooid maar vrijwel alle bouwsels moeten nog starten omdat de gure economische wind ineens uit een andere hoek waait. Het kan nog best een jaar of vijf duren voordat de bouwvakkers de stad overnemen. Kunnen we daar gebruik van maken en het hele gebied binnen de Ring eens opnieuw bekijken en in de geest van die video opnieuw opzetten?

 

Paul Henkemans merkte terecht op dat je dan wel een beetje moet uitkijken welke architectuurstijlen goed passen in Brabant in het algemeen en Eindhoven in ‘t bijzonder. Denk aan Amsterdamse School, Nieuwe Haagse School, Jugendstil, Plaggenhutten of de Stijl. Maar daar heb ik geen verstand van. Misschien dat de van Abbe stichting en SBE hier een sturende rol kunnen innemen in plaats van de remmende rol. EHVXL kan dan gaan remmen als het al te truttig dreigt te worden.

We dagen uit: Burgerinitiatief!
Hebben we nog de wil en de tijd en de energie om het Centrum van Eindhoven zo te bouwen dat we er graag willen wonen en verblijven en zo een internationaal voorbeeld kunnen zijn van een Stad die Architectuur met Menselijke Maat heeft ingevoerd?

 

9 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *