Emmasingelkwadrant 2021 – bredere zienswijze – vervolg

In het Emmasingelkwadrant is er nu één postzegelstukje bekend gemaakt door de gemeente, de Victoriatoren. In dit kader heb ik een bredere zienswijze geschreven. Dit is het tweede deel op dse.nl, het eerste deel staat op https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze/

#3 Hoe dan wel qua maat

De bouwplannen op het Vogelzangterrein en v/d Ven-terrein zijn in het kader van de Eindhovense maat meer passend, deze bouwplannen zouden qua maatvoering zeker in het Emmasingelkwadrant passen. Van de hoogbouw van Philips Lighting (8 lagen) en het Regentenkwartier (8/9 lagen) via 5 lagen (zoals de Lodewijk) naar de laagbouw van het Philipsdorp (1 laag).

De Lodewijk
gebouw De Lodewijk – in aanbouw
verdwenen groen
verdwenen groen op Vogelzangterrein

Het blijft wel een punt dat de gemeente met deze plannen groene ruimte uit de binnenstad verwijderd en meer verstening toevoegt. De ruimte om het verdwenen groen in de binnenstad te compenseren is er vrijwel niet.

#4 Het groen in visies en de plannen

Tijdens ‘Emma praat’ was het hoopvolle beeld op de achtergrond te zien voor 2040. In detail ziet het Emmasingelkwadrant er zelfs groen uit, Met de huidige plannen blijft er echter alleen het rode driehoekje over. In een binnenstad die zucht onder de vervuiling van het verkeer, de bevolkingsdruk, en de hitte in de zomer, is meer groen nodig. De 40 voetbalvelden aan benodigd groen die tijdens ‘Emma talks’ werden genoemd zijn omgerekend 28,5 hectare. Het victoriapark is 1,1 hectare en daarmee blijft dus nog 27,4 hectare niet ingevuld.

Ontwikkelperspectief Centrum Eindhoven 2040
Centrum 2040
Ontwikkelperspectief Centrum Eindhoven 2040 - detail Emmasingelkwadrant
Detail centrum / Emmasingelkwadrant

De huidige plannen getuigen niet van visie. Het zou de gemeente sieren eens bij de buren in Tilburg te kijken waar in het Spoorpark maar liefst 10 hectare groen werd gerealiseerd in hun binnenstad.

#5 Alternatieven verkeerssituatie en groene ruimte

De vergroening van de Vestdijk is een goed begin van minder verkeer en meer groen in de stad. De knip die in de Vestdijk was gezet had echter een waterbedeffect, het verkeer op de Mauritsstraat/Vonderweg nam enorm toe, en daarmee de luchtvervuiling. Covid-19 heeft dit enige tijd verminderd, maar momenteel is het bijna net zo ernstig als voorheen.

De Vonderweg is historisch gezien een redelijk recente toevoeging aan het Eindhovense wegennet. De ongemakkelijk gekunstelde bocht tussen de Mauritsstraat is ook van recente datum.
Op de gemeentelijke plattegrond van 1972 is nog te zien dat de Mauritsstraat een reguliere woonstraat was die in het rijtje
H.Geest/Prins Hendrik/St.Cataharina/Oranje/Maurits/Nassaustraat past, in plaats van als deel van een rondweg om het centrum. Het verdwenen Bels lijntje is duidelijk zichtbaar hierop.

Eindhoven 1972
Gemeentelijke plattegrond 1972
Eindhoven 1984
Plattegrond 1984
schets knip Mauritsstraat
schets knip Mauritsstraat –
opheffen Vonderweg

Een mogelijk alternatief voor de verkeerssituatie en het vergroten van de groene ruimte in het Emmasingelkwadrant is door een rücksichtslose knip te maken in de Mauritsstraat en de Vonderweg op te heffen.
Het herstellen van het historische stratenpatroon van de Mauritsstraat, Nassaustraat en Julianastraat in de Bergen zorgt ervoor dat de meest vervuilde straat van de het centrum, en haar omgeving, weer lucht krijgen. De gekunstelde bocht van de Vonderweg kan als startpunt dienen om de Gender in een groene omgeving weer naar boven te halen, met een brug op de Willemstraat. Het is niet exact het historische tracé, maar komt wel dichtbij.

Met een knip in de Mauritsstraat vervalt de doorgaande route door de binnenstad, verminderd de vervuiling door verkeer dat enkel op doortocht is, maar vervalt ook een aanrijdroute voor brandweer en ambulance. In dit kader lijkt het me wezenlijk dat er op een doordachte manier gekeken wordt naar de meest ideale plek waar hulpdiensten zich moeten bevinden. Stel voor de brandweer wordt gekeken naar de data van alle uitrukken van de laatste 10 jaar, en op basis daarvan bekeken waar de beste plek zou zijn voor een kazerne. Gevoelsmatig vermoed ik dat dit niet op de Edenstraat is zoals nu, maar op de Boschdijk. Dezelfde exercitie kan voor de ambulance gedaan worden. Een mogelijkheid hiernaast is een slow-lane die in geval van nood door nooddiensten gebruikt kan worden ook al de oplossing zonder hulpdiensten op een idealere plek te situeren.

#6 Inclusieve stad

De stad is er voor ieder die er zijn plek vind, jong en oud, werkend en niet-werkend, eigenaar en huurders, bewoners en bezoekers, en niet te vergeten de mensen die niet in deze kaders passen.
De balans vinden om alle belangen een plaats te geven is een belangrijke taak waarbij ik van mening ben dat de gemeente hierin een sturende rol zou moeten nemen. Bestemmingsplannen die enkel vanuit commercieel belang opgesteld worden missen de elementen waar een gemeente wel oog voor zou moeten hebben.
In het geval van de victoriatoren wordt gesproken over commerciële plinten. Het TAC is nu de creatieve plint van het
Emmasingelkwadrant, moet dit nu vervallen om een strook nagel- en zonnestudio’s toe te voegen? In mijn ogen is dit een verschraling van de binnenstad. Hoeveel gouden fonteinen er ook in het park gezet worden, zonder de mensen die Eindhoven voor creatie zorgen gaat het gebied niet schitteren. Houd dus in de plint ook ruimte voor ateliers, en daarnaast ook voor medische voorzieningen en openbare functies als politiepost en buurtruimtes.
Aan de andere kant zijn er ook de mensen die afgelopen jaar ineens zichtbaar werden, omdat voor de rest iedereen die een dak had thuis zat. In geen enkel onderdeel is er nog aandeel voor de daklozen in de stad, en hun plek in het park. Denk bijvoorbeeld aan een short-stay stadcamping, waar je als dakloze je tentje mag opzetten voor een nacht.

Volgende keer: # Waar zit wel ruimte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *