Wat wordt er gebouwd in de Binnenstad en wat betekent dat voor Integraal Gebiedskader Stadhuisplein

In een eerder artikel over het overzicht van een aantal bouwprojecten zien we hoeveel huizen er in welke categorie gebouwd gaan worden binnen de Ring in Eindhoven. Het geeft een aantal signalen waar de Gemeenteraad rekening mee moet houden bij de behandeling van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Gemeenteraad zich postzegel voor postzegel door de woningbouwmaterie moet worstelen zonder dat ze het hele plaatje te zien krijgen. Misschien wordt in het gemeentehuis dit overzicht wel bijgehouden, maar wij kunnen er niet bij. Dus dan maar zelf wat hobbyen. Het lijstje is verre van volledig, maar toch zie je al een paar problemen.

Getalletjes

Als we de gegevens uit het overzicht bij elkaar voegen dan krijgen we dit lijstje:

Woningbouw binnen de Ring

Wat kunnen we leren van dit overzichtje?

We missen het gevoel voor hoe de woningen verdeeld zijn over de binnenstad. Eindhoven wil 21.000 woningen bouwen binnen de Ring. Daarvan komen er 1000 in het Stadhuisgebied. Waar komen die andere 20.000? Is daar een kaartje van waar die 21.000 ongeveer komen? Gewoon grof getekend in 5 of 6 gebieden?

Bijvoorbeeld 6.000 ten Noorden van het spoor, 15.000 ten Zuiden van het spoor? Die woningen ten Zuiden van het spoor, bijvoorbeeld 4.000 rond het Stadhuis + 6.000 ten Oosten van de Vestdijk + 5.000 ten Westen van het Stadhuis? Ik noem maar wat. Past dat wel, of moeten we daar hele bestaande woonwijken voor afbreken en daar hoogbouw voor in de plaats te zetten? Wie heeft er een beter idee over deze getallen?

Als we dit overzichtskaartje niet maken dan zal het niet meevallen om de huidige bouwplannen (met meestal een paar honderd woningen) op hun waarde te kunnen schatten, want dan moeten we 20.000/200 = 100 ongerelateerde postzegeltjes aan elkaar schuiven binnen de Ring. En dan maar hopen dat het optelt naar 21.000 extra woningen. Dat past niet in het hoofd van een normaal mens. Dus Burgemeester, als U geen slachtoffers wilt maken onder de Raadsleden door drukdrukdruk, doe daar eens wat aan, want van dit beleid van Uw bouwwethouder worden ze kierewiet en gaan ze wartaal uitslaan.

Wat opvalt is dat geen enkele projectontwikkelaar van plan is om goedkope koopwoningen te gaan bouwen. Alle 300 geplande goedkope koopwoningen staan in het Stadhuisgebied kader. Wat is de kans dat dat ook gaat gebeuren? Middeldure koopwoningen komen vooral in VDMA en Stadhuisgebied. We zullen zien of het lukt. Dure koopwoningen komen er genoeg, die willen ze allemaal wel graag bouwen.

Sociale huur moet vooral gebouwd worden in het Stadhuisgebied en VDMA. Commerciele projectontwikkelaars doen dit alleen als het niet anders kan. Middelhuur komt nog redelijk veel voor, maar ook hier moeten de meesten in het Stadhuisgebied komen. Is dat wensdenken of zijn er genoeg sancties mogelijk om het af te dwingen?

30% van de op te leveren woningen zijn dure huurwoningen en dure koopwoningen. Klopt dat wel met de hypotheekmogelijkheden van de 30% rijkste Eindhovenaren die in de binnenstad willen wonen?

Politieke interpretatie:

Verkiezingsprogramma’s van politieke partijen kloppen zichzelf graag op de borst voor wat ze bereikt hebben in de afgelopen periode.
Linkse Partijen die het opnemen voor de zwakkeren in de samenleving moeten maar eens kijken wat er terecht is gekomen van de sturing van de sociale woningbouw door de politiek. Dat valt best wel tegen, dus daar kunnen ze niet mee scoren bij de verkezingen van 2022.

De verschuiving van de middelduur en middelhuur naar gewoon duur valt op. Dus binnen de ring wonen 20% lage salarissen en 80% heel hoge salarissen. De middengroepen wonen niet in binnen de Ring. Is dat de gewenste bevolkingsopbouw?

Uit bovenstaande lijstjes kun je zien dat de gemiddelde projectontwikkelaar een dikke vinger in de richting van politieke partijen opsteekt, want ze plannen eerst sociaal maar als de bouw begint wordt er stap voor stap minder sociaal gebouwd. Maar de gemeenteraad beslist alleen vooraf en controleert niet achteraf. En dus ….

De rechtse partijen vinden het ondertussen allemaal prima, want straks wonen binnen de Ring aanmerkelijk meer rechtse dan linkse stemmers en dat was de bedoeling. Toch?

 

3 reacties

 • Bas van Stokkom

  Nog een nabrander Wim. Een kanttekening bij je stuk betreft de veronderstelling dat die 21.000 nieuwe woningen binnen de Ring daadwerkelijk gehaald moeten gaan worden. Realisatie van dat hoge aantal gaat niet lukken, alleen al omdat bouwen te midden van de bestaande bebouwing in de centrumgebieden op vele uiteenlopende problemen stuit.

 • Bas van Stokkom

  Prima uitzoekwerk Wim.. Jouw inschattingen per project zijn denk ik fair. De conclusie is duidelijk: het ideaal van inclusiviteit dat het college van B&W en de gemeenteraad voorop plaatsen – iedereen moet straks in de binnenstad kunnen wonen – is een fopspeen. Mensen met een kleine beurs hebben het nakijken. Zeker wanneer de beleggers na 15 jaar de sociale huurwoningen mogen verkopen of er prijzige huur van mogen maken.. Een verwante conclusie is dat sociale woningbouw niet overgelaten mag worden aan commerciele projectontwikkelaars en beleggers. De woningcorporaties moeten die woningen bouwen, ook – en juist – in de ‘dure’ centrumgebieden..

  • Eindhovenaar

   “De woningcorporaties moeten die woningen bouwen, ook – en juist – in de ‘dure’ centrumgebieden..”

   En waar moet het geld vandaan komen om dat te bekostigen op zulke dure grond? En hoe is dat te verantwoorden als je voor hetzelfde geld buiten het centrum veel meer en veel sneller sociale woningen kunt realiseren.. of zijn sociale woningbouw projecten soms prestige projecten?

   Mensen op de wachtlijsten hebben snel een woning nodig, dat hoeft echt niet in het centrum te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *