Doelstelling

Digitale Stad Eindhoven (DSE) kent een aantal doelstellingen:

 1. Burgers en non-profit instellingen uit Zuidoost Brabant (zie hier wat wij onder die regio verstaan) de gelegenheid geven zelf web-pagina’s met regionale informatie aan te bieden en daarover te communiceren.
  => wij bieden daarvoor een gratis DSE-gebruikersaccount aan met een flink aantal faciliteiten
  => organisaties en bijzondere initiatieven kunnen extra faciliteiten krijgen, mits zoiets extra bijdraagt aan de doelstellingen van DSE.
 2. Iedereen toegang geven tot een grote verzameling regionale multimediale informatie.
  => ons portal biedt een interessante verzameling hyperlinks waarmee wij de regio voor jou ontsluiten
 3. Experimenteren met nieuwe internet mogelijkheden, software, hardware en infrastructuur
  => wij bieden onze gebruikers een groeiend aantal faciliteiten, state-of-the-art.
 4. Stimuleren van het debat over normen/waarden, rechten & plichten op het medium internet.

Heb je vragen of opmerkingen over de doelstellingen van Digitale Stad Eindhoven, dan kun je contact opnemen met het bestuur.

Je kunt ook de Statuten bekijken.