Het Stadhuisplein: bij twijfel…

Langs verschillende kanalen is aan mensen gevraagd hoe of het verder moet met het Stadhuisplein. Aangezien ik ook privé om de oren geslagen wordt met het feit dat wethouder Torunoglu en feitelijk de hele gemeente roept dat ik ongelijk heb, probeer ik het nog simpeler uit te leggen.

‘Iedereen mag meedoen’ is geen correcte steekproef
Als je voor groep 8 van een basisschool wil vaststellen waar het schoolreisje naartoe zou moeten gaan, moet je het vragen aan de leerlingen van groep 8. Wanneer je toch besluit de leerlingen uit alle leerjaren te vragen waar groep 8 naartoe moet, dan bestaat de kans dat groep 8 in Dippie Doe belandt.

Digitaal is lekker snel en goedkoop
Als je in een zorginstelling voor ouderen wil weten of er vanavond vlees of vis of niks bij de spruitjes dient te worden geserveerd, is een vraag digitaal stellen onverstandig. Je krijgt waarschijnlijk geen respons… of een paar hele trage. De vraag is wat het voor je data betekent wanneer je in overwegend digitale vorm ‘iedereen’ vraagt ‘mee te denken’ over een Stadhuisplein. Ja, het is snel en goedkoop want je hoeft niemand een rondje langs de deuren te laten maken, maar wat zegt de uitkomst als je de identiteit van de digitale invuller niet weet?

“Denk jij mee over het Baekelandplein?”
Nu niet eerst gaan zoeken naar de kenmerken van het huidige Baekelandplein, maar eerst even op een papiertje de vijf steekwoorden opschrijven waarover je denkt dat het zal gaan. Zou jij de enquête invullen op basis van je eerste gedachten? Mensen die weten wat er op het plein te beleven valt zullen, zeker anoniem, met liefde en plezier massaal digitaal antwoorden. En volstrekt eerlijk zullen de ‘klikkers’, immers ook digitaal, zijn over woonplaats en leeftijd. Mocht je nog niet gezocht hebben op de naam van het plein: het is een heel klein beetje vergelijkbaar met de Amsterdamse Wallen.

We weten niet wie heeft meegedaan; toch representatief.
Dan maken we opnieuw een sprongetje naar de enquête die door de ambtenaren van de gemeente Eindhoven nog steeds als representatief wordt behandeld. Uit de bijlage van het samenvattend rapport:

SPSS
Dit is geen tikfout maar een afkorting voor ‘Statistical Package for the Social Sciences’, een IBM-programma waarmee je antwoorden statistisch kunt benaderen. Anders gezegd: conclusies verkrijgen uit antwoorden van enquêtes. De grap is dat je allerlei zaken kunt instellen, overigens ook gewoon met een klikje hier en vinkje daar. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk leeftijdsgroepen definiëren; gewoon een instelling. Daarmee verandert niet de leeftijd van de invuller, maar wel de leeftijdscategorie waar hij/zij in meetelt.

Eén ding kunnen SPSS en alternatieve programma’s niet: rekenen met gegevens die het niet krijgt. Als je de identiteit niet kent van degene die de enquête invult, dan weet je ook niet over wie je uiteindelijk statistische uitspraken doet. De enige groep waarvan aangenomen mag worden dat dit wél bekend is, is het bovengenoemde Digipanel.

Het ‘onderzoek’ rammelt
In twee eerdere stukken heb ik al aangetoond dat a) de uitkomst van internet enquêtes makkelijk te beïnvloeden is en b) één activistische groep het totaalbeeld kan bepalen. Voor het eerste kun je W’anpol teruglezen. Voor het tweede moet je al wat meer met cijfertjes aan de slag maar het is goed te volgen alhier.

 

Groen en bebouwing in balans. Catharinakerk staat integraal achteraan.

Digipanel 48% tegen, 44% voor
Opnieuw zien we dat de verantwoordelijke ambtenaren in de samenvattende informatie aan de raad hun eigen keuzes maken (of die van de wethouder?). Door alleen melding te maken van het percentage voorstanders ‘vergeten’ we voor het gemak dat 48% van de enige geverifieerde groep reageerders in meerderheid juist tegen is.

Wat te doen
De verdeeldheid is dus ontegenzeggelijk groot. Wat gaan we er dan dus mee doen? Om het antwoord op deze vraag in correct, eh nee, Eindhovens perspectief te plaatsen voeg ik even een paar belangrijke ingrediënten toe. Wetende dat de inkt op de overeenkomsten met de bouwfirma’s al droog is, de grond en gebouwen al zijn verkocht, de sloop gedeeltelijk al is begonnen en de tekeningen inclusief financiële doorrekeningen al klaarliggen, is mijn inschatting dat het volgende (wederom) gaat gelden: ‘Bij twijfel, gewoon doen!’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *