Omgevingsvisie Eindhoven. “Heerst het Stockholmsyndroom?”

We begonnen dinsdag 12 mei jl., de eerste dag van het raadsdebat over de “Omgevingsvisie Eindhoven” niet hoopvol.

De insprekers hadden een uitgebreide brief naar de ED redactie gestuurd, die besloot deze niet te publiceren. Een redactie is hier vrij in, dat begrijpen wij. Wel was er hard gewerkt aan een alternatief. Dat moest iedere burger die dag lezen. Daarbij was de briefschrijvers niet om een reactie gevraagd. Zij werden afgeschilderd als “felle tegenstanders”. Niemand van deze schrijvers, ken ik als fel of als tegenstander van de Omgevingsvisie.
 

Werd u als lezer, burger van de Brainport regio, door het niet plaatsen van de ingezonden brief iets onthouden? Ik denk van wel. Gelukkig kan iedereen de brief teruglezen op de website van Digitale Stad Eindhoven.

 
Het ED krantenartikel van 12 mei, was een proza. Afgestemde tekst tussen de bestuursafdeling van de Gemeente en wat het ED binnen de rites, kon schrijven. De titel week af van de inhoud, laat staan van de ingezonden brief. De uitsmijter, een quote van wethouder Torunoglu en passende foto moest de discussie het zwijgen op leggen.
 
Daarmee werd, voordat de vergadering van 12 mei 2020 begon, het democratisch debat vakkundig gesmoord. De lokale media bevindt zich in een institutionele crisis.
Zelf herken ik dit vanuit een eerdere tijd, waarin een groot her-ontwikkel-dossier speelde. Er vond een speculatieve bouwontwikkeling plaats, die publicitair werd afgedekt. Waarom men niet publiceerde? Over de redenen kunnen we alleen gissen, net als het zwijgen tot op de dag van vandaag.
 
 
‘s-Avonds 12 mei luisterde ik aandachtig, tuurde naar het scherm. De raadsvergadering verliep chaotisch, werd niet goed geleid door CDA raadslid Miriam Frosi. Het leek of zij er alleen voor stond. Ze leidde de vergadering niet, maar liet dit aan anderen over. Op het moment dat er door een raadslid iets werd gezegd uit een eerdere, besloten vergadering, meldde zij plichtsmatig, dat een raadslid hier niet over mocht spreken, aangezien dit geheim was. Alsof een raadslid niet op eigen wijze mag parafraseren uit andere overleggen. Dat was bijzonder.
 
 
DENK, Lijst De Leeuw en Lijst Schreurs hadden niet de moeite genomen om, nu het meest belangrijke strategische document werd besproken, aanwezig te zijn. De reden van niet aanwezig zijn, was niet bekend. Zij hadden zich geeneens afgemeld. De Eindhovense normen en waarden in de politiek zijn fluïde.
 
Omdat de Gemeente Eindhoven eigen wetgeving ontwikkelt (daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug) vraag ik u geacht college, richt mij tot de VVD wethouder van Financiën de heer Oosterveer, als braaf betalende Eindhovense burger: “Sluit deze partijen per direct financieel/organisatorisch uit, volgens alle mogelijke democratische principes die er voor handen zijn!”
“Verspil geen belasting in Corona-tijd hieraan!” “Bij geen aanwezigheid, geen geleverde prestatie, is het basta!” Eindhoven, de stad die iedere eurocent moet omdraaien: “Dan is dit toch een redelijk voorstel?” “Zorgt u er alstublieft voor?”
 
 
Wanneer de SP sprak, die we moeten zien als ‘politiek scherpe partij’, viel bij monde van Jannie Visscher, de digitale verbinding vaak weg. De maatschappij kritiek verstomde. De boodschap, van de lokale SP, viel dood.
 
 
Je zag duidelijk dat meerdere raadsleden moeite hadden, zich goed uit te drukken. Helemaal wanneer een videoverbinding instabiel is. Dit gebrek, de verstoringen en deze vorm van vergaderen, bij dit onderwerp, was contraproductief. Democratische interactie ontbrak. Een voorwaarde om als raad met elkaar in gesprek te komen.
Het onderwerp leende zich hier toch wel voor: “De omgevingsvisie van Eindhoven!” 
Helaas dacht de Raad, uitzonderingen daargelaten daar anders over. Het bleef alleen bij een uitwisseling van standpunten. De scherpte kwam niet in het debat.
 
 
Hij vroeg conform het Reglement van Orde, om een stemming. Een stemming om dit onderwerp “Omgevingsvisie Eindhoven” van de agenda te halen, omdat het Kabinet bij monde van de Minister van Bouwen en Wonen heeft besloten de implementatie van de Omgevingswet uit te stellen. Minimaal tot 1 januari 2022 naar het zich nu laat aan zien. De legitimiteit vervalt daarmee om dit nu af te ronden. Vaststelling heeft in dit stadium ook geen juiste status. Met dit Raadsbesluit zouden partijen, burgers naar de Raad van State kunnen gaan…
 
 
De chaos die toen ontstond… Het gaf te denken. Het zogenaamde stemmen dat direct moest gaan plaatsvinden verliep nog “rommeliger”.
Want voordat dit allemaal gebeurde, mochten eerst nog een aantal politieke partijen motiveren waarom dit onderwerp nu juist wel moest worden behandeld. Iets dat helemaal niet mag, maar ook dit gebeurde. Weer ging het fout en liet voorzitter mevrouw Frosi (CDA) dit toe.
 
Aansluitend mocht PvdA wethouder Torunoglu, ook nog pleiten. In Yasin zijn pleidooi draaide hij het ontbreken van de wettelijke basis, de noodzaak op dit dossier, op dit moment compleet te willen maken, compleet om. Stilstand nu zou achteruitgang zijn. Alles on-hold zetten zou niet kunnen. Je zou de mensen die hier mee bezig zijn, geweld aan doen. Wij voeren ook alleen maar “bestaand beleid” uit.
 
En juist dat laatste doet mij vrezen; “bestaand beleid”.
Het huidig bestaande beleid is namelijk: zelf alle plannen doorduwen, plannen die zijn gemaximaliseerd, de bekende postzegel betaalplanologie, met zelfs zonder legitieme wettelijke basis, omdat de juiste beleidsdocumenten ontbreken, niet zijn afgehecht.
Beleidsdocumenten die ontbreken. Laat het even op u inwerken: “Bestaand beleid”.
 
En bijna ieder raadslid zat in trance.
Niet alleen op dat moment, maar ook later op de avond..
Niemand stelde vragen, of dacht zelf na:
“Wat gebeurt hier? Waarom gebeurt dit nu?”
“Zijn wij als Raad volledig geïnformeerd? Wat betekent de regeringswijziging voor ons handelen?”
“Waarom is ons dit niet eerder uitgelegd? Waarom word ik nu onder druk gezet?”
“Hoe zit dit nu met mijn – en onze integriteit?”
Niets van dit alles gebeurde.
 
Alleen de LPF Eindhoven en Ouderen Appel Eindhoven waren helder in hun optreden, consistent en begrepen dat hier iets gebeurt dat niet kan, maar wel gebeurt…
 
Bij de rest van de politiek leek het Stockholmsyndroom zich in optima forma te hebben ontwikkeld…
 
 
Nadat er was gestemd, en het voorstel van Orde ruim was verworpen, gingen de partijen weer vrolijk verder.
 
 
D66 raadslid Robin Verleisdonk sprak lovend over de kaders die in het dossier aanwezig zijn. Hij toucheerde professionals, eerdere insprekers en zienswijze schrijvers. Zij hadden juist gemeld dat er te weinig kaders en toetsingsnormen in staan. Dat het ontbreken hiervan, juist het grootste maatschappelijke – en politiek, bestuurlijk risico is. De heer Verleisdonk ging voorbij aan de handtekeningen die burgers hadden gezet, omdat zij de conceptvisie niet goed vinden. D66 is nooit met hen in gesprek gekomen. Een gemiste kans om als grootste oppositie partij, zo oppositie te voeren.
Wel kregen we te horen dat er een taart komt met veel uitvoeringsplannen. Dat men een voorstander is van het grootstedelijke en hoog stedelijke. D66 zich nog wel afvraagt; “Hoe wordt de gemeente faciliterend?”
Op deze laatste vraag, kan ik de heer Verleisdonk wel antwoord geven. U bent bij mij thuis uitgenodigd, om eens een kop koffie te komen drinken. Dan kan ik die vraag over “de faciliterende gemeente” wel beantwoorden…
Tot slot wil D66 graag nog dat windmolens en zonnepanelen parken in de huidige “light omgevingsvisie”, worden gestopt. Lees; “op te nemen binnen de gemeentegrens van Eindhoven!”
Mocht u dus ooit bezwaar willen maken tegen windmolens hoger dan 150 meter of een schitterend zonnepanelen park, dan kunt u D66 hiervoor bedanken, en hen een bosje rode rozen van Yasin toe sturen.
 
 
Opeens was er die avond in het debat in de voorliggende Omgevingsvisie, een lightversie opgedoken.
Het was alle Raadsleden, blijkbaar in een eerder gesprek, ingeprent. Niet wetende wat dit betekent. Niet begrijpende wat de uitwerking, en bestuurlijke gevolgen hiervan zijn.
Zelfs verantwoordelijke PvdA wethouder Yasin Torunoglu, noemde de voorliggende Omgevingsvisie, een “lightversie”. Er ontstond nul discussie in de Raad op dit vlak.
Als toeschouwer was dit bijzonder om dit zo mee te maken.
Wellicht komt dit 19 mei a.s. toch aan bod als de politieke partijen amendementen gaan indienen?
 
 
Groen Links raadslid Jeanette Vos was ook zeer tevreden over de burgerparticipatie. Zij vergat te vermelden, dat minder dan een derde van de genodigden waren komen opdagen om mee te doen. Dat van deze groep een zeer grote deel, subsidie afhankelijk van de gemeente is.
De bijlage van deze burgerparticipatie paragraaf pas werd bijgevoegd, nadat de zienswijze schrijvers hadden kunnen reageren. Of te wel, bij de stukken naar de Raadsleden was dit dossier wel compleet, maar naar haar burgers toe, eerder dus niet. Samenspraak in het Eindhovens model. We moeten met elkaar nog veel leren, zullen we maar denken.

Ook de reacties van de overige partijen waren van een verschillend niveau. Geen van de partijen heeft door, dat met het aannemen van dit voorliggende document, elk bestaand beleid, er door gerost gaat worden. Dat is een onderdeel van de nieuwe faciliterende gemeente. In opdracht van de financier.

Tot slot ging het licht voor de stad echt uit bij een betoog van PvdA wethouder Yasin Torunoglu. In één zin maakte hij zich namelijk onsterfelijk… “Ik hoop het niet, maar stel dat een recessie zich voordoet…”

Ik wens alle Raadsleden dinsdag 19 mei veel succes toe. Hoop dat de realiteit in al haar facetten weer terugkeert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *