SDG’s in Eindhoven: Buurtverenigingen

Dit artikel is een vervolg op: https://dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/

Dit artikel gaat over een aantal buurtverenigingen van het Drents Dorp, de Barrier, Bennekel en Woensel West:

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: Stichting Circulo

Website: www.stichting-circulo.nl

Contakt: info@stichting-circulo.nl

SDG’s: 1, 3, 11, 13

Het Drents Dorp is een multiculturele buurt in Eindhoven. Circulo (opgericht door en voor de bewoners) wil dat de buurt meer is dan een aantal losse gezinnen. Drents Dorp is een gezellige, veilige en sociale buurt: mensen kennen elkaar, hebben aandacht voor elkaar, zorgen voor elkaar en waarderen elkaars talenten en kwaliteiten.

Er worden veel aktiviteten en evenementen georganiseerd waaronder de deelwinkel ‘t Cirkeltje met koffie en een buurtwerkplaats om spullen te repareren. Samen bouwt de buurt een Urban Sportspark. Een kunstenaar maakt samen met de buurtbewoners het buurtkunstwerk omhet 90 jarigbestaan van de buurt te herdenken.

Het filmpje op de site geeft heel goed aan waar het om gaat in het Drents Dorp.

De vrijwilligers van Circulo

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: Stichting Ik Wil

Website: https://www.stichtingikwil.nl

Contakt: info@stichtingikwil.nl

SDG’s: 1, 3

Stichting Ik Wil bouwt aan een dragende en inclusieve samenleving in de wijk de Barrier.

Stichting Ik Wil streeft naar bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid bij bewoners in de wijk. Onze laagdrempelige aktiviteiten zijn gericht op het bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Iedereen (!) hoort er bij. Iedereen binnen Stichting Ik Wil moet kunnen zeggen: “Ik neem leiding over mijn eigen leven.”

De ontmoetingsplek aan de Kronehoefstraat is de ‘huiskamer’ met koffie en keuken. Er zijn werkgroepen voor textiel, techniek, tuin, taal, sociale basisactiviteiten en informele zorg. Er zijn activiteiten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Lessen in tekenen en schilderen, naailes, creatief bezig zijn, houtbewerking, Nederlandse les, Arabische les. Er is voor ieder wat wils. Digi-Weet is een digitaal inloopspreekuur voor mensen die vragen hebben over, of moeilijk overweg kunnen met de digitale wereld.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =


Naam:
Stichting Buurtplatform Bennekel Belang

Website: www.bennekel.nl

Contakt: bennekel/contact

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

Bende van de Bennekel, kinderbennekels, snertwandelingen, ze organiseren vanalles daar in Bennekel.

Groen-Bennekel organiseert opschoondagen en operatie steenbreek: stenen uit en groen in de tuinen.

Vereniging Ons Huukske handhaaft en verbetert veiligheid, rust en leefbaarheid in de wijk. Gerealiseerde projecten: door een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente, politie en hulpverleners is kamerverhuur stopgezet en zijn achterpoorten gebouwd.

Schôn Bennekel behartigt de belangen van zowel de huurders als de kopers van de woningen. Schôn Bennekel is op een aantal terreinen actief, in nauw overleg met de Gemeente Eindhoven en Trudo . Dat zijn verbetering van de woningen, herinrichten van de openbare ruimte, de straten, pleintjes en het speeltuintje, herinrichten van binnenterreinen en achterpaden, nieuwbouw op braakliggende terreinen.

Tante Netty Selfie wedstrijd: #ikbennekel: Bennekels zijn kei trots op de Bennekel. Daarom heeft Tante Netty iets bedacht om je wijk en jezelf van de beste kant te laten zien. Zet jezelf met het mooiste, gaafste, geheimste, raarste, vriendelijkste stukje Bennekel op de foto.

= = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Woensel-West

Website: www.woensel-west.com

Contakt: https://www.woensel-west.com/contact.html

SDG’s: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17

 

Woensel West is een wijk met meer dan honderd talen. Het is een stadse volkswijk die na volledig door haar hoeven te zijn gezakt zich druk aan het ontwikkelen is tot een levendige, kleurrijke hippe wijk. De wijk is de afgelopen tien jaar sterk veranderd door veel sloop en nieuwbouw. Het is nu een wijk waar iedereen zichzelf kan zijn, waar mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en waar bewoners en ondernemers zich thuis voelen.

Na 10 jaar is de Buurtonderneming Woensel-West in 2020 gestopt. Nu moeten de buurtbewoners op eigen kracht het opgebouwde voorzieningenniveau op peil houden en uitbouwen.

In Buurthuis 360 kan de buurt terecht voor Nederlandse taallessen, seniorenactiviteiten, popmuziekles, muziekles voor kinderen en de financiële werkplaats. Daar is ook huiskamerinloop De Tulp voor een hapje en een drankje.

In het SPILcentrum (SPelen. Integreren, Leren) zijn veel naschoolse activiteiten. Van Woordenschat voor de kleintjes tot huiswerkbegeleiding en allerlei cursussen voor kinderen en jongeren. Ook de Wijksportclub is hier gehuisvest voor sport- en danslessen. Het SPILcentrum is ook de ontmoetingsplek van de buurt. Bewoners kunnen er met allerlei vragen terecht bij de Buurtinfowinkelen en een kopje koffie drinken.

Er is een programma voor volwassenen om de Nederlandse taal goed te leren, van leren lezen en schrijven tot het goed spreken van de Nederlandse taal. Omdat taal absoluut nodig is om ‘erbij’ te horen en ‘mee te doen’. Dit wordt georganiseerd door De Klaver, Woordenschat en Bijspijkeren. Daarnaast werkt de Buurtonderneming vanuit het SPILcentrum. Ook Lumens in de buurt en Wijeindhoven zijn er regelmatig. Sociale Raadslieden houdt er wekelijks haar spreekuur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *