Managementproblemen in het Gemeentehuis

Haalbare doelen stellen!
In een half uur van Eindhoven naar Amsterdam rijden gaat niet. Maar als je het stuk tussen Boxtel en Breukelen gewoon overslaat dan lukt het misschien toch. Dat lijkt een beetje op de manier waarop onze bouw-wethouder zijn plannen wil doordrukken. Een beetje te kort door de bocht dus.

En doelen haalbaar maken
Als je bijvoorbeeld tien jaar lang elk jaar drie keer zoveel huizen wilt bouwen dan in de afgelopen twintig jaar gelukt is, dan moet je ook even kijken waar de beperkingen zullen liggen. Een van die beperkingen is of je het wel redt met de huidige ambtenaren in het gemeentehuis om dit waar te maken. Misschien kom je wel een aantal FTE’s tekort om dat te willen. Zoja, dan moet je geld vrijmaken en sollicitanten werven voor uitbreiding van het personeel. Daarna kun je pas full swing huizen bouwen.

Anders doelen niet haalbaar
Wat is er nu gebeurt? We zijn al een jaar of vijf aan de gang met de bouwplannen, maar er zijn geen extra ambtenaren en de huidige club werkt ook nog eens inefficiënt. Ondertussen wil de ambitieuze wethouder de hele binnenstad overhoop halen . Dat gaat dus niet werken want nu blijkt dat het ganze raderwerk krakend tot stilstand is gekomen. Dat komt niet door de ambtenaren die hun werk echt wel zo goed mogelijk proberen te doen maar door een duidelijk gebrek aan projectmanagement- vaardigheden in de gemeentelijke ambtelijke organisatie.

Organisatie aanpassen?

Wie organiseert eigenlijk de werkzaamheden van de ambtenaren en wie protesteert als er meer dingen gedaan moeten worden dan je mag verwachten van je organisatie? Wat we zo vanaf de buitenkant zien bepalen de wethouders 1 op 1 het reilen en zeilen van de ambtenaren op het gemeentehuis. Dat is een verkeerde manier van werken, want er is geen balans tussen wat moet en wat kan. Daarom is er in de industrie een duidelijk verschil tussen de ‘Product Owner’ en de ‘Projectleader’. Beide verantwoordelijkheden eenzijdig bij politici neerleggen is fout. Daar komt bij dat die soms ook nog last hebben van ‘zeemeeuwen-management’. Dat gaat zo: Vlieg naar binnen – Schijt op alles wat je tegenkomt – Vlieg snel weer naar buiten. Bij wethouders duurt dit vier jaar. De stad zit daarna met de brokken. De politici gaan elders ‘iets op poten zetten’. De achterblijvende ambtenaren wachten op nieuwe wethouders en het hele feest begint opnieuw. Dus het leervermogen in het gemeentehuis is nihil, want elke nieuwe wethouder maakt weer dezelfde beginnersfouten.

Wat doet d’n Burgemeester hieraan?

Onze burgemeester signaleert wel dat het fout gaat, maar hij grijpt als hoogste baas niet in. Waarom eigenlijk niet? Het lijkt net of het hem ook maar overkomt en dat hij er niks aan kan doen om de zaak te verbeteren. Een burgemeester moet én politiek gevoel hebben én bestuurlijk verstand van zaken hebben, dus die moet toch in staat zijn om oplossingen te zoeken?

Dus’ Paniekvoetbal
Één van de zichtbare effecten van een organisatie onder stress is paniekvoetbal: het lukt niet wat we moeten doen, dus we gaan maar wat window dressing projectjes opstarten om de schade niet al te zichtbaar te maken. Een voorbeeld daarvan is de vraag aan de gemeenteraad om vijf ambtenaren aan te nemen die in vijf jaar een stuk of tien projecten moeten aanpakken om de komende jaren 2500 extra woningen te bouwen. Extra kosten: een half miljoen euro per jaar (ED 8 sep). Die ambtenaren werken dan om alle bestaande structuren en afspraken heen en doen maar wat ze goeddunkt. Het resultaat is nog een stuk of tien hele kleine postzegeltjes die misschien wel of misschien niet passen bij de rest van de honderd geplande postzegels. Wat dit Skunkyard project oplevert wordt dan achteraf wel geïntegreerd in het geheel.

verkiezingen!

We slaan dus weer gewoon een stuk werk over om toch nog wat voor elkaar te krijgen voordat de verkiezingen losbreken.

3 reacties

 • Rien Valk

  Nog los van de menskracht die extra nodig, wat is belangrijker zoveel mogelijk geld uit de grond slaan of zorgen dat de Eindhovense woningnood gelenigd wordt?
  De Eindhovense woningcorporaties zien mogelijkheden getuige de onderstaande mail aan de raad.

  ———————————————————————————————–

  Aan de leden van de gemeenteraad Eindhoven

  Datum : 13 september 2021
  Behandeld door : Ingrid de Boer
  Onderwerp : Productiecijfers en versnelling
  woningbouw

  Geachte leden van de Raad,

  Afgelopen dinsdag heeft u vergaderd over de versnelling van de woningbouw in Eindhoven. Een
  onderwerp dat wij, de Eindhovense woningcorporaties, zeer belangrijk vinden. Tijdens deze
  vergadering werd een productiegetal voor de corporaties van 10% genoemd. Dat getal werd niet door
  ons herkend. Ik heb contact gezocht met de ambtenaren en uit de gemeentelijke woningbouwmonitor
  blijkt dat de 4 woningcorporaties vanaf 2017 tot nu 34% van de totale woningproductie hebben
  gerealiseerd.

  Meer en sneller
  Voor de komende jaren staan er weer veel plannen op stapel. Wij willen echter nog meer en ook
  sneller bouwen. Daar hebben we hulp bij nodig, ook uw hulp.
  Locaties zijn schaars, commerciële ontwikkelaars kunnen meer bieden voor grond dan wij. Weliswaar
  kan bedongen worden dat ontwikkelaars 30% sociale huurwoningen moeten realiseren, maar in de
  huidige markt betalen wij dan torenhoge prijzen aan die ontwikkelaars. Daarom pleiten wij er voor dat
  de gemeente haar gronden en opstallen verkoopt aan de woningcorporaties, wij contracteren dan de
  commerciële partijen.
  Afgelopen jaar hebben we (SGE gemeenten en MRE corporaties) een standaard woning
  geselecteerd. Deze woning is scherp geprijsd, kan snel gebouwd worden en is gevarieerd van uiterlijk.
  Daar hoort ook een positieve grondhouding voor een snelle vergunningverlening bij. Om de
  prijsstelling scherp te houden vragen wij gemeenten ook om niet te stapelen met eisen.
  Wij hebben vertrouwen in de geïntroduceerde versnellingstafel en de gezamenlijke Investerings
  Agenda Eindhoven (IAE). Bij het maken van de Prestatieafspraken voor 2022 voeren wij het gesprek
  met de gemeente om te bekijken welke stappen we kunnen zetten om de gewenste versnelling te
  realiseren. Uitbreiding van de ambtelijke capaciteit juichen wij toe.

  Variatie
  Naast sociale huurwoningen bouwen wij ook midden dure huur, sociale koop en midden dure
  koopwoningen. Uit recent woningmarktonderzoek (ABF en Stec) is gebleken dat deze
  marktsegmenten een communicerende werking hebben. De beschikbaarheid van bestaande sociale
  huurwoningen kan verbeterd worden door bijvoorbeeld midden dure huurwoningen te bouwen, omdat
  dit leidt tot doorstroming.

  Tot slot
  Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst met als thema de woningmarkt, wij zullen het
  initiatief daarvoor nemen. Wij kunnen dan de hoofdlijnen van het ABF woningmarktonderzoek
  presenteren, de standaardwoningen toelichten en met u bespreken hoe we meer woningen kunnen
  bouwen. Als er thema’s zijn die u graag wenst te bespreken vernemen wij dat graag.

  Ik wens u een vruchtbare vergadering toe.

  Met vriendelijke groet,

  Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder Woonbedrijf
  Theo van Kroonenburg, directeur bestuurder Sint Trudo
  Angela Pijnenburg, directeur bestuurder Wooninc.
  Luc Severijnen, directeur bestuurder ‘thuis

  Cc
  Wethouder Torunoglu
  BJ Brijder
  H Morskate
  R Krabbenborg

  —————————————————————————————————————–
  Als nu “den Haag” die vermaledijde verhuurdersheffing nog afschaft kunnen ze echt aan de slag
  Hebben wij Eindhovenaren en vooral onze woningzoekende nog aanvullende ideeën?

 • Kijk eens op
  https://dse.nl/wat-wordt-er-gebouwd-in-de-binnenstad-en-wat-betekent-dat-voor-integraal-gebiedskader-stadhuisplein/
  En besef dat er totaal 2500 woningen gebouwd worden in:
  Stadhuisgebied + vdma + nieuw bergen + trudo gebouw + dutch mountain + bunkertoren.
  Hoeveel ambtenaren zijn daar mee bezig?

  En dan met slechts 5 ambtenaren nog 2500 woningen bouwen? Dat lijkt te mooi om waar te zijn …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *